MS Nordstjernen
6 dagar

Spetsbergen – Isbjörnar och arktiska äventyr (onsdag-måndag)