MS Roald Amundsen
18 dagar

Alaska och British Columbia – Inside Passage, björnar och de Aleutiska öarna (nordgående)