MS Spitsbergen
13 dagar

Skotska öar

– Whisky och djurliv från Hebriderna till Shetlandsöarna (sydgående)