Allmänna vilkkor

1. DITT KONTRAKT

Dessa bokningsvillkor, vår sekretesspolicy, informationen i din broschyr och all annan skriftlig information som vi gett dig innan vi bekräftade din bokning utgör grunden för ditt kontrakt med Hurtigruten Ltd vars registrerade kontor är beläget i Bedford House, 69-79 Fulham High Street, London, SW6 3JW, Storbritannien (organisationsnummer: 02865967), ett företag helägt av Hurtigruten AS.

Kontraktet börjar att gälla så snart du eller din researrangör ber oss att bekräfta din bokning när du bokar ett flygpaket eller en segling med oss. Vi blir då ansvariga för att tillhandahålla de researrangemang eller det flygpaket du har bokat medan du blir ansvarig för att betala för dessa, alltid med förbehåll för dessa villkor. Du blir även ansvarig för att betala för eventuella ytterligare arrangemang som vi gör åt dig, inklusive internationella flyg som inte ingår i ett flygpaket, valbara utflykter, reseförsäkring eller andra arrangemang som du begärt och bokat.

När du gör en bokning garanterar du att du får acceptera, samt accepterar, dessa bokningsvillkor för ditt sällskaps räkning och tar på dig ansvaret att göra alla betalningar för samtliga i sällskapet till oss. Vidare godkänner du att vi använder dina personuppgifter enligt vår sekretesspolicy och att du är berättigad att uppge personuppgifter för alla namngivna personer till oss inklusive, i tillämpliga fall, särskilda uppgiftskategorier (såsom information om hälsa, funktionshinder och kostbehov). Vi kan inte acceptera provisoriska eller villkorliga bokningar. Vi skickar alla dokument och annan information till dig medan du är ansvarig för att säkerställa att alla i sällskapet hålls informerade.

En bekräftelsefaktura, som du bör kontrollera så snart du får den, skickas efter att vi har fått din deposition. Om du vill ändra eller avboka några arrangemang vid senare tillfälle kan du behöva betala en ändrings- eller avbokningsavgift och ytterligare kostnader (se nedan) som kan vara lika höga som det ursprungliga priset på dina arrangemang. Endast en faktura och en uppsättning dokument kommer att utfärdas. Inga muntliga ändringar får göras av någon av parterna i dessa skriftliga bokningsvillkor. Alla ändringar måste ske skriftligen och vara signerade av VD:n på Hurtigruten AS.

Om dina bekräftade arrangemang innehåller ett flyg utfärdar vi (eller om du bokade via en av våra auktoriserade arrangörer, den arrangören) ett ATOL-certifikat och en bekräftelse. Du måste meddela oss omedelbart om du vid mottagandet tror att några uppgifter på ATOL-certifikatet, bekräftelsen eller något annat dokument är felaktiga.

Om du bokar din resa genom en researrangör måste all kommunikation ske genom arrangören. Vänligen uppge din bokningsreferens i all kommunikation.

Du ansvarar för att uppfylla alla visum- och inresekrav för dig och alla i ditt resesällskap som inte innehar ett fullständigt EU-pass.

Vi kan överföra detta kontrakt till någon annan.
Obs! Följande avsnitt gäller för bokningar gjorda från och med1 juni 2019. Vi kan överföra våra rättigheter och skyldigheter enligt dessa villkor till en annan organisation. Detta kommer sannolikt att inträffa om vi genomför en omorganisation av Hurtigruten Group och som ett resultat av detta måste överföra våra rättigheter och skyldigheter från Hurtigruten Limited till vårt norska moderbolag, Hurtigruten AS. Vi kommer alltid att meddela dig skriftligen om detta händer och säkerställa att överföringen inte påverkar dina rättigheter enligt kontraktet.

2. DITT EKONOMISKA SKYDD

Vi tillhandahåller ekonomiskt skydd för flygpaket och ATOL-skyddade flyg. Vi gör detta genom en obligation som hålls till förmån för Civil Aviation Authority (www.caa.co.uk; 45-59 Kingsway, London WC2B 6TE, Storbritannien) under ATOL-nummer 3584.

När du köper ett ATOL-skyddat flyg eller en paketresa med flyg från oss får du ett ATOL-certifikat. Certifikatet listar vad som är ekonomiskt skyddat, var du kan få information om vad detta betyder för dig, samt vem du ska kontakta om något går fel. För mer information, besök ATOL:s webbplats på www.atol.org.uk. Priserna på våra flyg inklusive arrangemang innehåller ett belopp på 2,50 £ per person, vilket är en del av den ATOL Protection Contribution (APC) vi betalar till CAA. Denna avgift ingår i våra annonserade priser. Alla semester- eller resetjänster som erbjuds och säljs av oss skyddas inte av ATOL-programmet. ATOL-skyddet gäller främst kunder som bokar och betalar i Storbritannien.

Vi, eller leverantörerna som anges på ditt ATOL-certifikat, kommer att tillhandahålla dig tjänsterna som anges på ATOL-certifikatet (eller ett lämpligt alternativ). I vissa fall där varken vi eller leverantören kan göra detta på grund av insolvens kan en alternativ ATOL-innehavare tillhandahålla dig tjänsterna du har köpt (utan extra kostnad). Du godkänner att den alternativa ATOL-innehavaren, under dessa omständigheter, fullgör skyldigheterna samt accepterar att betala eventuella utestående belopp enligt ditt kontrakt till den alternativa ATOL-innehavaren. Du accepterar dock även att det, i vissa fall, inte kommer att vara möjligt att utse en alternativ ATOL-innehavare och att du i så fall har rätt att göra anspråk enligt ATOL-programmet (eller ditt kreditkortsföretag i tillämpliga fall).

Om vi eller leverantörerna som anges på ditt ATOL-certifikat inte kan tillhandahålla de listade tjänsterna (eller ett lämpligt alternativ genom en annan ATOL-innehavare eller på annat sätt) på grund av insolvens kan förvaltarna för Air Travel Trust göra en betalning till dig (eller ge dig en förmån) enligt ATOL-programmet. Du godkänner att, i utbyte mot en sådan betalning eller förmån, överför alla anspråk som du har eller som kan uppstå på grund av eller i relation till att tjänsterna inte tillhandahålls till dessa förvaltare, inklusive alla anspråk gentemot oss och researrangören (eller ditt kreditkortsföretag i tillämpliga fall). Du godkänner även att alla sådana anspråk kan överföras till en annan organisation, om den organisationen har betalat belopp som du har gjort anspråk på enligt ATOL-programmet.

Vi tillhandahåller ekonomiskt skydd för resor utan flyg genom en obligation som hålls till förmån för ABTA (www.abta.com; 30 Park Street, London SE1 9EQ, Storbritannien).

Om du bokar andra arrangemang än ett ATOL-skyddat flyg eller paket från oss skyddas inte dina pengar ekonomiskt. Vänligen fråga oss för mer information.

3. BETALNING

När du har bett oss att bekräfta din bokning ska det totala priset för de arrangemang du har bokat betalas enligt följande:

(i) Om du bokar över 60 dagar (90 dagar för expeditionskryssningar) före ditt planerade avresedatum krävs en icke-återbetalningsbar deposition på 20 %. Beloppet förfaller 60 dagar (90 dagar för expeditionskryssningar) före ditt planerade avresedatum. En andra faktura kommer inte att skickas. Resedokument utfärdas 7 till 14 dagar före din avresa.

(ii) Om du bokar under 60 dagar (90 dagar för expeditionskryssningar) före ditt planerade avresedatum måste hela beloppet betalas vid bokningstillfället.

Vi föredrar debet- eller kreditkort som betalningsmetod för depositioner. Återstående betalning kan göras kontant, med debet- och kreditkort eller check (förutsatt att det finns tid att lösa in den för att uppfylla betalningsschemat ovan – ge oss fem arbetsdagar för godkännande från det att vi mottagit checken).

Onlinebokningar

Bokningar som görs online och kostar under 1 000 € eller görs inom 60 dagar (90 dagar för expeditionskryssningar) före avresa måste betalas i sin helhet vid bokningstillfället. Ingen återbetalning görs vid avbokning.

Din bokning kan avbokas om vi inte fått betalt före förfallodatumet (vi skickar vanligtvis inga påminnelser) och du får betala avbokningsavgifterna under ”Om du avbokar” (se nedan).

4. LÄMPLIGHET ATT RESA, GRAVIDITET, FUNKTIONSHINDER ELLER RÖRELSENEDSÄTTNING, MEDICINSK ELLER MOBIL UTRUSTNING

Varje passagerare måste garantera att hen kan resa till sjöss och att hens uppförande eller tillstånd inte kommer att försämra fartygets säkerhet eller utgöra ett besvär för andra passagerare. Detta görs för att säkerställa att transportören kan transportera passagerare säkert och i enlighet med tillämpliga säkerhetskrav som fastställts i internationell, europeisk eller nationell lag samt för att uppfylla säkerhetskrav från behöriga myndigheter, inklusive fartygets flaggstat. Informationen om resans allmänna lämplighet för personer med rörelsehinder ges i försäljnings- och marknadsföringsmaterialet för resan. Specifik information finns även på begäran. Vi förbehåller oss rätten att kräva att passagerare visar intyg på deras lämplighet att resa för att bedöma om passageraren kan resa säkert och i enlighet med tillämplig internationell, europeisk eller nationell lag. Om vi anser det nödvändigt har vi rätt att dela ut ett hälsoformulär före ombordstigning.

Om vi, styrman eller den medicinska representanten som utsetts av företaget anser att en passagerare av någon anledning inte kan resa, sannolikt kan äventyra säkerheten, sannolikt kan nekas landstigning i någon hamn alternativt kan göra transportören ansvarig för underhåll, stöd eller hemtransport av passageraren, så har transportören och styrmannen rätt att vidta följande åtgärder:

(i) Neka passageraren ombordstigning i valfri hamn;

(ii) Föra bort passageraren från fartyget i valfri hamn;

(iii) Flytta passageraren till en annan säng eller hytt;

(iv) Om den medicinska representanten som utsetts av företaget anser det nödvändigt, isolera hen eller föra hen till en sjukvårdsanläggning i valfri hamn på passagerarens bekostnad

(v) Ge första hjälpen, valfritt läkemedel eller annan substans och/eller isolera passageraren på ett sjukhus eller liknande institution i valfri hamn, förutsatt att fartygets utsedda medicinska representant och/eller styrman anser att sådana åtgärder är nödvändiga.

Om en passagerare nekas att gå ombord på grund av säkerhetsskäl och/eller lämplighet att resa är varken vi eller transportören ansvariga för eventuella förluster eller utgifter för passageraren. Dessutom har passageraren inte rätt till någon ersättning från transportören.

Passagerare som kräver assistans och/eller har särskilda önskemål, alternativt behöver speciella anläggningar/utrustning för boende, sittplatser, tjänster eller behöver ta med sig medicinsk utrustning måste meddela oss detta vid bokningstillfället. Om det finns tillstånd, funktions- eller rörelsehinder som kräver personlig assistans eller övervakning måste denna organiseras av passageraren på dennes bekostnad. Passagerare i rullstol måste ha med sin egen fällbara rullstol i standardstorlek, men behöver inte ha något resesällskap. Om inte vi och/eller transportören godkänner något annat skriftligen är passagerare begränsade till två artiklar för rörlighet och/eller medicinsk utrustning per hytt ombord till ett totalt värde som inte överstiger 2 600 €. All utrustning måste kunna bäras säkert och ska deklareras före seglingen. Transportören kan vägra att ta med sådan utrustning om det inte är säkert att göra detta eller om det inte har meddelats i tid för att göra en riskbedömning.

Gravida kvinnor är välkomna ombord på våra fartyg, men vi rekommenderar att du rådfrågar en läkare innan du reser under något stadium av graviditeten. För den blivande mamman och barnets skull kan ett läkarintyg också behövas vid vissa stadier av graviditeten.

Upp till fyra veckor före beräknat födelsedatum

Ett läkarintyg krävs inte.

Mellan två till fyra veckor före beräknat födelsedatum

Ett läkarintyg krävs för att resa med oss.

Mindre än två veckor före beräknat födelsedatum

För den blivande mamman och barnets skull får gravida mödrar inte resa med oss under två veckor före det beräknade födelsedatumet.

5 A. PRISER

Alla priser för resor på webbsidan visas i euro och är per person baserat på full beläggning av hytten om inget annat anges.

Enskild beläggning av hytter med mer än en säng sker efter vårt gottfinnande då denna användning av flersängshytter kommer att vara begränsad. Priset för din resa eller ditt flygpaket beräknades med hjälp av valutakurser i Financial Times Guide to World Currencies den 19 januari 2018. Norska kronor (NOK) 10,66; Euro 1,13.

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra priset på osålda resor och korrigera fel i priserna på bekräftade resor. Du kommer att informeras om det aktuella priset på resan eller flygpaketet som du vill boka innan ditt kontrakt bekräftas. Priset på din bekräftade resa är alltid föremål för variationer i:

(i) transportpriset beroende på kostnaden för bränsle eller andra kraftkällor;

(ii) skatter eller avgifter för resan från tredje part som inte är direkt involverade i utförandet av din resa, inklusive turistskatter alternativt skatter och avgifter för landstigning eller ombordstigning i hamnar och på flygplatser; eller

(iii) relevanta valutakurser för ditt paket.

Du kommer att debiteras för eventuella ökningar i enlighet med denna klausul. Om nödvändigt kommer vi att meddela dig om relevanta justeringar genom att utfärda en ny faktura. Om detta innebär att du måste betala en ökning på mer än 8 % av det totala priset för din bekräftade resa (exklusive eventuella ändringsavgifter och/eller ytterligare tjänster eller researrangemang) har du möjlighet att acceptera prisökningen och betala det begärda beloppet, ändra till en annan resa om vi kan erbjuda detta (om denna är av motsvarande eller högre kvalitet behöver du inte betala mer, men om den är av lägre kvalitet får du tillbaka mellanskillnaden), eller avboka och få en full återbetalning av alla pengar som betalats till oss, med undantag för eventuella ändringsavgifter och/eller ytterligare tjänster eller researrangemang som inte ingår i ditt paket. Om du väljer att avboka din resa av denna anledning måste du utöva din rätt att göra detta inom 14 dagar från utfärdandedatumet på din nya faktura.

Om priset på din resa eller ditt flygpaket sjunker på grund av variationerna ovan får du din eventuella återbetalning, minus en administrationsavgift på 60 £.

Observera att researrangemang inte alltid köps i lokal valuta och att vissa uppenbara ändringar inte har någon inverkan på priset på din resa på grund av avtalsmässiga eller andra skydd.

Det kommer inte att göras någon ändring av priset på din bekräftade resa inom 20 dagar före avresa. Återbetalningar kommer heller inte att göras under denna period.

5 B. RESA OCH FLYGPAKET

Priserna inkluderar inte:

 • Reseförsäkring
 • Hantering av bagage
 • Internationella flyg, förutom om de ingår i priset för flygpaketet
 • Tillvalsutflykter
 • Dricks

Valbara utflykter som bokats före din resa eller lokala utflykter och andra aktiviteter som du kan boka och betala medan du är på din semester är inte en del av din resa eller ditt flygpaket från oss. Vi är heller inte ombud för tjänsteleverantören.

Kontraktet för alla utflykter eller andra aktiviteter som du bokar före din avresa eller får hjälp att boka under din resa är enbart med leverantören av utflykten eller aktiviteten och inte med Hurtigruten. Vi är inte ansvariga för tillhandahållandet av din utflykt eller aktivitet eller för något som händer under tillhandahållandet av leverantören.

6  OM DU ÄNDRAR ELLER VILL ÖVERFÖRA DIN BOKNING

Om du vill ändra dina researrangemang efter att de har bekräftats gör vi vårt yttersta för att hjälpa till, men det kanske inte alltid är möjligt att göra detta. Alla begärda ändringar måste göras skriftligen av personen som gjorde bokningen eller din researrangör. Du kommer att bli ombedd att betala en administrationsavgift på 50 € per person och eventuella ytterligare kostnader för att göra ändringen.

Obs! De flesta flygbolagen tar ut en avgift för biljettändringar. Kostnaderna kan öka ju närmare avresedatumet som ändringarna görs. Till exempel innebär en överföring av ett schemalagt flyg inom 60 dagar före avresa både avbokning och ombokning av flyget samt en betydande tilläggsavgift.

Om du ändrar antalet personer i ditt sällskap beräknas priset för arrangemangen på det nya sällskapet. Detta kan till exempel innebära att boendet inte är fullbelagt och att alla i sällskapet kan behöva betala ett högre pris.

Alla prisökningar som orsakas av ändringar du har begärt är inte detsamma som en avbokningsavgift, även om denna kan tillkomma på grund av att någon i ditt sällskap har avbokat. Alla ändringar av dina bekräftade arrangemang efter avresa är i samtliga fall i mån av tillgång och föremål för relevanta kostnader.

Överföring av bokning:

Om du eller någon i ditt sällskap inte kan resa kan personen (eller personerna) överföra sin plats till någon annan under följande villkor:

(i) att personen introduceras av dig och möter alla tillämpliga villkor för arrangemangen;

(ii) att vi meddelas minst sju dagar före avresa;

(iii) att du betalar alla utestående belopp, en administrationsavgift på 50 € per person samt eventuella ytterligare avgifter och andra kostnader för överföringen; och

(iv) att personen som tar över bokningen godkänner dessa bokningsvillkor och alla andra tillämpliga krav för bokningen.

Du och personen som tar över bokningen ansvarar tillsammans för betalningen av alla kostnader.

Om du inte kan hitta en ersättare kommer avbokningsavgifterna som anges att gälla för att täcka våra beräknade kostnader. Annars kommer inga återbetalningar att göras för passagerare som inte reser eller för oanvända tjänster.

7. OM DU AVBOKAR FÖRE AVRESA

Du, eller någon i ditt sällskap, kan när som helst avboka era researrangemang. Personen som gjorde bokningen eller din researrangör måste meddelas till oss skriftligen till våra kontor. Vi rekommenderar att ni använder ett rekommenderat brev. Avbokningen träder i kraft den dag vi får ditt brev eller e-postmeddelande.

Då vi ådrar oss kostnader för dina arrangemang från det att vi bekräftar din bokning måste du betala tillämpliga avbokningsavgifter i tabellen nedan (detta gäller även om vi avbokar din resa för att du inte har betalat i tid – se avsnittet ”Betalning”) samt kostnaden för eventuella flygbiljetter som vi betalat vid bokningstillfället. Detta ska betalas omedelbart vid avbokningen.

NORSKA KUSTRESOR

När vi får avbokningsmeddelandet före avresa Debiteras som en procentandel av den totala kostnaden för resan (exkl. försäkringspremier)
Över 60 dagar Behållande av deposition
42–59 dagar 30 
28–41 dagar 60 
14–27 dagar 90%
Under 14 dagar 100%

 

EXPLORER-RESOR

När vi får avbokningsmeddelandet före avresa Debiteras som en procentandel av den totala kostnaden för resan (exkl. försäkringspremier)
Över 90 dagar 20%
60–89 dagar 40%
28–59 dagar 70%
14–27 dagar 90%
Under 14 dagar 100%

Om du måste avboka på grund av något som täcks av din reseförsäkring kan du eventuellt återkräva avbokningsavgifterna minus tillämpligt överskott. Försäkringspremier återbetalas inte.

8. OM DU AVBOKAR PÅ GRUND AV FORCE MAJEURE

Du har rätt att avboka din bekräftade resa före avresa utan att betala någon avbokningsavgift vid oundvikliga och extraordinära omständigheter som inträffar på ditt resmål eller i dess omedelbara närhet och som väsentligt påverkar resans genomförande eller researrangemangen till destinationen. Under dessa omständigheter ger vi dig en full återbetalning, men kommer inte att vara skyldiga att betala dig någon ersättning. Se klausul 10 för mer information om force majeure.

9. OM VI ÄNDRAR ELLER AVBOKAR DIN BOKNING

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra uppgifter och korrigera eventuella fel i den här broschyren eller på fakturor. Om ändringarna gjordes innan du gjort din bokning informerar vi dig om detta innan vi bekräftar dina arrangemang. Vi förbehåller oss rätten att under olika omständigheter avboka dina researrangemang (till exempel om ett visst antal deltagare för ett researrangemang inte uppnås) och att ändra flygbolag, flygplanstyp, fartyg och resplaner utan ansvar för eventuell efterföljande förlust. Vi kan behöva göra ändringar även efter att vi har bekräftat din bokning, men vi kommer inte att avboka dina researrangemang mindre än 60 dagar före din avresa förutom på grund av force majeure eller om du inte har betalat det slutliga priset i sin helhet.

De flesta ändringarna kommer att vara mindre. Vi kommer att göra vårt yttersta för att meddela dig eller din researrangör om eventuella ändringar så snart som möjligt om det finns tid före avresan, men vi har inget annat ansvar gentemot dig.

Ibland kan vi behöva göra en betydande ändring av dina bekräftade arrangemang. Följande räknas som betydande ändringar:

 • Ändring av avreseflygplats i Storbritannien. En ändring av flygplats i London anses inte vara en betydande ändring. Flygplatserna i London är Heathrow, Gatwick, Stansted, Luton och London City.
 • Ändring av din avgångs- eller ankomsttid med mer än 12 timmar.
 • Ändring från ett dagsflyg till ett nattflyg om detta även inkluderar att din avgångstid ändras med tre timmar eller mer.†
 • Ändring av semesterort.
 • Ändring av boende till ett boende med en lägre officiell rankning.

För kontraktets syften avser nattflyg de flyg som avgår från Storbritannien kl. 22–06 eller ankommer till Storbritannien kl. 00–06.

Om vi måste göra en betydande ändring meddelar vi dig så snart som möjligt. Du kan antingen:

(a) acceptera den betydande ändringen, vilket betyder att kontraktet mellan oss nu innefattar ändringen; eller

(b) välja alternativa arrangemang (i mån av tillgång). Om du väljer alternativa arrangemang till ett lägre pris än det som först bekräftades får du tillbaka mellanskillnaden (om du redan har betalat); eller

(c) avboka helt och hållet, vilket innebär att vi återbetalar alla pengar som betalats till oss så snart som möjligt.

Du måste meddela oss ditt beslut så snart som möjligt och senast sju dagar efter att du har blivit informerad om ändringen. Om du väljer (a) eller (b) ovan krediteras du mot kostnaden för dina arrangemang eller valt alternativ som kompensation enligt Skala A nedan. Om du väljer (c) kompenserar vi dig enligt Skala B nedan. I samtliga fall har vi inget ansvar för någon annan eller större ersättning eller för uppkomna kostnader eller förluster.

Period före avresa då vi meddelar ändringen

Kredit/kompensation per betalande passagerare (exklusive spädbarn)*

 

Skala A

Skala B

0–7 dagar

60 €

30 €

8–14 dagar

48 €

24 €

15–28 dagar

36 €

18 €

29–42 dagar

24 €

12 €

43–59 dagar

12 €

6 €

Över 60 dagar

 

Ingen

*Kompensationen som visas ovan gäller endast för vuxna passagerare som betalat fullpris. Barn och andra som reser till rabatterade priser kompenseras proportionellt baserat på det nedsatta priset mot fullpriset för vuxna som visas på bekräftelsen.

*VIKTIGT ATT NOTERA: Vi betalar inte ut någon kompensation under följande omständigheter:

 • när vi gör en ändring som inte är en betydande ändring;
 • när vi gör en betydande ändring eller avbokar dina arrangemang över 60 dagar före avresa;
 • när vi måste avboka dina arrangemang på grund av att du inte har betalat i tid;
 • när vår ändring eller avbokning beror på ändringar i den bekräftade bokningen som du har begärt;
 • när vi är tvungna att avboka eller ändra dina arrangemang på grund av force majeure (se klausul 10).

Obs! När vi erbjuder och du accepterar ett arrangemang med ett högre pris än de ursprungliga arrangemangen dras prisskillnaden av från eventuell ersättning. Vi betalar under inga omständigheter ut ersättning om arrangemangen som erbjuds av oss och accepteras av dig har ett högre pris och är på samma plats som de som ursprungligen bokats och ingen ytterligare betalning har gjorts.

Om vi inte kan tillhandahålla en betydande del av de arrangemang som du har bokat med oss efter din avresa gör vi alternativa arrangemang utan extra kostnad och, om lämpligt under rådande omständigheter, betalar dig en rimlig ersättning.

Ett försenat flyg eller fartyg räknas inte som en ändring av researrangemang.

10. FORCE MAJEURE

Om inget annat uttryckligen anges i dessa bokningsvillkor kan vi inte ta ansvar eller betala ersättning för om utförandet eller fullgörandet av vår avtalsenliga skyldigheter förhindras eller påverkas av omständigheter som uppgår till ”force majeure”, det vill säga händelser som vi eller leverantören/leverantörerna av tjänsten/tjänsterna inte kunde ha förutsett eller undvikit. Detta inkluderar men är inte begränsat till krig, hot om krig eller civila uppståndelser, upplopp, terroraktivitet, branschtvist, natur- eller kärnkraftskatastrofer, ogynnsamt väder, bränder, översvämningar, torka, statliga åtgärder, flygplats- och hamnregler samt stängningar, tekniska transportproblem, underhåll av fartyg, schemaläggning av transport och liknande händelser utanför vår kontroll.

Ett försenat flyg eller fartyg räknas inte som en ändring av researrangemang.

11. KLAGOMÅLSPROCESS

Om något problem uppstår under din resa måste du rapportera det ombord på fartyget eller till relevant flygbolag, bagageföretag, hotell eller annan leverantör så att åtgärder kan vidtas för att snabbt lösa problemet. Om ett problem mot förmodan inte kan lösas och du vill göra ett skriftligt klagomål måste du skicka oss fullständiga uppgifter inom 28 dagar efter din återkomst.

Om du inte vidtar en eller båda av dessa åtgärder kommer vår förmåga att lösa ditt problem och/eller undersöka det att påverkas. Följaktligen kommer all rätt till ersättning du kan ha att försvinna eller åtminstone att minska avsevärt.

Om din hamn för ombordstigning är belägen inom EU måste alla klagomål som rör EU-förordning 1177/2010 om rättigheter för passagerare som reser till sjöss och på vattenvägar inland göras skriftligen till oss senast två månader efter återkomst från resan eller datumet då tjänsten för klagomålet utfördes. Vi kommer att ge dig ett slutgiltigt svar inom två månader. Du måste tillhandahålla fullständiga uppgifter för att vi ska kunna hantera ditt klagomål.

Observera att vi erbjuder en alternativ tjänst för tvistlösningar genom vårt ABTA-medlemskap. Se klausul 12 för mer information.

Du kan även gå till EU-kommissionens plattform för tvistlösningar (Online Dispute Resolution, ODR) på http://ec.europa.eu/consumers/odr/. ODR-plattformen är ett sätt att registrera ditt klagomål på oss, men den avgör inte hur ditt klagomål ska lösas.

12  ABTA

Vi är medlemmar i ABTA, medlemsnummer V7545. Vi är skyldiga att ge dig en hög servicestandard enligt ABTA:s uppförandekod. VI kan även erbjuda dig ABTA:s program för tvistlösningar som godkänts av Chartered Trading Standards Institute. Om vi inte kan lösa ditt klagomål, gå till www.abta.com för att använda ABTA:s enkla process. Mer information om uppförandekoden och hur ABTA kan hjälpa dig att lösa tvister finns på www.abta.com.

13. VÅRT ANSVAR GENTEMOT DIG

(i) Vi ansvarar för att tillhandahålla eller organisera arrangemangen vi accepterat som ”arrangör” under förordningen om paketresor och semesterpaket från 1992 samt EU-direktiv 2015/2302 om paketresor (och efterföljande brittiska förordningar) enligt nedan. Om vi eller våra leverantörer genomför eller organiserar dina avtalade researrangemang vårdslöst när man väger in alla relevanta faktorer betalar vi dig en rimlig ersättning med förbehåll för dessa bokningsvillkor. Kompensationen beräknas med hänsyn till alla relevanta faktorer, inklusive men inte begränsat till: att du följer klagomålsprocessen som beskrivs i dessa villkor samt i vilken utsträckning vår, våra anställdas eller leverantörers vårdslöshet påverkade den totala reseupplevelsen. Observera att det är ditt ansvar att visa att vi eller vår leverantör/våra leverantörer har agerat vårdslöst om du gör ett anspråk gentemot oss.

(iii) Om dödsfall och/eller personskada och/eller förlust av eller skada på egendom inträffar under resa med flyg eller fartyg kommer ansvaret och vad som kan kompenseras att bestämmas av de internationella konventionerna i punkt (v) och (vi) och inget annat.

(iv) Vi begränsar det högsta beloppet vi kan behöva betala dig för eventuella anspråk som inte innebär personskada, sjukdom eller dödsfall enligt vad som anges i dessa bokningsvillkor. Om vi på något sätt anses vara ansvariga gentemot dig, med undantag för förlust av och/eller skador på bagage eller personliga ägodelar, är maxbeloppet vi kommer att betala dubbelt så mycket som vad som betalats av eller på de berörda personernas räkning (exklusive försäkringspremier och ändringsavgifter), såvida inte en lägre gräns gäller för ditt anspråk enligt klausul 13 (vi) nedan.

(v) När ett anspråk eller del av ett anspråk (inklusive de som inbegriper dödsfall eller personskada) gäller eller är baserat på eventuella researrangemang (inklusive processen för på- och eller avstigning på den berörda transporten) av en transportör i luften, till havs, via järnväg eller vägar alternativt vid en hotellvistelse kommer det maximala ersättningsbeloppet vi behöver betala dig att begränsas. Det högsta vi kommer att behöva betala dig för anspråket eller delen av ett anspråk om vi på något sätt anses vara ansvariga gentemot dig är detsamma som transportören eller hotellägaren skulle behöva betala enligt den internationella konvention eller förordning som gäller för researrangemangen eller hotellvistelsen i fråga (till exempel Warszawakonventionen ändrad eller oförändrad, Montrealkonventionen för internationella flygresor och/eller flygbolag med licens från ett EU-land, EU-förordning 889/2002 om flygföretags ansvar vid nationella och internationella flygningar samt Atenkonventionen om internationella resor till sjöss).

Obs! Om en transportör eller ett hotell inte är skyldiga att göra någon betalning till dig för ett anspråk eller del av ett anspråk enligt den tillämpliga internationella konventionen eller förordningen är inte heller vi skyldiga att betala dig för anspråket eller en del av detta. När vi gör en betalning har vi rätt att dra av alla pengar som du har fått eller har rätt att få från transportören eller hotellet för det aktuella klagomålet eller anspråket. Kopior av tillämpliga internationella konventioner och förordningar finns tillgängliga på begäran. Vi har inget ansvar gentemot dig i enlighet med förordning 261/2004 som enbart gäller transportören. Allt ansvar vi kan ha gentemot dig enligt vårt kontrakt, härrörande från samma fakta, är begränsat till åtgärderna under förordningen som om vi vore en transportör (endast för detta ändamål). Alla belopp du får från transportören kommer att dras av från eventuella belopp som vi betalar.

(vi) Resor till sjöss styrs av bestämmelserna i konventionen om transport av passagerare och deras bagage till sjöss från 1974, ändrad i 1976 (Atenkonventionen) och, om tillämpligt from 1 januari 2013, EU-förordning 392/2009 om transportörens skadeståndsansvar i samband med olyckor till sjöss (EU-förordning 392/2009). Vi är den avtalsslutande transportören för tillämpningen av Atenkonventionen och EU-förordning 392/2009.

Atenkonventionen och EU-förordning 392/2009 begränsar transportörens ansvar för dödsfall eller personskada, borttappat eller skadat bagage samt innehåller särskilda bestämmelser för värdesaker. Det antas att ditt bagage har levererats till dig oskadat om inte vi och/eller transportören meddelar dig skriftligen.

a) vid uppenbar skada, före eller vid avstigning eller omleverans; eller
b) vid skada som inte är uppenbar eller förlust, inom 15 dagar från avstigning, omleverans eller från den tidpunkt då omleveransen borde ha ägt rum.

Skadestånd på kabinbagage som betalas av transportören är begränsat till Atenkonventionens gräns på 833 SDR eller 2 250 SDR om EU-förordning 392/2009 gäller. Gränserna ska sänkas i proportion till eventuell bidragande vårdslöshet från kundens sida samt med den maximala självrisken som anges i artikel 8(4) i Atenkonventionen eller EU-förordning 392/2009.

I den mån vi kan vara ansvariga gentemot en kund gällande anspråk som uppstår till följd av sjötransport, ska vi ha rätt till alla rättigheter, försvar, immunitet och begränsningar som finns tillgängliga för den faktiska transportören samt enligt relevanta konventioner. Inget i dessa bokningsvillkor ska betraktas som att vi frånsäger oss detta. I den mån någon bestämmelse i dessa bokningsvillkor ogiltigförklaras av Atenkonventionen, EU-förordning 392/2009, annan tillämplig lagstiftning eller på annat sätt inte kan verkställas ska den vara ogiltig i den utsträckningen, men inte längre.

Allt ansvar för dödsfall och personskada samt borttappat och skadat bagage som vi kan åsamka dig ska alltid omfattas av ansvarsgränserna i Atenkonventionen eller EU-förordning 392/2009 för dödsfall/personskada på 46 666 Special Drawing Rights (SDR), 300 000 SDR enligt Atenkonventionen eller 400 000 SDR enligt EU-förordning 392/2009, förutom när det gäller ansvar för krig eller terrorism, 250 000 SDR. Vi ansvarar inte för värdesaker, pengar eller andra värdeföremål, inklusive smycken och klockor. Om dessa har deponerats för säker förvaring i fartygets reception och ett kvitto har utfärdats kommer, under dessa begränsade omständigheter, transportörens ansvar att följa bestämmelserna i Atenkonventionen eller EU-förordning 392/2009. Användning av kassaskåp ombord på ett fartyg är inte en deposition hos fartyget eller företaget enligt Atenkonventionen, EU-förordning 392/2009 eller annars. Gränserna är 1 200 SDR enligt Atenkonventionen eller 3 375 SDR enligt EU-förordning 392/2009.

(vii) Vid borttappad eller skadad egendom, inklusive bagage, som inte omfattas av någon internationell konvention och där ansvaret inte är begränsat av någon lagstiftning eller allmänna villkor kommer vårt eventuella juridiska ansvar för sådan förlust eller skada inte att överstiga 500 £ per gäst.

(viii) Du måste ge oss och våra försäkringsgivare all hjälp vi rimligen kan behöva. Du måste även berätta för oss och den berörda leverantören om ditt anspråk eller klagomål enligt klausul 11 ovan. Om du blir ombedd måste du överföra alla rättigheter du har gentemot leverantören eller den som är ansvarig för ditt krav eller klagomål till oss eller våra försäkringsgivare (om den berörda personen är under 18 år måste hens förälder eller vårdnadshavare göra detta). Du måste även gå med på att samarbeta med oss och våra försäkringsgivare om vi eller de vill tillämpa eventuella rättigheter som överförs.

(ix) Observera att vi inte kan ta ansvar för eventuella skador, förluster, utgifter eller andra summor som: (a) vi, baserat på informationen som du ger oss om din bokning innan vi accepterar den, inte kunde ha förutsett att du skulle ådra dig om vi bröt mot vårt kontrakt med dig; eller (b) avser någon verksamhet.

(x) Vi tar inte ansvar för tjänster eller anläggningar som inte ingår i vårt avtal eller som inte annonseras i vår broschyr. Till exempel eventuella utflykter som du bokar på din resa eller tjänster eller anläggningar som ditt hotell eller någon annan leverantör går med på att tillhandahålla.

14. DITT ANSVAR OCH GOTTGÖRELSE

När du bokar arrangemang med oss accepterar du ansvaret för dig själv och ditt sällskap. Om dina handlingar eller din försummelse orsakar skada på någon egendom i de avtalade arrangemangen eller förseningar eller omläggning av något flyg eller annat transportmedel, godkänner du att gottgöra oss för alla anspråk (inklusive professionella avgifter och juridiska kostnader) gentemot oss av, eller på uppdrag av, ägaren av egendomen, flygbolaget eller andra transportörer. Kaptenen på ett flygplan eller styrmannen på ett fartyg har behörighet över flygplanet/fartyget och dess passagerare under ombordstigning samt när de är ombord. Vi och våra leverantörer är inte ansvariga för eventuell återbetalning, ersättning eller kostnader som uppstår. Dessutom har vi rätt att återkräva hela kostnaden från händelsen av passageraren.

Vi kan, vid valfri hamn eller plats, neka ombordstigning eller föra bort passagerare från fartyget, om de enligt fartygets behöriga personal kan komma att nekas landstigning av lokala myndigheter på senare destinationer, lider av någon smittsam sjukdom, eller om deras närvaro kan skada välbefinnandet hos andra passagerare eller besättningen. Vid karantän på fartyget eller för enskilda passagerare (passagerare kan behöva stanna i sin hytt eller följa instruktioner från behörig personal ombord om de eller någon annan passagerare de bor tillsammans med uppvisar några symtom eller kan anses riskera andra passagerares välbefinnande) är vi inte ansvariga för eventuella kostnader. I dessa fall kommer kunden inte att vara berättigad till någon återbetalning eller kompensation och vi ansvarar inte för kostnader som uppstår till följd av detta.

Du ansvarar för dina specifika pass-, visum- och hälsokrav samt andra invandringskrav och bör bekräfta detta med relevanta ambassader och/eller konsulat. Vi är inte ansvariga om du inte kan resa på grund av att du inte har uppfyllt de senaste kraven. Om du har gjort oberoende researrangemang ansvarar du för att gå ombord på fartyget i god tid, oavsett ändringar i tid eller datum för seglingen alternativt resplanen. Vi kan inte återbetala pengar som betalats till oss, tredje part som agerar på vår eller din räkning, ersätta eller göra någon annan betalning om du av någon anledning misslyckas med att gå ombord på fartyget. Passagerare som går i land är ansvariga för att gå ombord på fartyget igen före avgång från hamnen.

Vi förbehåller oss rätten att ersätta det planerade fartyget med ett annat fartyg, oavsett om det ägs eller drivs av Hurtigruten eller ej. Alla delar av researrangemanget och resan, inklusive besök på öar/fastlandet, kan avbokas, försenas eller ändras av olika anledningar. Detta inkluderar landstigning för besättning eller passagerare av medicinska skäl och andra omständigheter utanför vår eller våra leverantörers kontroll. Du bekräftar och godkänner därför att den planerade resplanen samt avgångs- och ankomsttiderna inte är garanterade och att vi inte är ansvariga för skadestånd eller andra anspråk gentemot passagerare i händelse av förseningar, förändringar i resplanen eller oförmåga att utföra tjänster på grund av händelser som ligger utanför vår eller våra leverantörers kontroll.

15. FÖRSÄKRING

Det är ett villkor i avtalet med oss att varje person i bokningen har en reseförsäkring som är giltig för hela
bokningen och som åtminstone täcker en eventuell avbokning samt sjukdom eller skada och hemtransport utomlands. Vänligen ange ditt försäkringsbolags namn samt deras dygnet runt-nödnummer vid bokningstillfället eller så snart som möjligt.

16. TIDER, FÖRSENINGAR OCH ANNAN RESEINFORMATION

Tider är endast uppskattningar och kan inte garanteras, även när de visas på biljetter. De kan ändras på grund av krav från tillsynsmyndigheter, väderförhållanden, underhåll eller tekniska skäl samt passagerarnas förmåga att checka in och gå ombord i tid. Ibland kan förseningar inte undvikas. I dessa situationer kommer vi tillsammans med våra lokala agenter eller representanter att försöka säkerställa att du är bekväm.

Om hamnen för ombordstigning är belägen i EU och företaget förväntar sig att en avgång kommer att försenas med mer än 90 minuter efter den planerade avgångstiden ska passagerare som reser från hamnterminalen erbjudas lämpliga och kostnadsfria snacks, måltider eller förfriskningar, förutsatt att dessa finns tillgängliga och rimligen kan levereras. Om fördröjningen kräver en övernattning på en eller flera nätter eller innebär en natt mer än vad passageraren hade avsett ska företaget, när det är fysiskt möjligt samt med förbehåll för förordningen för paketresor från 1992 samt EU-direktiv 2015/2302 om paketresor (och efterföljande brittiska förordningar), erbjuda passagerare som reser från hamnterminaler kostnadsfritt, adekvat boende ombord eller i land samt transport mellan hamnterminalen och boendet, i tillägg till de snacks, måltider och förfriskningar som tidigare nämnts. Maxbeloppet som företaget betalar för boende i land samt transport till och från hamnterminalen ska motsvara 80 euro per person och natt i högst tre nätter. Företaget har ingen skyldighet att tillhandahålla sådant boende i land när förseningen orsakats av väderförhållanden som äventyrar en säker drift av fartyget.

Observera att det finns en lista över flygbolag som omfattas av verksamhetsförbud inom EU (tillgänglig på https://ec.europa.eu/transport/modes/air/safety/air-ban_en).

17. SNABB HJÄLP

Om kontraktet vi har med dig inte genomförs eller genomförs felaktigt till följd av fel som kan hänföras till
dig eller en tredje part som inte är en del av tillhandahållandet av arrangemangen alternativt ovanliga och extraordinära omständigheter och du ådrar dig en skada eller annan materiell förlust kommer vi att erbjuda dig så snabb hjälp som möjligt under omständigheterna. Vi kommer att ge dig lämplig information om sjukvårdstjänster, lokala myndigheter och konsulärt bistånd samt hjälpa till med kommunikation samt hitta alternativa researrangemang.

Om det sker en försening som inte beror på oss, våra anställda eller underleverantörer kommer denna snabba hjälp sannolikt innefatta att finna förfriskningar och boende samt hjälp med kommunikation, men inte att vi betalar för detta. Flygbolag och andra transportörer kan dock betala för eller tillhandahålla förfriskningar och/eller lämpligt boende och du bör göra ett anspråk hos dem. Med förbehåll för övriga delar i dessa allmänna villkor kommer vi inte att vara ansvariga för några kostnader, avgifter eller utgifter som du ådrar dig under ovanstående omständigheter, förutsatt att du inte fått vårt godkännande på förhand innan du gör dina egna researrangemang.

18  GILTIGHET FÖR ALLMÄNNA VILLKOR

Dessa allmänna villkor gäller från januari 2018. Uppgifterna och priserna kan komma att ersättas. Ändringar kan ske efter lanseringsdatumet och vissa hotell-/fartygsanläggningar kan bli otillgängliga. Även om denna webbplats innehåller bilder och beskrivningar av lokalt djurliv finns det ingen garanti att du får se detta.

19. LAG OCH JURISDIKTION

Ditt kontrakt ska styras av engelsk lag och de engelska domstolarnas jurisdiktion. Du kan dock välja Skottlands eller Nordirlands lag och jurisdiktion om du vill göra detta.

20. SKYDD AV PERSONUPPGIFTER

 

När din resa sker utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) är kontrollerna av dataskydd på din destination kanske inte lika starka som lagkraven i det här landet. Vi delar inga uppgifter med någon som inte är ansvarig för en del av dina researrangemang. Detta gäller all känslig information som du ger oss, till exempel information om eventuella funktionshinder eller krav gällande kost/religion. Hurtigruten ansvarar inte för andra företags sekretesspraxis.

Se vår sekretesspolicy för all information om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Datum: Mars 2019