Captain on MS Roald Amundsen
Foto: Agurtxane Concellon Foto

Trygga tillsammans

På Hurtigruten har vi alltid haft, och kommer alltid att ha, din säkerhet och trygghet som vår absoluta prioritet. Det är viktigt att du som vår gäst förstår hur vi jobbar förebyggande mot infektionssjukdomar ombord på våra fartyg. För att se till att alla resor med oss är säkra för våra gäster och vår besättning har vi introducerat ett antal nya rutiner som beskrivs nedan.

Redigerades senast: 2020-05-25 09:03

Vad gör vi?

 • Kontroll och kunskap

  Innan arbetet påbörjas, genomgår varje besättningsmedlem en hälsokontroll. Dessutom har alla nyligen fullföljt WHO:s officiella covid-19-kurs för hygienprocedurer och infektionshantering.

 • Rengöring

  Med 127 års erfarenhet har vi etablerat en mängd strikta rengörings- och desinfektionsmetoder ombord.

 • Anpassad matservering

  I våra restauranger ökar vi antalet sittningar så att det blir färre personer som äter där samtidigt. Istället för självbetjäningsbufféer, kommer våra kockar att servera dig vid din plats. Köket fortsätter att upprätthålla dess vanliga höga krav på hygien och kvalitet.

Vad gör du?

 • Obligatorisk hälsodeklaration

  Innan du går ombord måste du lämna in en obligatorisk hälsodeklaration som bland annat bekräftar att du inte har varit i kontakt med någon som har testats positivt för covid-19 under de senaste 14 dagarna.

 • Håll avstånd

  Den allmänna instruktionen till alla våra gäster är att hålla ett rimligt och respektfullt avstånd till andra vid alla tillfällen. För att hålla ett säkert avstånd från andra när de köar ombord, kommer vi också att ha lämpliga markeringar på fartygen.

 • Tvätta händerna

  Se till god handhygien genom att tvätta händerna regelbundet med tvål och vatten eller alkoholbaserad handsprej.

Så här kommer det att bli ombord för dig

Du kan vara förvissad om att vi alltid följer nationella regler och riktlinjer.

Här hittar du de extra åtgärder vi har vidtagit för att säkerställa god infektionskontroll ombord på våra fartyg:

 • Under sommaren 2020 kommer vi endast att segla med 50 % kapacitet, så det kommer att finnas ännu mer plats på våra redan rymliga fartyg. Vi har många olika fartyg i olika storlekar, så det exakta antalet passagerare varierar mellan våra fartyg. Vi ber våra gäster att följa de nationella riktlinjerna från det norska Folkehelseinstituttet vid alla tillfällen. Det innebär bland annat att det är frivilligt att bära ansiktsmask ombord.
 • Vi ber alla våra gäster ombord att respektera kapacitetsbegränsningar på olika områden ombord, bland annat i poolen, i bastun, på gymmet och i andra gemensamma utrymmen. Vi ber dig om att hålla åtminstone en meters avstånd och att respektera de markeringar som finns.
 • En av de viktigaste åtgärderna för att förhindra infektion är att tvätta händerna ofta och noggrant. Du kommer ofta att ombes tvätta eller desinficera händerna, bland annat vid ombordstigning och avstigning, och utanför alla restauranger och gemensamma utrymmen. Om du behöver hosta eller nysa men inte har någon näsduk till hands, använd armvecket och tvätta dina händer direkt efteråt.
 • Alla våra gäster ombeds öppna ett ”kryssningskonto” i receptionen och alla inköp registreras på ett cruise card. Vi gör detta för att begränsa användningen av kontanter och betalterminaler.
 • Vi har ordnat så att våra restauranger har fler sittningar, så att vi kan servera mat till färre personer åt gången och samtidigt garantera att vi håller det nödvändiga avståndet mellan våra gäster. Vi vill uppmana alla våra gäster att komma i tid till måltiderna för att undvika köer. Alla våra gäster måste tvätta eller desinficera sina händer vid tvättstationerna utanför våra restauranger innan de får komma in. Vi använder olika engångsartiklar i våra restauranger och ser till att allt som våra gäster kommer i kontakt med desinficeras mellan de olika sittningarna.
 • För att undvika att alla tar mat från samma fat serverar våra kockar din portion direkt på din individuella tallrik. I köket har vi som vanligt strikt hygien och håller en hög kvalitetsstandard.

Strikta rengöringsmetoder ombord

Vi har redan stränga rengöringsrutiner ombord. Vi använder UV-ljus på ytor för att kontrollera om det finns något osynligt organiskt material kvar som inte syns med blotta ögat. Förutom att städa ordentligt varje dag kommer alla hytter att desinficeras helt mellan våra olika resor.

Regelbundna hygienprov utförs ombord. Om infektion upptäcks ombord, kommer en total desinfektionav hela fartyget genomföras. Dessa tester ger oss kontinuerlig feedback om att våra rengöringsrutiner är effektiva och att arbetar effektivt med hygien och rengöring. Dessutom använder vi externa partner för att tillämpa både planerade och oanmälda hygieninspektioner på alla fartyg.

Andra områden som regelbundet kontrolleras är ventilationsfiltren för uppvärmning, ventilation och luftkonditionering samt dricksvattnets kvalitet.

Utöver detta har vi numera ett särskilt team som ser till att gemensamma utrymmen ständigt rengörs och desinficeras. Vi använder elektrostatisk rengöring med starka rengöringsmedel i alla gemensamma utrymmen, förrådsrum och korridorer.

För att vara på den säkra sidan reducerar vi kapaciteten i gemensamma utrymmen, som till exempel bastu, pool och gym, med 50 %. Eftersom många människor redan är vana vid nya kösystem på kaféer och i affärer kommer vi att ha lämpliga markeringar för att hjälpa dig att hålla avstånd till andra ombord.

Foto: Oscar Farrera och Andrea Klaussner

Din upplevelse iland och på utflykter

En stor del av upplevelsen med att resa med Hurtigruten är att utforska platserna vi besöker. Som gäst ombord har du möjlighet att gå iland på flera platser. Vi kommer att begränsa antalet personer som går iland och ombord samtidigt och se till att vi undviker folksamlingar vid dessa tillfällen.

Vi har hela tiden en nära dialog med de som levererar utflykter längs den norska kusten, så att vi kan fortsätta att erbjuda dig unika upplevelser. Utflyktsprogrammet anpassas hela tiden för att uppfylla de nationella riktlinjerna. Tillsammans med våra leverantörer genomför vi extra rengörings- och hygienrutiner. Även här ombeds du att tvätta eller desinficera händerna noggrant och ofta. Kapaciteten på utflykterna har vi reducerat så att alla gäster alltid kan hålla tillräckligt mycket avstånd till varandra. Detta Innebär också att en del utflykter inte längre är tillgängliga eller att utflykten har ändrats för att minimera infektionsrisken.

All utrustning desinficeras innan den används av en ny gäst och vi ber alla våra gäster att desinficera händerna, både när de går iland och går ombord på fartyget igen.

På alla bussar som används blir ytorna desinficerade och noggrannt tvättade mellan alla resor.

Detta gör vår besättning för ditt välmående

Hela besättningen följer riktlinjerna från det norska Folkehelseinstituttet vid alla tillfällen. Det innebär bland annat att det är frivilligt att bära ansiktsmask ombord.

Alla besättningsmedlemmar genomgår en hälsoundersökning innan de börjar arbeta, dessutom genomförs dagliga hälsokontroller och temperaturavläsningar. Alla i besättningen har genomfört Världshälsoorganisationens officiella covid-19-kurs för hygienrutiner och infektionshantering, såväl som omfattande interna utbildningskurser. Dessutom har alla i vår besättning gått en grundlig första hjälpen-kurs och har tillgång till vårdpersonal om det behövs. Det finns en Health & Safety Officer ombord, vars uppgift är att samordna och garantera kvaliteten på infektionskontrollen ombord. Längs den norska kusten är vi aldrig långt från sjukvården på land och ombord på våra expeditionsfartyg har vi alltid en läkare och åtminstone en undersköterska i besättningen.
Om vi upptäcker ett fall av covid-19 ombord, gör vi direkt en smittspårning tillsammans med norska myndigheter.

Ombord får du rekommendationer om hur du, som gäst, kan medverka till att minska risken för infektion. Du kommer att informeras via informationsskärmar, över fartygets högtalarsystem och direkt av besättningen.

Detta förväntar vi oss av dig och av alla andra resenärer

Vi påminns ständigt om att detta är en gemensam ansträngning, där vi alla spelar en stor roll. Det är därför viktigt att framhålla att vi litar på att du som gäst medverkar så mycket du kan, så att dessa åtgärder och rutiner blir effektiva.

 • Innan de stiger ombord måste alla gäster visa upp ett formulär för självdeklaration.
 • På detta formulär måste du bekräfta att du inte har några symtom på covid-19 vid ombordstigningen och att du inte har haft kontakt med någon som haft covid-19 under de senaste 14 dagarna. För resor som börjar eller slutar i Norge måste du bekräfta att du följt aktuella reserestriktioner från norska myndigheter. Denna deklaration är ett krav för att resa med Hurtigruten och vi förbehåller oss rätten att neka ombordstigning för gäster som saknar eller har ofullständiga uppgifter. Ett läkarintyg är inte nödvändigt.
 • Det digitala formuläret skickas ut till våra gäster 24 timmar före avgång. Om du inte kan fylla i det digitala formuläret får du en självdeklaration när du checkar in.
 • Kroppstemperatur mäts kontaktlöst på alla våra gäster före ombordstigning och det kan göras igen när som helst under resans gång.
 • Om någon ändå skulle bli sjuk under resans gång har vi avsatt ett antal hytter för isolering. Det innebär att om du märker att du har symtom eller om vi misstänker att det finns en infektion ombord, så kan vi snabbt isolera den personen i hans eller hennes egen hytt. Vi har etablerat rutiner för att hantera eventuella infektioner. Vi har erfarna samarbetspartner och en bra kommunikation med alla hamnar som vi seglar till. Som alltid har vi vid behov tillgång till sjukhus och vårdpersonal i land längs den norska kusten.
 • Om vi skulle få ett fall av covid-19 ombord har vi förberett rutiner för att spåra smittan och kommer även att få hjälp av det norska Folkehelseinstituttet.
 • Som gäst kommer du att uppmanas att hålla en meters avstånd till andra gäster och vi kommer även att påminna dig om att ha en god handhygien. Vår besättning hjälper till att göra det lätt att följa dessa uppmaningar.
 • Vi följer alltid nationella riktlinjer och vi uppdaterar regelbundet våra rutiner när råden från myndigheterna ändras.
 • Särskilda krav för gäster som reser till Svalbard med oss
 • Särskilda krav gäller för gäster som reser med oss till Svalbard. Gäster som ingår i ”lite ökad riskgrupp” enligt definitionen av Norwegian Health Administration (FHI) måste tillhandahålla ett hälsointyg från en kvalificerad läkare som dokumenterar en god hälsa. I denna grupp ingår: gäster i åldern 66-80; gäster i åldern 50-65 år som har någon av följande sjukdomar: hjärt-kärlsjukdom, diabetes, kronisk lung-, lever- eller njursjukdom, ett kompromissat immunsystem, sjuklig fetma. Dessa gäster måste lämna ett hälsointyg. Tyvärr förbjuder oss restrektioner att ta mmed gäster som ingår i ”medel- till hög riskgrupp” enligt FHI till Svalbard just nu. I denna grupp ingår gäster över 80 år, gäster i alla åldrar som har 2 eller fler av ovanstående sjukdomar och gäster i alla åldrar med allvarliga hälsotillstånd.

Vi vill önska alla våra gäster varmt välkomna ombord för en trygg och säker resa, där vi gemensamt tar ansvar för infektionskontroll och säkerhet!