Gröna uppgraderingar

Hållbara resor för kusten vi älskar.

En bättre, grönare flotta

I en av de största miljömässiga uppgraderingarna av fartyg i Europa och i vår 129-åriga historia kommer vi senast 2024 ha genomfört omfattande gröna uppgraderingar av alla våra sju fartyg.

Tre fartyg kommer att uppgraderas till hybriddrift och hela vår flotta blir mer energieffektiv genom att minska koldioxidutsläppen med 25 % och NOx-utsläppen med 80 %.

Ny hybridteknik på tre av våra fartyg innebär att våra gäster kan njuta av den klassiska kustresan på tystare, toppmoderna och miljövänliga fartyg.

Det är ett bättre och grönare sätt att färdas på ”världens vackraste sjöresa” – vår berömda rutt längs den norska kusten som vi grundade 1893.

Översikt av gröna uppgraderingar

 • Certifierade biobränslen

  från godkända hållbara källor

 • Minskade koldioxidutsläpp med 25 %

  tack vare samtliga gröna uppgraderingar

 • Fritt från engångsplast

  med biologiskt nedbrytbara eller hållbara, högkvalitativa alternativ

 • Minimerad energianvändning

  genom nya propellerblad, ny bulbstäv, nya växlar och nya styrsystem

 • Minskade NOx-utsläpp med 80 %

  för att uppnå Tier III-status – den högsta internationella standarden för NOx-utsläpp

 • Landströmsanslutning på alla fartyg

  så att de kan anslutas till elektricitet när de ligger i hamn, vilket minskar utsläppen

 • Toppmoderna system för rening av avloppsvatten

  för att minimera utsläppen till havs

 • Strömlinjeformade skrov som optimerar tröghet

  och minskar luftmotståndet under gång

 • Tre hybriddrivna fartyg

  med stora batteripaket och nya energisnåla motorer

Lär känna vår fartygsfamilj

Varje fartyg i vår flotta är välkända längs kusten och älskas av såväl lokalbefolkning som resenärer över alla generationer.

 Lär dig vad fartygsnamnen står för och få reda på mer detaljer om vart och ett. 

Våra fartyg Våra fartyg