Säkrare tillsammans

Vi har infört nya åtgärder för att minska spridningen av covid-19 på alla Hurtigruten Expeditions-fartyg.

Din säkerhet är vår högsta prioritet

Vår högsta prioritet är att skydda våra gäster, medarbetare och de samhällen vi besöker. Vi samarbetar med experter inom hälsa och säkerhet för att utforma och implementera åtgärder och rutiner för hela vår flotta.*

Vi utvärderar ständigt våra hälso- och säkerhetsrutiner och uppdaterar informationen på den här sidan. Det betyder att dessa rutiner kan komma att ändras. Särskilda åtgärder kan variera beroende på resa, lokala bestämmelser, nya vetenskapliga och medicinska råd samt förhållandena vid resetillfället. Vi gör vårt bästa för att informera dig om de specifika åtgärder som gäller för just din expedition före avgång.

Certifiering av tredje part

När vi startade vår verksamhet på nytt under 2021 granskades våra hälso- och säkerhetsrutiner av Bureau Veritas (BV), ett oberoende certifieringsorgan. BV genomförde en noggrann säkerhetsrevision kring hygien, städning och begränsandet av smittsamma sjukdomar ombord.

Vad vi gör

Vi har infört påstigningskrav för både gäster och besättningsmedlemmar, vilka kan variera för olika seglingar och destinationer. Vi använder oss även av förbättrade rengörings- och desinficeringsprotokoll ombord. Dessutom kontrollerar vi regelbundet våra gästers och besättningsmedlemmars hälsa, och vid behov vidtar vi strikta åtgärder för att förhindra och hantera eventuella utbrott.

Vad du gör

Vi förväntar oss att du följer alla tillämpliga rese- eller karantänrestriktioner, både i ditt hemland och på din destination.Vi ber också alla gäster att vara uppmärksamma på symtom på covid-19 och att informera vår besättning om du utvecklar några symtom.

Observera att våra rutiner och krav för ombordstigning kan vara striktare än eventuella nationella regler. Därför är det viktigt att du läser informationen nedan för att få en översikt över dessa.

Resekarta, covid-19

Använd vår interaktiva karta för att se vart du kan resa och för att hålla dig uppdaterad om eventuella inresekrav.

Följ med på expedition med Hurtigruten

Ombordstigningskrav

Nedan finns viktiga ombordstigningskrav för resan. Kontrollprocessen kan variera mellan olika resor beroende på lokala bestämmelser, nya vetenskapliga och medicinska råd samt förhållandena vid resetillfället. Instruktioner från lokala hälsomyndigheter och ny lagstiftning kan påverka våra rutiner och hur vi hanterar specifika fall. Vi gör vårt bästa för att informera dig om de senaste kraven om dessa ändras före avresan.

Vaccination för expeditionskryssningar

Observera! Du ansvarar för att se till att du anses vara fullvaccinerad av hälsomyndigheter i de länder som besöks under resan, oavsett om du planerar att stiga i land eller inte. Du bör söka information och råd om vaccination hos en läkare.

Frågor och svar

Alla resenärer över 3 år måste visa upp bevis på att de har genomgått sin primärvaccination mot covid-19. En giltig QR-kod eller ett giltigt bevis godtas. Läs testkraven för Galapagosöarna om du inte är fullständigt vaccinerad.

Resenärer under 3 år behöver inget bevis för covid-19 för att gå ombord på fartyget.

Vi kräver att alla gäster över 12 år har genomgått sin primärvaccination mot covid-19 med ett vaccin som har godkänts av Världshälsoorganisationen.

Gäster mellan 5 och 11 år måste ha fått minst en vaccindos eller ha ett giltigt intyg på att de har tillfrisknat från covid-19 daterat under 2022. Ett vaccinpass, läkarintyg eller positivt testresultat med namn och datering minst 10 dagar före ombordstigning accepteras som bevis på återhämtning.

 

Du anses ha slutfört din primärvaccination 14 dagar efter att du har fått sista dosen av ett vaccin som har godkänts av Världshälsoorganisationen. Observera! Primärvaccination refererar till antalet doser som krävs initialt. Det inkluderar inte påfyllnadsdoser. Till exempel består en primärvaccination med Moderna eller Pfizer av två doser.

Vaccinet och vaccinationsintyget måste uppfylla de lokala reglerna i området du reser till.

Krav för påfyllnadsdoser

 • Gäster som slutfört sin primärvaccination för mer än 150 dagar sedan måste kunna visa att de har tagit en påfyllnadsdos.
 • Gäster behöver inte ha tagit en påfyllnadsdos.
 • Gäster som är 12 år och äldre som slutfört sin primärvaccination för mer än 270 dagar sedan måste kunna visa att de har tagit en påfyllnadsdos.
 • Gäster som har återhämtat sig från COVID-19 under 2022 behöver inte någon påfyllnadsdos. De måste dock kunna uppvisa bevis på återhämtning. Ett positivt testresultat med namn och datering minst 10 dagar innan ombordstigning accepteras som bevis på återhämtning.

Hurtigruten Expeditions förbehåller sig rätten att neka gäster ombordstigning om de, vid tidpunkten för avresa, inte uppfyller rådande krav i länder som besöks under resan.

Om du inte hinner vaccinera dig, kontakta oss för att diskutera dina ombokningsalternativ. Om din bokning gjordes innan denna policy trädde i kraft den 1 juli 2021 och du inte kan vaccineras i tid före avresa eller tillhandahålla det intyg som krävs, kontakta oss för att diskutera dina alternativ för återbetalning eller ombokning till en framtida avgång.

Vaccinationskravet gäller inte för Hurtigrutens resor längs norska kusten.

Vid incheckning och ombordstigning

Vår incheckning har anpassats för att minska risken för smittspridning. Incheckningsprocessen kan variera på olika platser för kryssningen, men kan inkludera tidsbestämd ombordstigning, hälso- och temperaturkontroll, hälsoformulär före ombordstigning och genomgång av covid-19-tester och/eller vaccinationsstatus (se informationen ovan).

Testkrav tills den 3 september 2022

Följande testkrav gäller för expeditioner som avgår innan den 3 september 2022:

Regioner

Alla gäster över 5 år måste ta ett obligatoriskt antigen-/snabbtest vid hamnen. Om testet är negativt får gästen gå ombord. Testet kostar 65 euro och debiteras från ditt ombordkonto. Du kan betala testet med din ombordkredit.

Alla gäster över 5 år måste ta ett obligatoriskt antigen-/snabbtesthotellet i Longyearbyen. Om testet är negativt får gästen gå ombord. Testet kostar 30 euro och debiteras från ditt ombordkonto. Du kan betala testet med din ombordkredit.

Alla gäster över 5 år måste visa ett negativt antigen-/snabbtest taget inom 72 timmar före ombordstigning. Testintyget måste utfärdas av ett laboratorium eller en testleverantör.

Om du är bosatt i Longyearbyen testas du på kajen före ombordstigning.

Alla gäster över 5 år måste ta ett obligatoriskt antigen-/snabbtest före ombordstigning.

 • Om du stiger ombord i Vancouver, Anchorage eller Seward, kommer testet utföras på den plats som är angiven i dina resedokument.
 • Om du går ombord i Nome tar du ett covid-19-test i Vancouver innan du flyger till Alaska.
 • Om du går ombord i Cambridge Bay tar du ett covid-19-test i Edmonton innan du flyger till Cambridge Bay.

Testet kostar 75 euro och debiteras från ditt ombordkonto. Du kan betala testet med din ombordkredit.

Gäster som anses vara fullständigt vaccinerade tar inte ett test innan de stiger ombord på fartyget. Läs ombordstigningskraven ovan förGalápagosöarna för mer information.

Gäster som inte anses vara fullständigt vaccinerade måste visa upp bevis på ett negativt PCR- eller antigentest som tagits upp till 72 timmar före flygresan från Quito till Galápagosöarna. Självtest som utförs utan tillsyn accepteras inte; testintyget måste vara utfärdat av ett laboratorium eller en testleverantör.

 

Testkrav från och med den 4 september 2022

Följande information gäller för alla expeditioner, förutom expeditioner ombord på MS Santa Cruz II:

 • Från den 4 september 2022 måste alla gäster ha intyg på ett negativt PCR-test för covid-19 vid ombordstigningen.
 • Hurtigruten Expeditions utför inte längre några tester under ombordstigningen.
 • Därför måste alla gäster skaffa intyget som krävs på förhand.
 • Vi godkänner intyg på ett negativt PCR- eller antigentest som är certifierat av ett laboratorium eller en testleverantör:
  • PCR-tester måste tas max 72 timmar före ombordstigningen.
  • Antigentester måste tas max 48 timmar före ombordstigningen.
 • Intyget måste vara utfärdat av ett laboratorium eller en testleverantör; självtest som utförs utan tillsyn accepteras inte.
 • Följande information ska finnas på dokumentet med testresultatet:
  • Typ av test
  • Institution som utfärdar resultatet
  • Provtagningsdatum
  • Fullständigt namn
  • Födelsedatum

Observera! Resehandlingarna innehåller information om var du kan testa sig i landet för ombordstigning om du anländer utanför de tidsramar som nämns ovan.

Bevis på återhämtning

Gäster som vill hänvisa till att de har haft och tillfrisknat från covid-19 måste ha ett intyg på ett positivt PCR- eller antigentest. Dessa gäster behöver inte genomgå de tester som nämns ovan. Vi kräver att alla gäster följer vår vaccinationspolicy, även om de har ett bevis på återhämtning. Beviset på tillfrisknande måste vara daterat enligt följande:

 • För kryssningar med avresa från Europa måste beviset på återhämtning vara daterat som minst 10 dagar och som mest 180 dagar före avresa.
 • För kryssningar med avresa från Nordamerika måste beviset på återhämtning vara daterat som minst 10 dagar och som mest 90 dagar före avresa.

Utan bevis på återhämtning enligt ovanstående kan du inte resa om du tar ett test som är positivt eller ofullständigt. Om ditt test är positivt hjälper vi självklart till att boka om din resa till ett senare datum.   

Du kan behöva fylla i vissa formulär vid ombordstigningen. Mer information finns i dina resedokument som skickas 3–4 veckor före expeditionskryssningen.

Våra standardformulär krävs fortfarande för varje expeditionskryssning, däribland ett läkarintyg för avlägsna destinationer som Antarktis, Nordvästpassagen, nordöstra Grönland och resor över Atlanten.

Nekad ombordstigning –uteslutningspolicy

Du kan nekas ombordstigning om du inte uppfyller kraven under ombordstigningsprocessen. Vi lägger extra stor vikt vid följande:

 • Gäster som inte uppfyller vaccinationspolicyn kommer att nekas ombordstigning.
 • Gäster som testar positivt för covid-19 eller har ett ofullständigt resultat kommer att nekas ombordstigning. Detsamma gäller gäster som har varit i nära kontakt med någon som är smittad.
 • Gäster kan, efter en medicinsk bedömning, nekas ombordstigning om de uppvisar något av följande symtom:

  • Hosta
  • Andnöd
  • Andningssvårigheter
  • Feber eller frossa
  • Förändrad smak eller lukt
  • Kräkningar eller diarré

Livet ombord

Munskydd ombord

Vi rekommenderar att alla över 6 år bär ett munskydd när de går omkring på fartyget.

Munskydd är fortfarande obligatoriskt vid ombordstigning och avstigning i Nordamerika.

Gäster kan behöva bära munskydd om det finns ett stort antal positiva fall ombord.

I nuläget måste besättningen använda munskydd**.

Städning och hygien

Vi har förbättrat våra rutiner med extra rengöring för att minska risken för covid-19 och andra smittsamma sjukdomar.  

Alla allmänna utrymmen rengörs och desinficeras regelbundet under hela dagen, och handdesinfektion finns tillgängligt i hela fartyget. Vi utför alla våra rengöringsrutiner mer frekvent, särskilt för beröringsytor och wellness-faciliteter.  

Gästhytterna städas och desinficeras dagligen. Vår städpersonal använder personlig skyddsutrustning och har utbildats i de senaste metoderna för att minska risken för covid-19.

Sjukvårdstjänster

Våra expeditionsfartyg har en sjukstuga som är öppen dygnet runt. Varje fartyg har ett sjukvårdsteam som består av en läkare och minst en sjuksköterska, med stöd från experter på land dygnet runt. Vår sjukvårdspersonal kan genomföra ett snabbtest eller PCR-test för covid-19*** ombord samt är utbildade i att förhindra och hantera eventuella utbrott.

Testning

Du kan behöva testa dig ombord under resan. Du kan behöva testa dig fler gånger under resan, till exempel om ett positivt fall upptäcks. 

Positiva fall, isolering och karantän

Gäster ombeds att isolera sig i sin hytt och ringa receptionen omedelbart om de upplever några symtom på covid-19, såsom hosta, andfåddhet, andningsbesvär, feber eller svettningar, förändrad lukt eller smak, kräkningar eller diarré. Vår sjukvårdspersonal ombord genomför ett snabbtest för covid-19 om gäster eller besättning utvecklar symtom på covid-19. Vi har strikta rutiner för att förhindra och hantera eventuella utbrott.

Eftersom covid-19-pandemin är pågående utvärderar vi löpande våra rutiner för isolering och karantän. Våra rutiner baseras på lokal lagstiftning, medicinsk rådgivning och riskbedömningar. Isolerings- och karantäntider kan minskas eller tas bort samt variera beroende på var din expeditionskryssning sker.

För närvarande har vi följande rutiner:

 • Gäster som visar symptom på och testar positivt för covid-19 ska isolera sig under fem dygn från de första symptomen.
 • Gäster utan symptom som testar positivt för covid-19 får isolera sig i sin hytt under fem dygn från det första positiva testet.
 • Gäster kan lämna isoleringen den femte dagen, om de inte har feber och deras symtom har förbättrats.
 • Gäster som testar positivt flyttas till en enkelhytt i mån av tillgänglighet. Om det inte finns någon enkelhytt tillgänglig, ska de isolera sig i sin nuvarande hytt..
 • Om gästen stannar i sin nuvarande hytt, kommer personer han eller hon delar hytten med bedömas ha nära kontakt och måste ta ett antigentest per dag under fem dagar. De måste också bära munskydd när de går runt på fartyget.
 • Personer som har nära kontakt men som inte delar hytt med en gäst som har testat positivt för covid-19 behöver inte isolera sig. De måste dock ta ett antigentest efter att de har bedömts vara en nära kontakt och ett till test efter tre dagar. De måste också bära munskydd när de går runt på fartyget.

Gäster som testat positivt eller anses ha haft nära kontakt med någon som har testat positivt kan även välja att lämna fartyget på egen bekostnad.

Gäster med positivt resultat för covid-19
Om din isoleringsperiod avslutas i amerikanskt vatten gäller följande rutiner:

 • Gäster som testar positivt för covid-19 ska isolera sig i minst fem dygn från de första symptomen.
 • Gäster utan symptom som testar positivt för covid-19 ska isolera sig i sin hytt i minst fem dygn från det första positiva testet.
 • Gäster som testar positivt flyttas till en enkelhytt i mån av tillgänglighet. Om det inte finns någon enkelhytt tillgänglig, ska de isolera sig i sin nuvarande hytt.
 • Gäster kan endast lämna isoleringen den femte dagen om de inte har haft feber de senaste 24 timmarna utan febernedsättande medicin och om andra symtom har förbättrats.
 • Gäster med positivt resultat får stanna i isolering i max 10 dagar om deras feber och/eller andra symtom fortsätter.
 • Det finns inga krav på ytterligare testning efter det första positiva resultatet.

Nära kontakter

Nära kontakt med någon som har testat positivt för covid-19 leder inte nödvändigtvis till att man måste sitta i karantän. Man måste dock ta ett antigentest per dag under fem dagar efter att man har bedömts haft nära kontakt. Man måste också bära ett munskydd när man är i offentliga miljöer de följande fem dagarna.

Personer med nära kontakt som har symtom kan behöva sättas i karantän om fartygets läkare misstänker insjuknande i covid-19 även om gästen har testat negativt. Längden på karantänen bestäms av läkaren.

Nära kontakter

 • En nära kontakt måste inte sitta i karantän förutsatt att de lämnar ett negativt antigentest då alla gäster och besättningsmedlemmar är vaccinerade.
 • Testet ska göras så snart som möjligt efter det att gästen har bedömts vara en nära kontakt.
 • Man måste också bära ett munskydd när man är i offentliga miljöer de följande 5 dagarna.

Positivt covid-19-test

Om din isoleringsperiod avslutas i kanadensiskt vatten gäller följande rutiner: 

 • Gäster som testar positivt för covid-19 flyttas till en enskild hytt där de får stanna i minst 10 dygn från de första symptomen.
 • För att lämna isoleringen på dag 10 måste gästen vara feberfri utan hjälp av läkemedel.

Misstänkta covid-19-fall

Gäster som visar symptom på covid-19 testas av läkaren ombord. Om testet är positivt eller ger ett ofullständigt resultat kommer lokala myndigheter till fartyget för att göra ett officiellt test.

Gäster som testar positivt sätts i karantän på en av de större öarna i sju dagar eller tills de har testat negativt, beroende på vilket som inträffar först. Isoleringsperioden börjar vid det officiella testet.

Nära kontakter

 • Gäster som bedöms ha varit nära kontakter testas också. Om testet är negativt kan de fortsätta resan. Om testet är positivt måste de sitta i karantän enligt beskrivningen ovan.

Följande procedurer kommer att gälla för samtliga expeditioner med MS Fram, MS Roald Amundsen och MS Otto Sverdrup med avgång från och med den 29 september 2022 och alla andra fartyg med avgång efter den 1 oktober 2022.

Nära kontakter

 • Nära kontakt med någon som har testat positivt för covid-19 kommer inte att leda till karantän eftersom de är fullvaccinerade.
 • Man måste dock ta ett antigentest per dag under fem dagar efter att man har bedömts haft nära kontakt.
 • Man måste också bära ett munskydd när man är i offentliga miljöer de följande fem dagarna.

Positiva covid-19-fall

 • Gäster som testar positivt för covid-19 ska isolera sig i fem dygn från de första symptomen.
 • Gäster utan symptom som testar positivt för covid-19 får isolera sig i sin hytt under fem dygn från det första positiva testet.
 • Gäster som testar positivt flyttas till en enkelhytt i mån av tillgänglighet. Om det inte finns någon enkelhytt tillgänglig, ska de isolera sig i sin nuvarande hytt.
 • Gäster som är isolerade tar ett antigen-/snabbtest under dag 3 och 4. De kan lämna isoleringen dag 4 om båda testerna har ett negativt resultat. Om ett antigentest ger positivt resultat kommer gästen att förbli isolerad.
 • Gäster kan lämna isoleringen den femte dagen om de inte har haft feber de senaste 24 timmarna utan febernedsättande medicin och om andra symtom har förbättrats. Det finns inga krav på ytterligare test.
 • Gäster som lämnar fartyget innan de slutfört sin isoleringsperiod kan behöva förbli isolerade på land enligt lokala föreskrifter. Observera att isoleringsperioden skiljer sig från land till land, vilket innebär att isolering kan behöva pågå i längre än 5 dagar.
 • Gäster har möjligheten att lämna fartyget och bekosta det på egen hand eller att stanna kvar ombord enligt beskrivningen ovan.

Utforskning på land

Aktiviteter, landstigningar och utflykter iland

Vi följer alla krav från lokala myndigheter och samhällen när vi utforskar iland samt anpassar våra planer och rutiner när så krävs. Det innebär att en del aktiviteter eller utforskning på egen hand kan begränsas. 

Disclaimer

*Även med smittskyddsåtgärder på plats finns det oundvikliga risker för passagerare och egendom i samband med expeditionsresor. Detta kan till exempel vara sjukdom orsakad av virus, bakterier eller patogener – inklusive coronaviruset – trots kontroller, testning och andra åtgärder som vidtagits för att minska dessa risker.

Om någon testar positivt för covid-19 och/eller utvecklar symtom på covid-19 kan lokala myndigheter kräva att alla på fartyget sätts i karantän i sju eller fler dagar, antingen ombord eller på en annan plats. Hurtigruten Expeditions har ingen kontroll över sådana krav och måste följa eventuella bestämmelser från lokala myndigheter.

Hurtigruten Expeditions ansvarar inte för anspråk, krav och/eller skador från eller i samband med att någon utsätts för coronaviruset och/eller att någon får sjukdomen som en följd av detta. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, covid-19 från passagerare eller någon annan person. 

**Våra expeditioner till Galápagosöarna följer de ecuadorianska myndigheternas covid-19-regler. Detta är därför inte tillämpligt på expeditioner med MS Santa Cruz II.
***Det görs inga PCR-tester ombord på MS Santa Cruz II.