Säkrare tillsammans

Vi har infört nya åtgärder för att minska spridningen av covid-19 på alla Hurtigruten Expeditions-fartyg.

Din säkerhet är vår högsta prioritet

Vår högsta prioritet är att skydda våra gäster, medarbetare och de samhällen vi besöker. Vi samarbetar med experter inom hälsa och säkerhet för att utforma och implementera åtgärder och rutiner för hela vår flotta.*

Vi utvärderar ständigt våra hälso- och säkerhetsrutiner och uppdaterar informationen på den här sidan. Det betyder att dessa rutiner kan komma att ändras. Särskilda åtgärder kan variera beroende på resa, lokala bestämmelser, nya vetenskapliga och medicinska råd samt förhållandena vid resetillfället. Vi gör vårt bästa för att informera dig om de specifika åtgärder som gäller för just din expedition före avgång.

 

Vad vi gör

Vi har infört påstigningskrav för både gäster och besättningsmedlemmar, vilka kan variera för olika seglingar och destinationer. Vi använder oss även av förbättrade rengörings- och desinficeringsprotokoll ombord. Dessutom kontrollerar vi regelbundet våra gästers och besättningsmedlemmars hälsa, och vid behov vidtar vi strikta åtgärder för att förhindra och hantera eventuella utbrott.

Vad du gör

Vi förväntar oss att du följer alla tillämpliga rese- eller karantänrestriktioner, både i ditt hemland och på din destination.Vi ber också alla gäster att vara uppmärksamma på symtom på covid-19 och att informera vår besättning om du utvecklar några symtom.

Positivt Covid-test före ombordstigning? Läs mer om vår avbokningsregler här

Observera att våra rutiner och krav för ombordstigning kan vara striktare än eventuella nationella regler. Därför är det viktigt att du läser informationen nedan för att få en översikt över dessa.

Resekarta, covid-19

Använd vår interaktiva karta för att se vart du kan resa och för att hålla dig uppdaterad om eventuella inresekrav.

 

Följ med på expedition med Hurtigruten

Nedan finns viktiga ombordstigningskrav. Ombordstigningskontrollen kan variera beroende på resa, lokala bestämmelser, nya vetenskapliga och medicinska råd samt förhållandena vid resetillfället. Anvisningar från lokala hälsomyndigheter och förändringar av lagstiftning kan också påverka våra rutiner och hur vi hanterar specifika fall. Före ditt avresedatum gör vi vårt bästa för att informera dig om de senaste kraven för din resa om dessa ändras före avresan.

Expeditioner till Galápagosöarna

 • Alla resenärer över 6 år måste visa upp bevis på att de har genomgått sin primärvaccination mot covid-19. En giltig QR-kod eller ett giltigt bevis godtas. 

Resten av världen 

 • Vi kräver att alla gäster över 12 år har slutfört sin primära vaccinationsserie för covid-19 med WHO-godkända vaccin eller enligt lokala föreskrifter där du reser, beroende på vilka av dessa riktlinjer som är mest strikta.
 • Någon påfyllnadsdos krävs inte längre för att stiga ombord på våra fartyg. Vissa länder kan kräva en påfyllnadsdos före inresa. Kontrollera det före avresan.

Vad är en primär vaccinationsserie?

Du anses ha slutfört din primärvaccination 14 dagar efter att du har fått sista dosen av ett vaccin som har godkänts av Världshälsoorganisationen. Observera! Primärvaccination refererar till antalet doser som krävs initialt. Det inkluderar inte påfyllnadsdoser. Till exempel består en primärvaccination med Moderna eller Pfizer av två doser.

Vaccinet och vaccinationsintyget måste uppfylla de lokala reglerna i området du reser till.

Hurtigruten Expeditions förbehåller sig rätten att neka gäster ombordstigning om de, vid tidpunkten för avresa, inte uppfyller rådande krav i länder som besöks under resan.

Om du inte hinner vaccinera dig, kontakta oss för att diskutera dina ombokningsalternativ. Om din bokning gjordes innan denna policy trädde i kraft den 1 juli 2021 och du inte kan vaccineras i tid före avresa eller tillhandahålla det intyg som krävs, kontakta oss för att diskutera dina alternativ för återbetalning eller ombokning till en framtida avgång.

Vaccinationskravet gäller inte för Hurtigrutens resor längs norska kusten.

Bevis på återhämtning

Gäster som vill hänvisa till att de har haft och tillfrisknat från covid-19 måste ha ett intyg på ett positivt PCR- eller antigentest. Ett positivt test är endast tillåtet om ett godkänt bevis på återhämtning kan uppvisas som är daterat minst 10 dagar före och som mest 90 dagar före datumet för ombordstigning.

Vi kräver att alla gäster följer vår vaccinationspolicy, även om de har ett bevis på återhämtning.

Formulär vid ombordstigningen

Du kan behöva fylla i vissa formulär vid ombordstigningen. Mer information finns i dina resedokument som skickas 3–4 veckor före expeditionskryssningen.

Våra standardformulär krävs fortfarande för varje expeditionskryssning, däribland ett läkarintyg för avlägsna destinationer som Antarktis, Nordvästpassagen, nordöstra Grönland och resor över Atlanten.

Nekad ombordstigning –uteslutningspolicy

Du kan nekas ombordstigning om du inte uppfyller kraven under ombordstigningsprocessen. Vi lägger extra stor vikt vid följande:

 • Gäster som inte uppfyller vaccinationspolicyn kommer att nekas ombordstigning.
 • Gäster som testar positivt för covid-19 eller har ett ofullständigt resultat kommer att nekas ombordstigning. 
 • Gäster kan, efter en medicinsk bedömning, nekas ombordstigning om de uppvisar något av följande symtom:

  • Hosta
  • Andnöd
  • Andningssvårigheter
  • Feber eller frossa
  • Förändrad smak eller lukt
  • Kräkningar eller diarré

Livet ombord

Munskydd ombord

Vi rekommenderar att alla över 5 år bär ett munskydd när de går omkring på fartyget.

Munskydd är fortfarande obligatoriskt vid ombordstigning och avstigning i Nordamerika.

Gäster kan behöva bära munskydd om det finns ett stort antal positiva fall ombord.

I nuläget måste besättningen använda munskydd**.

Städning och hygien

Vi har förbättrat våra rutiner med extra rengöring för att minska risken för covid-19 och andra smittsamma sjukdomar.  

Alla allmänna utrymmen rengörs och desinficeras regelbundet under hela dagen, och handdesinfektion finns tillgängligt i hela fartyget. Vi utför alla våra rengöringsrutiner mer frekvent, särskilt för beröringsytor och wellness-faciliteter.  

Gästhytterna städas och desinficeras dagligen. Vår städpersonal använder personlig skyddsutrustning och har utbildats i de senaste metoderna för att minska risken för covid-19.

Sjukvårdstjänster

Våra expeditionsfartyg har en sjukstuga som är öppen dygnet runt. Varje fartyg har ett sjukvårdsteam som består av en läkare och minst en sjuksköterska, med stöd från experter på land dygnet runt. Vår sjukvårdspersonal kan genomföra ett snabbtest eller PCR-test för covid-19*** ombord samt är utbildade i att förhindra och hantera eventuella utbrott.

 

Testning

Du kan behöva testa dig ombord under resan. Du kan behöva testa dig fler gånger under resan, till exempel om ett positivt fall upptäcks. 

Positiva fall, isolering och karantän

Gäster ombeds att isolera sig i sin hytt och ringa receptionen omedelbart om de upplever några symtom på covid-19, såsom hosta, andfåddhet, andningsbesvär, feber eller svettningar, förändrad lukt eller smak, kräkningar eller diarré. Vår sjukvårdspersonal ombord genomför ett snabbtest för covid-19 om gäster eller besättning utvecklar symtom på covid-19. Vi har strikta rutiner för att förhindra och hantera eventuella utbrott.

Eftersom covid-19-pandemin är pågående utvärderar vi löpande våra rutiner för isolering och karantän. Våra rutiner baseras på lokal lagstiftning, medicinsk rådgivning och riskbedömningar. Isolerings- och karantäntider kan minskas eller tas bort samt variera beroende på var din expeditionskryssning sker.

För närvarande har vi följande rutiner:

Misstänkta covid-19-fall

Gäster som visar symptom på covid-19 testas av läkaren ombord. Om testet är positivt eller ger ett ofullständigt resultat kommer lokala myndigheter till fartyget för att göra ett officiellt test.

Gäster som testar positivt sätts i karantän på en av de större öarna i sju dagar eller tills de har testat negativt, beroende på vilket som inträffar först. Isoleringsperioden börjar vid det officiella testet.

Nära kontakter

 • Gäster som bedöms ha varit nära kontakter testas också. Om testet är negativt kan de fortsätta resan. Om testet är positivt måste de sitta i karantän enligt beskrivningen ovan.

Positiva covid-19-fall

 • Gäster som testar positivt för covid-19 ska isolera sig i fem dygn från de första symptomen.
 • Gäster utan symptom som testar positivt för covid-19 får isolera sig i sin hytt under fem dygn från det första positiva testet.
 • Gäster som testar positivt flyttas till en enkelhytt i mån av tillgänglighet. Om det inte finns någon enkelhytt tillgänglig, ska de isolera sig i sin nuvarande hytt.
 • Gäster som är isolerade tar ett antigen-/snabbtest under dag 3 och 4. De kan lämna isoleringen dag 4 om båda testerna har ett negativt resultat. Om ett antigentest ger positivt resultat kommer gästen att förbli isolerad. (Observera: Gäster på Antarktisresor måste isolera sig i fem 24-timmarsperioder och kommer inte att testas dag 3 och 4 på grund av chilenska och argentinska bestämmelser).
 • Gäster kan lämna isoleringen den femte dagen om de inte har haft feber de senaste 24 timmarna utan febernedsättande medicin och om andra symtom har förbättrats. Det finns inga krav på ytterligare test.
 • Gäster som lämnar fartyget innan de slutfört sin isoleringsperiod kan behöva förbli isolerade på land enligt lokala föreskrifter. Observera att isoleringsperioden skiljer sig från land till land, vilket innebär att isolering kan behöva pågå i längre än 5 dagar.
 • Gäster har möjligheten att lämna fartyget och bekosta det på egen hand eller att stanna kvar ombord enligt beskrivningen ovan.

Utforskning på land

Aktiviteter, landstigningar och utflykter iland

Vi följer alla krav från lokala myndigheter och samhällen när vi utforskar iland samt anpassar våra planer och rutiner när så krävs. Det innebär att en del aktiviteter eller utforskning på egen hand kan begränsas. 

Disclaimer

*Även med smittskyddsåtgärder på plats finns det oundvikliga risker för passagerare och egendom i samband med expeditionsresor. Detta kan till exempel vara sjukdom orsakad av virus, bakterier eller patogener – inklusive coronaviruset – trots kontroller, testning och andra åtgärder som vidtagits för att minska dessa risker.

Om någon testar positivt för covid-19 och/eller utvecklar symtom på covid-19 kan lokala myndigheter kräva att alla på fartyget sätts i karantän i sju eller fler dagar, antingen ombord eller på en annan plats. Hurtigruten Expeditions har ingen kontroll över sådana krav och måste följa eventuella bestämmelser från lokala myndigheter.

Hurtigruten Expeditions ansvarar inte för anspråk, krav och/eller skador från eller i samband med att någon utsätts för coronaviruset och/eller att någon får sjukdomen som en följd av detta. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, covid-19 från passagerare eller någon annan person. 

**Våra expeditioner till Galápagosöarna följer de ecuadorianska myndigheternas covid-19-regler. Detta är därför inte tillämpligt på expeditioner med MS Santa Cruz II.
***Det görs inga PCR-tester ombord på MS Santa Cruz II.