Resekrav

Kontrollera eventuella inresekrav för ditt resmål innan äventyret börjar. Observera att det är ditt ansvar att skaffa den dokumentation som krävs.

Få mer information om våra rutiner och krav kring covid-19 på den här sidan

Passkrav

Det är viktigt att du har ett giltigt pass eftersom det är den enda godkända id-handlingen. *Passets giltighetstid måste uppfylla de nationella kraven i landet/länderna du kommer att besöka. Dessutom måste ditt pass ha minst sex månaders återstående giltighetstid i slutet av din kryssning. 

För att se till att följa kraven vid vissa destinationer samlar vi in gästernas pass vid incheckning. Ditt pass hålls i säkert förvar under hela expeditionskryssningen.

Vi kan inte ta ansvar för om du nekas att gå ombord på ett flygplan, resa in i ett land eller för andra problem och kostnader som orsakats av att ditt pass inte godkänns eller att du inte har skaffat den dokumentation som krävs. Det är ditt ansvar att se till att du har alla obligatoriska resehandlingar och uppfyller visumkraven vid resetillfället.

Skeppsmanifestformulär

Ett skeppsmanifestformulär krävs för alla våra expeditionskryssningar. Här ingår alla resor ombord på MS Fram, MS Roald Amundsen, MS Nordstjernen, MS Fridtjof Nansen, MS Spitsbergen, MS Maud, MS Otto Sverdrup och MS Santa Cruz II.

Fyll i formuläret med STORA bokstäver och skicka tillbaka det till oss efter att du har bekräftat din bokning. Formuläret måste vara oss tillhanda minst åtta veckor före din avresa. Observera att du kommer att nekas ombordstigning om vi inte har fått formuläret.

Du kan fylla i skeppsmanifestformuläret genom att klicka på länken nedan och ladda ned det på din enhet. Skicka sedan det ifyllda dokumentet till e-postadressen längst ner på formuläret.

Hälsoundersökningsformulär

För vissa destinationer, såsom Antarktis, Nordvästpassagen, nordöstra Grönland och transatlantiska resor, måste samtliga gäster skicka in ett hälsoundersökningsformulär. Formulären kontrolleras av vårt partnerföretag Vikand. Att du godkänns för ombordstigning ska dock inte ses som en rekommendation från oss vad gäller lämpligheten eller säkerheten att delta i en expeditionskryssning eller relaterade aktiviteter. Följ enbart rekommendationerna från din personliga läkare när det gäller lämpligheten och säkerheten att delta i en expeditionskryssning.

Hälsoundersökningsformuläret består av två avsnitt. Både avsnitt A (fylls i av resenär) och B (fylls i av läkare) måste fyllas i och laddas upp. Formuläret kräver en sekundär autentisering och du behöver då en mobiltelefon för att få en verifieringskod, så att du kan slutföra den elektroniska underskriften. När du har fyllt i och skrivit under avsnitt A online skickas formuläret till dig via e-post så att du kan skriva ut det och få det undertecknat av din läkare.

Ladda upp det ifyllda formuläret på Viklands portal 4–8 veckor före avresan. Det kan hända att du måste skicka in formuläret på nytt om obligatorisk information saknas.

Alla resor i områdena nedan (markerade i rött på kartan) kräver ett hälsoundersökningsformulär:

Medical-Form-map_SE.pngKlicka på länken nedan för att fylla i formuläret:

Inskickade formulär kontrolleras av vårt partnerföretag Vikand.

Att du godkänns för ombordstigning ska dock inte ses som en rekommendation från oss vad gäller lämpligheten eller säkerheten att delta i en expeditionskryssning eller relaterade aktiviteter.

Följ enbart rekommendationerna från din personliga läkare när det gäller lämpligheten och säkerheten att delta i en expeditionskryssning.

Vaccinationer och virus

Läs mer här om krav relaterade till covid-19.

Du kan behöva vaccineras för din expedition. Kontakta din läkare för information om vilka vacciner du behöver för din expedition.  

Vi rekommenderar också att du söker medicinsk rådgivning om gula febern och zikaviruset eftersom det är ett obligatoriskt krav för vissa områden i Syd- och Centralamerika samt Västafrika.  

Du kan få mer information om ditt resmål via dessa länkar här:  

https://www.fitfortravel.nhs.uk/home.aspx och https://wwwnc.cdc.gov/travel/destinations/list/  

Gula febern

Vissa delar av Syd- och Centralamerika samt våra destinationer i Västafrika befinner sig i vad som klassas som ”endemiska zoner för gula febern”. Det innebär att alla resenärer som är över nio månader gamla måste vaccinera sig mot gula febern innan de reser till dessa regioner. Observera att detta inte omfattar resenärer som endast besöker Antarktis.

Intyget från gula febern-vaccinationen börjar gälla först 10 dagar efter att du har fått vaccinet. Om du inte har tagit vaccinet i tid kan du nekas inresa till dessa områden eller behöva sitta i karantän i upp till sex dagar. Hurtigruten Expeditions tar inte något ansvar vid sådana situationer.

Om du behöver ett vaccinationsintyg för landet du ska besöka men inte kan ta vaccinet av medicinska skäl, kontakta ett vaccinationscenter för gula febern eller din läkare. De kan eventuellt ge dig ett undantagsintyg, vilket kan accepteras i vissa länder som normalt sett kräver ett vaccinationsintyg.

Zikaviruset

Zikaviruset finns också i Central- och Sydamerika samt Afrika. Vi rekommenderar att du rådfrågar din läkare för att ta reda på riskerna, speciellt om du försöker bli eller är gravid.

Landsspecifika inresereglar

Få de senaste officiella uppdateringarna från IATA om inresereglerna

 

 

Viktigt: Informationen i kartan är korrekt vid tidpunkten för publicering och tillhandahålls endast som vägledning. Det är ditt ansvar att kontrollera inrese- och transitkraven. Det här verktyget täcker inte de regionala reglerna för din ombordstigningsplats, så du rekommenderas att kontrollera det också. Kom ihåg att kraven kan ändras snabbt och obligatorisk dokumentation kan behöva fyllas i inom en viss tid före ankomst.