Aerial view of Kristiansund port in Norway

Kristiansund – bacalaons hemstad

Kristiansund ligger på fyra öar och har kunnat blomstra tack vare bacalao – torkad saltad torsk, som lokalt kallas för klippfisk.

Fyra huvudöar och ett antal mindre utgör staden Kristiansund. Den är en av Norges mest tätbefolkade städer och landets mest urbana lilla stadskärna, på grund av den relativt lilla storleken på de öar den ligger på. Ön Grip nordväst om Kristiansund ingår också i kommunen. Fram till att den slogs ihop med Kristiansund 1964 var Grip Norges minsta kommun. Den tidigare fiskebyn ligger nu öde, men husen tas väl om hand av tidigare invånare som nu använder dem som fritidshus. Grip är en populär turistattraktion om somrarna på grund av det mycket speciella läget och arkitekturen.

Staden låg i ruiner efter kriget och byggdes upp igen med en särpräglad arkitektur, med hus målade i olika nyanser av rött, gult och grönt, vilket gav Kristiansund smeknamnet ”den polykroma staden”. Traditionellt har staden levt av havet: sillfiske, sjöfart, bacalaoproduktion och -export, och under de senaste åren även av olje- och gasbranschen. Kristiansund har ett rikt kulturliv och anordnar många årliga festivaler, bland andra operafestivalen Operafestukene, Nordic Light International Festival of Photography, Stadsfesten och Tahiti-festivalen.

  • Hamnens adress

    Astrups gate 9 - Devoldholmen, 6509 Kristiansund

    Se på karta

På Grip kan du besöka den vackra stavkyrkan, Norges näst minsta, och Gripfyren. Sundbåtene, som grundades 1876, säger sig vara världens äldsta offentliga transportsystem som fortfarande är i drift. De små passagerarfärjorna trafikerar sunden mellan stadens fyra öar. Besök den gamla delen av staden med sina smala gator och välbevarade trähus. Här hittar du också minnesstenen, vackert belägen med fin utsikt över hamnen. Det gamla hamnområdet Vågen är ett centrum för det historiska fiskeläget i Kristiansund. Norsk klippfiskmuseum ligger också här. Innlandet är en gammal stadsdel med mycket speciell och unik kustarkitektur. Festiviteten (Kristiansunds opera) är det äldsta operahuset i Norge. Det är byggt i jugendstil och stod färdigt 1914. Detta är en av de få äldre byggnader i Kristiansunds centrum som överlevde bombningarna under andra världskriget. Kirklandet-kyrkan, som uppfördes 1964, är känd som den djärvaste moderna kyrkobyggnaden i Norge.

Historia

Många historiker menar att de allra första norrmännen bodde nära staden Kristiansund. Mot slutet av den senaste istiden hade vissa områden på Norge västra kust blivit isfria. Under vikingatiden ägde många viktiga strider rum runt Kristiansund. Den mest kända var slaget vid Rastarkalv på ön Frei. Där står nu ett monument över detta. Ön Grip var ett viktigt fiskesamhälle under medeltiden, och ansågs vara den viktigaste kommunen i regionen på den tiden. På 1600-talet bildades det en liten bosättning runt det område som vi idag känner som Kristiansunds hamn. Allteftersom fler och fler bosatte sig här blev området en viktig handelshamn för fisk- och timmertransport längs kusten. I slutet av 1600-talet och ett antal år framåt var staden den största exportören av bacalao i Norge, och exporterade främst till Medelhavsländerna. Stadens bacalaoproduktion var också en del av förklaringen till att den tilldelades stadsstatus 1742.