Vi lämnar ett avtryck som vi är stolta över

Hurtigruten Group är världsledande inom kryssningsindustrin för expeditioner och upptäcktsresor. Detta medför ett ansvar.

Med FN:s mål för hållbar utveckling som ram – och en vision fokuserad på innovation, teknik och konkreta åtgärder – är hållbarhet är en viktig beståndsdel i hela Hurtigrutens verksamhet.

Hurtigruten Group strävar efter att höja och etablera standarder för hela branschen, nu när vi går in i en ny tid med expeditionskryssningar och äventyrsresor som drivs av hållbarhet.

  • Det är därför som vi bygger de första hybriddrivna kryssningsfartygen någonsin.

  • Det är därför vi, som det första stora reseföretaget i världen, tagit bort engångsplast från alla våra fartyg och hotell.

  • Det är därför har vi bjudit in våra gäster till att utforska planeten med en säkrare, grönare och mer avancerad expeditionsflotta.

  • Och det är därför strävar vi efter att utbilda gäster och värva ambassadörer alla destinationer vi besöker, genom att aktivt engagera gäster i kulturen, ekosystemen och konsekvenserna av klimatförändringen – oavsett vart vi reser.

Vår verksamhet berör, direkt och indirekt, flera av FN:s 17 mål för hållbar utveckling. Våra hållbarhetsambitioner är direkt länkade till målen 9, 11, 12, 13 och 14. Det är här som vi tror att vi kan ha störst positiv inverkan, på samhället i stort och på vår verksamhet, både nu och i framtiden.

Dessutom har vi valt fyra mål som representerar våra grundstenar, vår licens att bedriva verksamhet. Det är mål 4, 5, 8 och 16. De representerar värderingarna som finns i kärnan av vår verksamhet och finns inbäddade i allt vi gör.

Hurtigruten har varit verksamt och utforskat några av världens mest utmanande vatten sedan 1893 och har rötter som leder hela vägen tillbaka till de norska polarhjältarna. Vi möter nu en av de största och svåraste utmaningarna i vår 125-åriga historia. Klimatförändring, plastavfall och ohållbar massturism förändrar känsliga ekosystem och hotar naturen.

Vi på Hurtigruten bygger vidare på vår passion, kompetens och vårt arv med vår fokuserade besättning och personal och vi är fast beslutna att göra skillnad. Vi lämnar ett avtryck som vi är stolta över, bidrar till hållbar utveckling och skapar positiv förändring genom vår verksamhet.

Hurtigrutens substainability video 2020

Hållbar verksamhet, natur och hållbara destinationer

Hurtigruten är fokuserade på att förbättra lokalsamhällen genom samarbete och handel. Våra gäster är upptäckare och bekräftar behovet av kvalitetsupplevelser, lärande och förståelse som en väg för året runt-aktiviteter och hållbar tillväxt. Vi vet att det inte bara är rätt att skydda och bidra till långsiktigt värde i de vatten där vi reser och de destinationer vi besöker – det är också nödvändigt att förebygga existentiell risk för vår verksamhet.

Genom att handla lokalt och köpa tjänster som utflykter samt använda ingredienser från lokala leverantörer, bidrar Hurtigruten till försörjning och välfärd i små kustsamhällen. Hurtigruten respekterar och stödjer ursprungssamhällen, värderar kultur och traditioner och bibehåller ett nära samarbete med de samhällen som anstränger sig för att välkomna våra gäster – oavsett plats.

Att utforska den mest spektakulära vildmarken på vår planet – och att observera dess unika djur och natur – är en viktig del i varje resa med Hurtigruten. Detta medför en skyldighet att utforska med respekt. Inverkan bör endast vara minimal och kortvarig. Hurtigruten lämnar inga synliga eller varaktiga tecken efter ett besök. Att observera vilda djur ska göras på avstånd för att inte störa det naturliga beteendet och med största respekt för deras hälsa och livsmiljö.

Hurtigruten tar täten i kampen mot exploatering och degradering av platser, natur och lokalsamhällen från ohållbar massturism. Vi förespråkar stränga regler och förordningar och vi ålägger oss själva att följa dem för att visa att det är möjligt.

Vetenskap, innovation och teknik

Hurtigruten sätter en ny branschstandard genom att bygga världens första hybriddrivna kryssningsfartyg för expeditioner. Dessa revolutionerande fartyg utrustas med grön teknik och kommer att ligga till grund för en grönare och mer avancerad kryssningsflotta för expeditioner än vad kryssningsbranschen någonsin har sett tidigare. Hurtigruten införde ett frivilligt förbud mot tung eldningsolja för tio år sedan och förespråkar att resten av världen gör detsamma.

 

Hurtigruten Foundation

Hurtigruten har etablerat Hurtigruten Foundation för att säkerställa att framtida gäster kan njuta av samma meningsfulla reseupplevelse som gäster gör idag. Hurtigruten Foundation bygger på aktiviteter och donationer ombord och inriktar sina insatser på tre huvudsakliga områden: Bevara världens isbjörnsstam, bekämpa havs- och plastföroreningar samt bedriva lokala och globala projekt i de områden som Hurtigruten utforskar.

 

Hurtigruten Group Sustainability report 2018: A footprint we are proud of

 

Previous reports:

Guideline to the use of Sustainable Development Goals Logos

Utforska The Green Pioneer MS Roald Amundsen

Läs mer