Plast, föroreningar och renare hav

Plastföroreningar är det största hotet mot våra hav. År 2050 kommer det att finnas mer plast än fisk i havet. Hurtigruten är fast beslutet att stoppa trenden – och var det första globala reseföretaget att förbjuda engångsplast.

Varje minut hamnar 15 ton plast i våra hav. Hurtigruten har varit verksamt i några av världens orörda områden under 125 år och upplever den förödande utvecklingen. Vi har sett klimatförändringen innan den hamnade i de globala nyheterna. Vi har sett hur föroreningar, utsläpp och skräp direkt påverkar naturen, vildmarken och lokalsamhällen.

Som världens största kryssningsföretag för expeditioner och den viktigaste aktören i både Arktis och Antarktis, tar vi ansvar att föregå med gott exempel och driva branschen framåt. Därför förespråkar vi strängare regler och förordningar och därför vill vi bli världens första plastfria rederi.

Förändra reselivsbranschen

Vi förbättrar ständigt hur vi minskar, återanvänder och hanterar vårt avfall – och vi delar med oss av vad vi lärt oss längs vägen. Våra gäster och vår besättning samlar in flera ton skräp från stränder varje år och utbildas i bevaring. Hurtigruten ökar medvetenheten om föroreningar på alla sätt vi kan, inklusive samarbeten, organisationer, forskning och bevakning av haven i realtid.

Hurtigruten investerar i banbrytande teknik och främjar innovation i hela vår organisation. Vi bygger världens grönaste och mest avancerade flotta med kryssningsfartyg för expeditioner och förändrar branschen för äventyrsresor. Vi går ständigt in i minsta detalj för att säkerställa att vi fortsätter att förbättra oss.

Förbjuda engångsplast

Kampen mot plastföroreningar har varit i fokus för Hurtigruten i flera år. 15 ton plast hamnar i världens hav varje minut och om trenden fortsätter kommer det att fördubblas under de kommande 10 åren. Detta betyder att det år 2050 kommer att finnas mer plast än fisk i haven.

Hurtigruten vill bli världens första plastfria kryssningsföretag. Och Hurtigruten var det första stora reseföretaget att ta bort engångsplast från alla våra fartyg, restauranger och hotell. Plastsugrör har ersatts med metall, drinkpinnar används inte längre – och samma gäller för plastkoppar förpackade i plast, plastbestick, plastpåsar, plastlock på kaffekoppar, plasttandpetare, plastförkläden, engångsförpackningar för smör och andra engångsförpackningar i plast som Hurtigrutens 500 000 gäster och 2 500 anställda möter varje dag.

Förbudet mot engångsplast införs också på hotell, restauranger och andra inrättningar i vår verksamhet vid landstigning. Plastförpackningar har antingen tagits bort eller ersatts av miljövänliga alternativ gjorda av papper, metall eller andra biologiskt nedbrytbara och hållbara material.

Och framförallt betyder det en stor minskning i användning av engångsprodukter.

Det går inte att vinna kriget mot plast på egen hand. På Hurtigruten arbetar vi aktivt med att sprida erfarenheter från vårt program för att minska plast och engagerar våra gäster, allierade, konkurrenter, lokalsamhällen, myndigheter och de som vill ta del i kampen. Vi har också infört strängare hållbarhetskrav på våra leverantörer och utmanar dem att minska eller stoppa användning av engångsplast.

Förbjuda utsläpp i havet

Vi arbetar för att bibehålla stränga policyer gällande utsläpp i havet, inklusive förbud mot utsläpp av matavfall, gråvatten, slagvatten och avloppsvatten i Hjørundfjorden, Geirangerfjord/Storfjorden och Lyngenfjorden.

Våra fartyg producerar eget färskvatten genom avsaltnings- och reningsteknik ombord. Vi återanvänder värme från motorkylaren och fartygets avgassystem för att värma upp varmvattenberedare ombord. På så sätt sparar vi energi motsvarande förbrukningen i 6 700 hushåll per år. Vi har också introducerat ny automatisk teknik för att minska matavfall, som en del av våra program för hållbarhet och avfall.

Miljöbevakning i realtid

Kampen mot havsskräp och föroreningar i våra hav är större och bredare än kampen mot plastavfall. Kunskap och forskning spelar en viktig roll och vår flotta är utrustad för att bevaka haven och dela resultaten med väktare och forskare runt om i världen  i realtid. Vi bevakar allt från vatteninnehåll till temperatur och har speciella sensorer som kan upptäcka minsta oljespill både under resans gång och i hamn.

Städa stränder

Den viktigaste uppgiften för vår besättning och våra gäster är att stoppa avfallet innan det hamnar i haven. Men ibland behöver vi ge första hjälpen också. Varje dag tar Hurtigrutens expeditionsteam med sig gäster på utflykter och turer till spektakulära platser. Vid varje landstigning på varje destination uppmuntras våra expeditionsteam och gäster att ta del i att samla in avfall. Hurtigrutens expeditionsteam arrangerar också stora strandsaneringar på särskilt utvalda platser. Detta resulterar i borttagning av flera ton avfall varje år.

Öka medvetenhet – introducera ambassadörer

Hurtigruten vill skapa en djupare förståelse för de områden som vi utforskar och de möjligheter och utmaningar som de möter. Vårt mål är att introducera ambassadörer för alla destinationer på varje resa. Gäster får sällskap av Hurtigrutens kunniga och erfarna expeditionsteam. Med kunskapsområden från biologi och polaröverlevnad till norrsken och hållbarhet deltar de i samtal, föreläsningar och diskussioner om lokala kulturer, vildmark, natur och föroreningar – såsom plast och mikroplast och hur detta påverkar haven. Detta för att ytterligare öka våra gästers kunskap om dessa problem. Genom vårt Young Explorer-program introducerar och engagerar Hurtigruten unga gäster i strandsanering, särskilda föreläsningar och andra hållbarhetsaktiviteter.

Hurtigruten är stolt att engagera, stödja och samarbeta med organisationer och initiativ såsom Clean Arctic Alliance, European Climate Foundation, Norwegian Polar Institute – den huvudsakliga forskningsorganisationen som fokuserar på isbjörnar som lever på Svalbard, Bellona Foundation och Clean Up Svalbard-programmet. Dessutom har vi etablerat Hurtigruten Foundation för att öka medvetenheten och belöna lokala och globala initiativ som ger positiv påverkan.

Hantera avfall och stoppa spill

Allt avfall på alla våra fartyg och hotell sorteras självklart för återvinning. Tillsammans med partner inför vi bättre sortering ombord och säkerställer lämplig infrastruktur vid viktiga punkter för att samla in och återanvända avfall från vår verksamhet. Vi arbetar också för att påverka hamnar och myndigheter att erbjuda bättre avfallshantering.

Vi bibehåller stränga policyer gällande utsläpp i havet, inklusive förbud mot utsläpp av matavfall, gråvatten, slagvatten och avloppsvatten i Hjørundfjorden, Geirangerfjord/Storfjorden och Lyngenfjorden. Vi efterföljer naturligtvis också konventionen om ballastvatten.

Minska matavfall genom innovation

Vid servering av över 4 miljoner mål per år kan även en liten minskning i matavfall göra stor skillnad. Fast för oss är lite inte tillräckligt. Det är därför som vi har föresatt oss att minska matavfallen med 30 procent fram till 2021. Vi har infört digital registrering och mätning i realtid av alla steg i vår matproduktion för att öka vår kunskap och minimera matavfall. Tidiga resultat visar en minskning på mer än 20 procent i matavfall.

Vad vi hämtar från vattnet är lika viktigt. Du borde veta var din mat kommer ifrån. När vi serverar en lokal ost i Lofoten kan vi ta med dig till gården för att träffa getterna. Givetvis bibehåller Hurtigruten ett förbud mot alla skaldjur på röda listan och vi kräver tredjepartsintyg på all inköpt fisk (MSC, ASC eller motsvarande).

Hållbarhetsinsatser inom livsmedelshanteringen

Hurtigruten har tecknat ett treårigt avtal med EAT-stiftelsen vars mission är att katalysera en förändring av livsmedelsindustrin genom vetenskap och nya partnerskap. Samarbetet med EAT kommer att bredda vårt utbud av mat ombord för våra gäster. Vidare syftar samarbetet till att utforska andra initiativ för att förbättra våra hålbarhetsinsatser inom livsmedelshanteringen.

Minska bränsleförbrukning och förbjuda tung eldningsolja

Hurtigrutens slutliga mål är att driva våra fartyg helt utan utsläpp. Genom att introducera världens första hybriddrivna kryssningsfartyg kommer vi närmare. Genom att utrusta existerande fartyg med stora batteripaket och LNG-motorer, kommer vi ännu närmare.

Men medan vi flyttar gränser och driver branschen framåt måste vi också se till att våra fartyg använder så lite bränsle som möjligt. Och framförallt använda renast möjliga bränsle. Att minska bränsleförbrukningen är en av våra viktigaste miljöuppgifter. I motsats till de flesta andra rederier använder inget av Hurtigrutens fartyg billig och förorenande tung eldningsolja.

Varför? Eftersom havsisen fortsätter att smälta blir Arktis vatten allt mer trafikerade av fartyg som drivs av tung eldningsolja. Tung eldningsolja, som är världens smutsigaste bränsle, är inte bara extremt svår att sanera vid spill men producerar också högre nivåer av luft- och klimatföroreningar än andra marina bränslen. Med tanke på de svåra riskerna som tung eldningsolja innebär för polarmiljöer, har den internationella rederibranschen redan förbjudit dess användning i Antarktis. Vi tycker att det är dags att ge samma skydd till Arktis med dess unika lokalsamhällen och känsliga ekosystem.

Tillsammans med ledande miljöorganisationer såsom Clean Arctic Alliance och European Climate Foundation leder Hurtigruten en kampanj för att förbjuda användning av tung eldningsolja i arktiska vatten. Efter att ha varit verksamma i dessa vatten i 125 år ser vi inget annat alternativ. Det är inte rimligt att öka föroreningar och risker i områden som behöver mindre.

Om du är en av våra konkurrenter, klicka här för att skriva under Arctic Commitment – och delta i vår kamp att göra drift med tung eldningsolja i arktiska vatten olagligt.