Hållbarhet: Ett avtryck som vi är stolta över

Hurtigruten Group är världsledande inom upptäcktsresor och världens största företag inom expeditionskryssningar. Detta medför ett ansvar att se till att hållbarhet finns integrerat i all verksamhet. Vi fokuserar på innovation, teknik och konkreta åtgärder för att utforska områden så ansvarsfullt som möjligt med FN:s hållbarhetsmål som ramverk.

Upptäck tillsammans med oss

Hurtigruten Group har varit verksam och utforskat några av världens mest utmanande vatten sedan 1893 och har rötter som leder hela vägen tillbaka till de norska polarhjältarna. Nu möter vi de största och svåraste utmaningarna i vår över 125 år långa historia. Klimatförändringar, plastavfall och ohållbar massturism förändrar känsliga ekosystem och hotar naturen.

Hurtigruten Group strävar efter att höja och etablera standarder för hela branschen i en ny tid med expeditionskryssningar och äventyrsresor.

Det är därför som vi

  • bygger världens första hybridfartyg för expeditionskryssningar
  • är det första stora resebolaget som slutat använda all engångsplast ombord på vår flotta och våra hotell
  • investerar i att utbilda gäster och värva ambassadörer för alla destinationer genom att aktivt engagera gäster i kulturen, ekosystemen och konsekvenserna av klimatförändringen – oavsett vart vi reser

FN:s hållbarhetsmål som ramverk

Vår verksamhet och drift hjälper många av FN:s hållbarhetsmål, framförallt målen kring ansvarsfull konsumtion och produktion, klimatåtgärder, livet under ytan och mycket mer. Vi tror att det är här vi kan ha störst positiv inverkan – på samhället i stort och på vår verksamhet – både nu och i framtiden.

Dessutom har vi valt fyra hållbarhetsmål som grundstenar för att bedriva all vår verksamhet. Detta är mål kring utbildning, jämlikhet, fred och rättvisa. De representerar Hurtigrutens grundvärderingar och finns med i allt vi gör.

Vi bygger vidare på Hurtigruten Groups passion, kompetens och arv. Tillsammans med vår besättning och personal är vi fast beslutna att göra skillnad. Vi lämnar ett avtryck som vi är stolta över, bidrar till hållbar utveckling och skapar positiv förändring genom vår verksamhet.

Hurtigrutens substainability video 2020

Hållbar verksamhet, natur och hållbara destinationer

Hurtigruten är fokuserade på att förbättra lokalsamhällen genom samarbete och handel. Våra gäster är upptäckare och bekräftar behovet av kvalitetsupplevelser, lärande och förståelse som en väg för året runt-aktiviteter och hållbar tillväxt. Vi vet att det inte bara är rätt att skydda och bidra till långsiktigt värde i de vatten där vi reser och de destinationer vi besöker – det är också nödvändigt att förebygga existentiell risk för vår verksamhet.

Genom att handla lokalt och köpa tjänster som utflykter samt använda ingredienser från lokala leverantörer, bidrar Hurtigruten till försörjning och välfärd i små kustsamhällen. Hurtigruten respekterar och stödjer ursprungssamhällen, värderar kultur och traditioner och bibehåller ett nära samarbete med de samhällen som anstränger sig för att välkomna våra gäster – oavsett plats.

Att utforska den mest spektakulära vildmarken på vår planet – och att observera dess unika djur och natur – är en viktig del i varje resa med Hurtigruten. Detta medför en skyldighet att utforska med respekt. Inverkan bör endast vara minimal och kortvarig. Hurtigruten lämnar inga synliga eller varaktiga tecken efter ett besök. Att observera vilda djur ska göras på avstånd för att inte störa det naturliga beteendet och med största respekt för deras hälsa och livsmiljö.

Hurtigruten tar täten i kampen mot exploatering och degradering av platser, natur och lokalsamhällen från ohållbar massturism. Vi förespråkar stränga regler och förordningar och vi ålägger oss själva att följa dem för att visa att det är möjligt.

Vetenskap, innovation och teknik

Hurtigruten sätter en ny branschstandard genom att bygga världens första hybriddrivna kryssningsfartyg för expeditioner. Dessa revolutionerande fartyg utrustas med grön teknik och kommer att ligga till grund för en grönare och mer avancerad kryssningsflotta för expeditioner än vad kryssningsbranschen någonsin har sett tidigare. Hurtigruten införde ett frivilligt förbud mot tung eldningsolja för tio år sedan och förespråkar att resten av världen gör detsamma.

 

Hurtigruten Foundation

Hurtigruten har etablerat Hurtigruten Foundation för att säkerställa att framtida gäster kan njuta av samma meningsfulla reseupplevelse som gäster gör idag. Hurtigruten Foundation bygger på aktiviteter och donationer ombord och inriktar sina insatser på tre huvudsakliga områden: Bevara världens isbjörnsstam, bekämpa havs- och plastföroreningar samt bedriva lokala och globala projekt i de områden som Hurtigruten utforskar.

Hurtigruten Group Hållbarhetsrapport 2018: Ett avtryck som vi är stolta över

Tidigare rapporter:

Riktlinjer vid användning av logotyper för hållbarhetsmål