Hållbar verksamhet, natur och destinationer

Hurtigruten är världsledande i kampen mot ohållbar massturism. Vi arbetar för att förbättra våra destinationer och att lämna bakom oss ett avtryck som vi är stolta över.

Hurtigruten är världsledande i kampen mot ohållbar massturism. Vi arbetar för att förbättra våra destinationer och att lämna bakom oss ett avtryck som vi är stolta över. Vi förespråkar stränga regler och förordningar för oss själva och andra för att förbättra branschen som helhet. Våra gäster är upptäckare som bekräftar behovet för kvalitetsupplevelser, lärande och ökad förståelse som en väg för året runt-aktiviteter och hållbar tillväxt. Vi vet att det inte bara är rätt att skydda och bidra till långsiktigt värde i de vatten där vi reser och de destinationer vi besöker – det är också nödvändigt att förebygga existentiell risk för vår verksamhet.

Hurtigruten är världens största kryssningsföretag för expeditioner och är verksamt från pol till pol och över hela Arktis. Vi bjuder in våra gäster till den mest spektakulära naturen och vildmarken på vår planet och låter dem uppleva 28 UNESCO-platser. Denna ledande position för med sig stort ansvar. Det är därför som vi strävar efter hållbar verksamhet och destinationer genom vår dagliga verksamhet, användning av produkter, deltagande i organisationer och främjande av strängare lagar och regler. Vi är stolta över det avtryck som vi lämnar bakom oss eftersom vi strävar efter att bidra till hållbar utveckling och att skapa positiv förändring genom våra åtgärder och existens.

Hurtigruten grundades 1893 som en livlina för samhällen och människor längs de kargaste delarna av den norska kusten. Sedan dess har vi fortsatt att utforska världens mest utmanande vatten. Detta arv är viktigt för oss och vi bryr oss om välstånd året runt och långsiktig utveckling på alla platser som vi besöker.

Starka lokalsamhällen är ett sätt att säkerställa hållbar användning av känsliga områden och autentiska upplevelser. Hurtigruten bidrar till försörjning och välfärd i små kustsamhällen genom att handla lokalt och anställa lokal arbetskraft om möjligt. Det är också mycket viktigt för oss att minska avfall, stoppa nedskräpning och bidra till saneringar.

Vi uppmuntrar alla våra leverantörer att fokusera på hållbar verksamhet och kräver att de är verksamma enligt Hurtigrutens uppförandekod och mål för hållbar utveckling.

Bekämpa massturism

Ett av Hurtigrutens viktigaste mål är att bekämpa massturismens exploatering och degradering av platser, natur och lokalsamhällen. Verksamheter där kvantitet vinner över kvalitet ger dåliga gästupplevelser på kort sikt och skadar platser och destinationer på lång sikt. Upptäcktsresor handlar inte om volym, de handlar om unika upplevelser för aktiva gäster. Vi har bevisat att upptäckare är villiga att betala för kvalitetsupplevelser, lärande och förståelse, samt för att vidga vyerna. Vi måste sluta att mäta framgång i mer turism, fler fartyg eller fler hotellbäddar. Istället behöver vi mäta kvaliteten på gästerna och de avtryck som de lämnar efter sig.

Hurtigruten uppmanar till stopp av massturism i orörda områden. Vi arbetar för strängare bestämmelser såsom storleksbegränsning på kryssningsfartyg och begränsat antal gäster på land. Vi följer själva redan dessa riktlinjer. Vårt mål är att utveckla, uppmuntra och bibehålla hållbar året runt-aktivitet, istället för att översvämma värdefulla platser under högsäsong och lämna dem tomma resten av året. Detta är nyckeln till att utveckla hållbara destinationer, välmående samhällen och unika upplevelser. Det finns utrymme att växa men tillväxten måste vara balanserad och hållbar.

Stärka lokalsamhällen och kultur

Hurtigruten respekterar och stödjer ursprungssamhällen, värderar kultur och traditioner och bibehåller ett nära samarbete med samhällen där vi är verksamma. Vi hyser stor respekt för de samhällen, människor och områden som vi besöker och ser till att inverkan från både gäster och besättning är minimal och kortvarig. Vi lämnar inga synliga eller varaktiga tecken efter ett besök.

Genom att handla lokalt och köpa tjänster som utflykter samt använda ingredienser från lokala leverantörer, bidrar Hurtigruten till försörjning och välfärd i små kustsamhällen. Hurtigruten respekterar och stödjer ursprungssamhällen, värderar kultur och traditioner och bibehåller ett nära samarbete med de samhällen som anstränger sig för att välkomna våra gäster – oavsett plats.

Hurtigruten är också fokuserad på att köpa de flesta av våra varor och tjänster från lokala leverantörer och vi är den i särklass största aktören för lokalt producerad mat i den norska resebranschen.

Norway’s Coastal Kitchen och minskning av matavfall

Omkring 80 procent av mat och dryck som vi serverar kommer från norska leverantörer och nära hälften av detta levereras direkt från bondgårdar, fiskerier och producenter – med så få extra kilometrar som möjligt. Genom att handla lokalt minskar vi transportutsläpp till minimum och ökar kunskap och förståelse om lokala maträtter, seder och kulturer bland våra gäster. Att känna till ursprunget säkerställer också djurens hälsa och säkert ursprung för andra ingredienser.

Vårt koncept Norway´s Coastal Kitchen har förändrat vårt matkoncept ombord. Vi har lämnat industriellt bearbetad mat och tagit bort utrotningshotade arter från våra menyer. Istället får våra gäster uppleva smakrik och hälsosam mat från lokala leverantörer under hela resan. Vi serverar endast arter godkända av WWF:s Seafood Guide och vi blev MSC-certifierade 2018.

Vi har åtagit oss att minska matavfallet med 20 procent fram till år 2021. Vi har infört digital registrering och mätning i realtid av vår matproduktion för att minska matavfall. Tidiga resultat visar en minskning på mer än 20 procent i matavfall.

Respektera natur och vildmark

Att utforska den mest spektakulära vildmarken på vår planet och att observera dess unika djur och natur, är en viktig del i varje resa med Hurtigruten. Detta medför en skyldighet att utforska med respekt.

Att observera vilda djur och fåglar ska göras på avstånd för att inte störa det naturliga beteendet och med största respekt för deras hälsa och livsmiljö. Under varje resa och före varje landstigning informeras och utbildas alla gäster gällande lokala riktlinjer för djur och natur.

Medlemmar i Hurtigrutens expeditionsteam handplockas, utbildas och certifieras årligen, vilket säkerställer att alla förberedelser, landstigningar och möten med natur och vildmark sker i enlighet med Hurtigrutens stränga regler och riktlinjer – som överträffar branschens alla standarder.

Bevara miljön

För att förbättra vårt avtryck måste vi förstå och ständigt förbättra vår kunskap om naturen som vi möter. Det är därför som vi deltar i och uppmuntrar vetenskap och forskning på flera olika sätt. Vi bidrar till registrering av isbjörnar på Svalbard, loggar havsvattenstemperatur längs norska kusten och genomför oljebevakning och forskning i Antarktis. Vår besättning och våra gäster tar också bort flera ton skräp från stränder.

Hurtigruten är en grundande medlem av AECO, en organisation som arbetar för ansvarsfull, miljövänlig och säker turism i Arktis. Vi är också stolt medlem av IAATO, som förespråkar säkra och miljövänliga resor i Antarktis. Ett huvudsakligt fokusområde för dessa organisationer är att främja offentlig medvetenhet och engagemang för bevarande av miljön och dess ekosystem.

2015 etablerade vi Hurtigruten Foundation som ger bidrag till gräsrotsorganisationer och icke-statliga organisationer som arbetar för att skydda den naturliga miljön och kulturarvet i de områden där vi reser.

Erbjuda en varierad och säker arbetsmiljö

Vi arbetar för att förbättra de destinationer som vi besöker och vi strävar också ständigt efter att förbättra vår egen organisation. Vi är helt säkra på att en varierad arbetsmiljö är nödvändig för att Hurtigruten ska lyckas. Vi har nolltolerans mot könsdiskriminering och 44 procent av våra anställda på chefsnivå är kvinnor. Vi arbetar för att säkerställa kvinnors deltagande på alla nivåer i vårt företag och vi väntar ivrigt på vår första kvinnliga kapten som en av många i framtiden. Hurtigruten förväntar sig att alla partner och företag respekterar jämlikhet och ger alla samma möjlighet att lyckas.

Hurtigrutens verksamhet är beroende av en fridfull miljö med demokratiska och effektiva institutioner samt en stabil arbetsmiljö. Vi har implementerat skyddsåtgärder och policyer för att förhindra överträdelser av lagstiftning mot korruption. Vår organisation har infört en anmälningspolicy. Hurtigrutens etiska regler är välkända av alla anställda och uppförandekoden undertecknas av alla leverantörer. All verksamhet sker i enlighet med Modern Slavery Act.