Climate Sentinels

I april 2021 gav sig en grupp kvinnliga forskare som kallar sig Climate Sentinels ut på en 450 kilometer lång forskningsexpedition på Svalbard med skidor som huvudsakligt transportmedel. De samlade in snöprover för att studera luftföroreningarnas inverkan på snön och det isiga landskapet på Svalbard.

En av expeditionens prioriteringar var att minska klimatavtrycket genom att färdas på skidor för att visa att forskning kan bedrivas på ett mer hållbart sätt, även i de mest extrema miljöerna.

Vi på Hurtigruten Foundation är stolta över att stödja Climate Sentinels och tack vare vårt samarbete kunde expeditionen fortsätta under pandemin. Hjälpen från Hurtigruten Foundation var särskilt uppskattad under förberedelserna inför expeditionen när en mängd oväntade utgifter uppstod. Expeditionen hade redan skjutits upp ett år, vilket ledde till att två av medlemmarna i teamet hoppade av och ny utrustning behövde köpas in. Det ekonomiska stödet ledde till att forskarna till slut lyckades genomföra expeditionen.

Trots mycket tuffa förhållanden lyckades Climate Sentinels samla in alla data de hade planerat att få in. Vädret var extremt kallt och dåligt under den månad expeditionen pågick, med våldsamma stormar och vindar på upp till 140 kilometer i timmen. Lavinrisken var den högsta någonsin på Svalbard och isen forskarna behövde korsa ansågs vara svag. Gruppen använde skidor som planerat och medger att övernattningen i tält i en av planetens mest utmanande miljöer i en hel månad gjorde dem extremt sårbara. Tack vare god kommunikation och en stark laginsats med erfarna polarupptäckare överlevde de dock.

Nu kan forskarna säga att de själva har upplevt klimatförändringarnas effekter på Svalbard, som är den plats på jorden där uppvärmningen går som snabbast. Arktis värms upp tre gånger snabbare än resten av jorden, och Svalbards temperaturer ökar sex till sju gånger snabbare än det globala genomsnittet, vilket gör vädret än mer extremt och oförutsägbart.

Fältexpeditionen är över, men mycket arbete återstår fortfarande. Climate Sentinels analyserar nu de 100 snöprover som samlades in under expeditionen tillsammans med Western Washington University samtidigt som de återupptar kontakten med de skolor och universitet som följt dem ända sedan starten.

Climate Sentinels planerar redan nästa stora expedition, och hoppas att vädret inte blir lika dramatiskt den här gången. Innan de gav sig iväg på Svalbard-expeditionen insåg de att syftet med uppdraget är större än själva expeditionen. De visste att arbetet behövde fortsätta och att Svalbard bara var början. Nu ser de fram emot att fortsätta med insamlingen av snö- och isprover i andra regioner som påverkas allvarligt av luftföroreningar och klimatförändringar, trots att det bara gått knappt sex månader sedan de befann sig ute på fältet. Att begränsa klimatavtrycket när forskningen genomförs är fortsatt en central del av verksamheten för Climate Sentinels, så alla platser där de kan ta sig fram på skidor eller till fots har potential att bli en ny forskningsdestination. De medger att drömmen är att studera luftföroreningarnas effekter på Himalayas glaciärer och att få ta sina pulkor till Antarktis.

Arktis som vi känner det är på väg att försvinna och effekterna märks redan världen över. Det är dags att agera.

Var kan jag läsa mer?

Har du ett projekt för Hurtigruten Foundation? Climate Sentinels forskare fick bidrag från Hurtigruten Foundation tack vare passionen och uppriktigheten kring projektet. De hade också en färdig mediaplan när de ansökte. Du kan läsa mer om stiftelsen här.

Om Climate Sentinels

Climate Sentinels är en grupp kvinnliga forskare och polarexperter vars medlemmar har en fil.dr. i glaciologi och pedagogik och en stark anknytning till Svalbards glaciärer. Målet är att inspirera yngre generationer att studera naturvetenskapliga ämnen, göra vetenskap mer tillgängligt och leverera ett positivt budskap för klimatåtgärder. Följ Climate Sentinels vetenskapliga äventyr på deras webbplats.