Frivilliga på Svalbard tränar upp räddningshundar som ska hjälpa till att rädda liv vid laviner

Efter att en lavin med dödlig utgång drabbade Longyearbyen på Svalbard 2015 bestämde sig en grupp frivilliga hundälskare för att starta en organisation för räddningshundar på Svalbard. Idag har organisationen utbildat certifierade ekipage för högrisksökningar när människor saknas efter laviner och i vildmarken.

De frivilliga hade ingen tidigare erfarenhet och utbildning i fält, men precis som alla andra i Longyearbyen deltog de i sökandet efter saknade efter den omfattande och dödliga lavinen 2015.

Den obehagliga händelsen fick gruppen att 2016 börja träna hundar och idag träffas hundförarna två till tre gånger i veckan för att träna hundarna tillsammans. Bland hundarna finns en retriever, en jaktlabrador, en border collie och en schäfer. Organisationen samarbetar med Röda korset och Svalbards sysselman. Instruktörer från Norske Redningshunder kommer från fastlandet för att följa utbildningen. Utöver de två certifierade ekipagen finns just nu ytterligare sex som genomgår utbildning för att nå den högsta utbildningsnivån.

Eftersom organisationen är ideell och bygger på frivilligarbete är sponsorer avgörande för att hålla den aktiv. Hurtigruten Foundation är stolt sponsor av organisationen och har nu stöttat den i fem år. Men samarbetet sträcker sig längre än bara i form av ekonomiskt stöd. När instruktörer från fastlandet besöker Svalbard för att utbilda ekipage får de stöd i form av gratis hotellrum, mötesrum och middagar som tillhandahålls av Hurtigruten Foundation i samarbete med Hurtigruten Svalbard.

Frivilligarbete är vanligt i Norge, särskilt i små samhällen som Longyearbyen, där varje individ behövs för att projekt ska bli verklighet och förbli aktiva.

”Norges räddningshundar på Svalbard är väldigt tacksamma för det fortsatta stödet från Hurtigruten Foundation. Utan stödet skulle vi inte kunna fortsätta utbilda räddningsekipagen. Det ger oss möjlighet att ha tät kontakt med instruktörerna på fastlandet så att vi kan utvecklas och förbättras. Att utbilda ett ekipage tar mellan tre och fyra år. Många timmar av träning krävs innan hunden och hundföraren är redo för slutprovet, vilket genomförs på fastlandet. Hundförarna måste ta ledigt från jobbet för att kunna genomföra provet. På det hela taget krävs för den här utbildningen stora resurser”, säger Elisabeth Johannessen från organisationen.

De frivilliga tillbringar mycket tid med sina hundar under utbildningen och drivs av att de tycker arbetet är tillfredsställande, samtidigt som det är ett mycket viktigt bidrag till lokalsamhället. Det arktiska landskapet och vädret på Svalbard är både utmanande och oförutsägbart, så räddningshundarna behövs verkligen när olyckor inträffar. Organisationen fortsätter framöver att fokusera på rekrytering och utbildning av nya ekipage.

Var kan jag läsa mer?

Hurtigruten Foundation tror på samarbete för att nå förändring. Efter att under sex år ha finansierat viktiga projekt är vi glada att se resultaten och vilken skillnad som de organisationer vi stöttar faktiskt gör. Vill du ansöka om finansiering? Du kan läsa mer om stiftelsen här.

Om Norges räddningshundar på Svalbard

Norges räddningshundar på Svalbard är en ideell frivilligorganisation som tränar hundar till certifierade räddningshundar. Hundarna ska användas i sökandet efter människor i laviner eller i Svalbards vildmark.