Skapar trygghet och en ljusare framtid för utsatta grönländska barn

Sedan 1924 har Föreningen Grönländska barn arbetat för att göra livet bättre för barnen på Grönland med hjälp av utbildning, partnerskap med lokala organisationer och fokus på lokal handlingskraft. ”Sapiik” är ett projekt som ska stötta och vägleda unga människor i utbildningssystemet.

Målet för dessa föreningar är att förbättra grönländska barns rättigheter och förutsättningar. De vill vara verksamma där landets unga finns, lyssna på deras behov och önskningar om framtiden och att hjälpa dem i rätt riktning.

Sedan Hurtigruten Foundation grundades 2015 har vi varit med och stöttat Sapiiks och Föreningen Grönländska barns arbete. Sedan flera år tillbaka är vi stolta över att kunna bidra till deras kontinuerliga arbete och viktiga insatser för utsatta barn. Vi kommer även i framtiden stödja deras arbete.

Allt vårt arbete finansieras med ekonomiskt stöd. Det ekonomiska stöd vi får från Hurtigruten Foundation är avgörande för att vi inomSapiikska kunna hjälpa våra ungdomar” , säger Julie Hjorth Lynge från föreningen.

Finansieringen från Hurtigruten Foundation hjälper Sapiik i deras dagliga arbete. Ett av de viktigaste områdena är utbildning och här har Sapiik tagit fram en moduluppbyggd kurs som riktar sig till de äldsta barnen i grundskolan. Kursen är uppbyggd kring tre grundpelare:

  1. Besök och presentationer om utbildningsmöjligheter
  2. Besök och presentationer av lokala och nationella företag
  3. Personlig utveckling

Till grund för de tre pelarna ligger flera års forskning, erfarenhet och dialoger, både med målgruppen och erfarna akademiker inom pedagogik.

Förutom Sapiik arbetar föreningen just nu med tre andra projekt på Grönland. Här ingår en ”kompistjänst” där en ansvarsfull vuxen närvarar vid utsatta barns kontakter med sociala myndigheter. Dessutom pågår ett projekt som går ut på att studera det ökande våldet bland yngre i åldrarna 12 till 16 år. På sommaren anordnas också läger med fokus på att skapa nya och spännande upplevelser för barnen.

Var kan jag läsa mer?

Ombord på MS Fram, MS Roald Amundsen och MS Fridtjof Nansen har du chansen att besöka Grönland och på nära håll se en del av det arbete som föreningen utför. Besök deras webbplats om du vill veta mer om Sapiik och Föreningen Grönländska barn!

Om Föreningen Grönländska barn

Grönländska barn är en icke-statlig organisation som strävar efter att förbättra rättigheter och förutsättningar för barnen på Grönland. Huvudsyftet är att bidra till att alla grönländska barn får en trygg och framgångsrik framtid.