En späckhuggare längs vattenytan

Hopp för utrotningshotade späckhuggare

Hurtigruten Foundation samarbetar med välgörenhetsorganisationer, myndigheter och urinvånare för att hjälpa den vackra späckhuggaren.

2018 födde en späckhuggare vid namn Tahlequah en liten kalv. Tyvärr gick kalven bort 30 minuter senare på grund av komplikationer. Men det är det som hände sedan som förvånade alla.

Tahlequah hamnade i världspressen när hon bar med sig sin döda kalv under 17 dagar, som om hon sörjde. Flocken följde med dem, sida vid sida, i nästan 1 600 kilometer runt Salishhavet, längs British Columbias och Washingtons kuster. Naturvårdare, forskare och lokalsamhällen delade deras sorg, framförallt eftersom antalet utrotningshotade späckhuggare i nordvästra Stillahavsområdet – den grupp som Tahlequah tillhör – är nere på 73 individer.

Det låga antalet har gjort varje födsel och dödsfall till en viktig händelse. Det var därför en glädjande nyhet när Tahlequah födde en frisk kalv som gavs namnet Phoenix endast två år senare.

Hjälp för att öka antalet späckhuggare

2019 gav Hurtigruten Foundation ett bidrag till Oceans Initiative, ett program som kombinerar forskning och fältarbete för att öka antalet späckhuggare i nordvästra Stillahavsområdet.

Programmet, med bas i Seattle, har som mål att öka födokällorna och minska störande ljud i områden där späckhuggare lever. Oceans Initiative samlade in data från San Juan Island i Salishhavet för att se hur störande ljud påverkade späckhuggarnas jakt på föda under sommarmånaderna.

De kom fram till att det var nödvändigt att sänka fartygshastigheter och öka avståndet till späckhuggarna, vilket har resulterat i nya regler kring valskådning och båtlicenser. Programmets mål är att öka antalet späckhuggare i nordvästra Stillahavsområdet med 2,3 % per år under de kommande 28 åren.

”Det som hände var att späckhuggarna under 60- och 70-talet fångades in och skickades till akvarier runtom i världen”, säger Karen Sinclair, Development Director på Oceans Initiative som har jobbat med programmet.

”Nu står de inför tre stora utmaningar: för lite fisk, för mycket störande ljud som gör det svårare för späckhuggare att hitta fisk och kemiska föroreningar som fastnar i deras späck.”

”För tillfället arbetar vi med kanadensiska och amerikanska myndigheter på olika nivåer, men också med andra ideella organisationer och urinvånare för att tillsammans rädda dessa djur.”

En del av delfinfamiljen

Späckhuggare kan bli upp till åtta meter och över sex ton tunga, vilket får många att tro att de är en slags val, men faktum är att de tillhör delfinfamiljen.

Storleken – tillsammans med deras distinkta, svartvita färg och energiska beteende – har gjort späckhuggare populära bland människor runtom i världen. Tack vare späckhuggarnas popularitet är det många som vill hjälpa till att skydda dem.

”Människor fascineras av späckhuggare”, säger Karen. ”Det är fantastiskt att se hur alla samlas och visar sin kärlek till dem. Det finns till och med urinvånare som ser späckhuggare som en del av sitt folk.”

”Detta är intelligenta och karismatiska varelser som kan bli upp till 100 år gamla. Vad många inte vet är att de även har sin egen kultur. Varje flock har sitt eget språk, sin egen sång, sina egna komplexa, sociala strukturer.”

”Norge har sina isbjörnar och renar, Australien har sina kängurur och koalor – här [i Kanada] har vi späckhuggarna.”

Hurtigruten Foundation – en insats som gör skillnad

Oceans Initiatives viktiga program har kunnat fortsätta ända sedan de fick sitt bidrag. Det här är ett av 41 projekt i elva olika länder som Hurtigruten Foundation har stöttat sedan 2016.

I skrivande stund har bidrag på nästan en halv miljon dollar delats ut till projekt som passar in på stiftelsens fokusområden: att bevara utrotningshotade djur, att bekämpa plastavfall och föroreningar i haven samt att stötta lokala och globala projekt i områden där Hurtigruten Expeditions verkar.

”Vi är lyckligt lottade som kan ta våra gäster till några av världens vackraste platser”, säger Henrik Lund, Managing Director på Hurtigruten Foundation.

”Trots att vi besöker några av jordens mest avlägsna hörn kan vi och våra gäster se de drastiska förändringarna ske framför våra ögon. Vi ser skräp på stränder på Svalbard, Grönland och i Nordvästpassagen. Vi ser hur världen påverkas av klimatförändringar och hur vi behandlar planeten.”

”Hurtigruten Foundation handlar om morgondagens äventyrare. Hur kan våra gästers barn och barnbarn få samma slags upplevelser som dem?”

Sedan programmet startade har antalet späckhuggare i nordvästra Stillahavsområdet legat på en stabil nivå, men tre av dem är gravida, vilket bådar gott inför framtiden.

”Vi är otroligt imponerade av Oceans Initiatives arbete”, säger Henrik Lund. ”Det är en viktig del i bevarandet av våra havsmiljöer. Därför känns det extra viktigt att stödja dem i detta åtagande.”

”Det finns ett gammalt talesätt inom turistbranschen – lämna bara dina fotspår, ta bara med dina minnen. Tyvärr räcker inte detta längre. Nu måste vi lämna platser i bättre skick än när vi kom.”

Var kan jag läsa mer?

Hurtigruten Foundation tror på samarbete för att nå förändring. Efter att under sex år ha finansierat viktiga projekt är vi glada att se resultaten och vilken skillnad som de organisationer vi stöttar faktiskt gör. Vill du ansöka om finansiering? Du kan läsa mer om stiftelsen här.

Om Oceans Initiative

Oceans Initiative består av en grupp forskare som arbetar för att skydda det marina djurlivet i nordvästra Stillahavsområdet och dela med sig av sitt banbrytande arbete till andra bevarandeåtgärder. Läs mer om organisationen här.