Knölval

Knölvalsstudier med hjälp av expeditionsdeltagare på Antarktis

Forskare från Universidad de los Andes inspirerar passagerare på Hurtigrutens toppmoderna fartyg MS Fram att delta i vetenskapliga observationer som ökar vår kunskap om dessa skygga valar.

Knölvalar har en av de längsta migrationssträckorna av alla däggdjur – omkring 8 000 km enkel väg. Vissa valar övervintrar och förökar sig i de tropiska vattnen utanför den colombianska Stillahavskusten innan de sätter kurs mot den Antarktiska halvön där de vräker i sig krill. Trots att vi kan spåra dessa djur över så stora sträckor är vår kunskap om valarnas beteende och populationsstruktur i Antarktis ganska begränsad.

Samtidigt som forskare försöker förstå de magnifika valarnas status gör klimatförändringar att havsmiljön runt den västra Antarktiska halvön förändras. Detta kan påverka var och hur mycket krill – valarnas huvudsakliga föda – som finns, vilket i sin tur kan påverka knölvalarnas jakt på mat och migrationsmönster. Att förstå detta beteende innan det förändras har nu blivit en kamp mot klockan.

Identifiera valar med hjälp av Hurtigrutens passagerare

För att lära sig mer behövde forskare från colombianska Universidad de los Andes ett sätt att komma närmare de stora däggdjuren. Genom att följa med på Hurtigruten Expeditions fartyg kunde de ta sig dit och stanna vid de antarktiska födoplatserna under längre perioder. Dessutom kunde de be passagerare att hjälpa till att dokumentera sina iakttagelser.

Utöver observation och fotoidentifiering använder forskarna ett slags gevär för att utföra ”distansbiopsi”, där de skjuter en pil som fastnar ytligt i knölvalens skinn. Tekniken fungerar även på andra djur, som delfiner. Dessa ofarliga pilar tar ett litet hudprov innan de lossnar och flyter upp till ytan där forskarna kan samla in dem. Genom att använda DNA-profiler kan forskarna få en bättre bild av vilka individer olika djur är besläktade med men också var de olika grupperna lever.

Den perfekta samarbetsmöjligheten

Forskarna använder även eDNA för att spåra olika marina däggdjur. eDNA, kort för ”environmental DNA” eller miljö-DNA, fås genom att ta vattenprover där valar nyligen har befunnit sig för att fånga upp mikroskopiska rester, såsom hudceller, från deras kroppar. Det är en perfekt aktivitet för Hurtigrutens resenärer som kan delta i arbetet medan de spanar efter valar från en mindre båt. Forskarna analyserar sedan proverna i vetenskapscentret på MS Fram. När de hittar DNA från valar och andra djur delar de sina upptäcker med alla som varit involverade.

Med de många teknikerna kan både passagerare och forskare bidra till forskningsarbetet. Passagerarna har även fått lära sig hur man får fram DNA ur de prover som har samlats in, precis som forskarna gör i sitt laboratorium. Resultaten från vattenproverna används sedan i den efterföljande analysen. Om vädret inte lämpar sig för att göra närmare undersökningar och ta vattenprover från en mindre båt kan passagerare fortfarande samla in data om valarnas utbredning och fotoidentifiera olika djur – utan att behöva lämna fartygets däck.

Hurtigruten Foundation har stöttat forskarnas arbete genom att tillhandahålla hytter och utrustning på MS Fram, erbjuda besättningens hjälp under två expeditionskryssningar samt bidra med 75 000 norska kronor för materialkostnader.

Fynd med långvarig avkastning

Genom att jämföra bilder på och DNA-profiler från knölvalar i Antarktis med bilder från tropiska parningsplatser kan forskarna öka sin kunskap om de majestätiska djuren samt få en bättre förståelse om den komplexa kopplingen mellan de två platserna.

De har redan kunnat konstatera att knölvalarna utanför den västra Antarktiska halvön skiljer sig stort genetiskt sett. Nu fokuserar de på att öka sin kunskap om valarnas populationsstruktur och genetiska mångfald. Arbetet med att samla in prover från knölval kring den Antarktiska halvön och tropiska parningsplatser ska fortsätta under de närmaste tio åren. Målet är att kartlägga mönster som kan kopplas till klimatförändringar, havsförhållanden och hur valarna förflyttar sig över jorden.

Var kan jag läsa mer?

Läs mer om hur passagerare hjälper till att spåra valar hos Happywhale.

Om du vill veta mer om Hurtigrutens expeditionskryssningar till Antarktis, klicka här.

Du kan även följa forskarnas arbete på deras blogg.