Nå ut till en bredare publik med forskning från Arktis

Fascinerande forskning från Arktis har bidragit med flera upptäckter om vår planet, men få människor hör någonsin om dem – så Maria Philippa Rossi skrev en banbrytande bok.

Arktis orörda natur och unika miljö väcker vetenskapsvärldens nyfikenhet. Många forskare arbetar här för att utforska tundrans hemligheter och mäta klimatförändringarnas effekter. Trots allt deras arbete och vikten av deras slutsatser är det få människor utanför den vetenskapliga världen som någonsin hör om dem.

Maria Philippa Rossi lade märke till detta när hon arbetade som kommunikationsrådgivare på The University Centre i Svalbard.

”Jag är förbluffad över all forskning som görs i Arktis och som ingen känner till”, säger hon. ”Arktis förändras medan du läser den här intervjun, men många av forskningsresultaten kommuniceras på ett sätt som de flesta varken har tid eller kunskap att förstå. Många tycker att forskningen känns för komplex, vilket kan få dem att tro att den inte angår dem. Jag är här för att avslöja sanningen: det som händer i Arktis påverkar dig!”

Maria Philippa Rossis bok – On Thin Ice

Maria Philippa Rossi är författaren till en bok om världens bästa vandringsleder och en erfaren föreläsare. När hon insåg skillnaden mellan forskningsvärldens och allmänhetens kunskap om polarområdet bestämde hon sig för att skriva en bok för att öka medvetenheten i samhället.

I den nya boken undersöker hon den omfattande klimatforskning som görs i Arktis och anpassar den till ett engagerande, inspirerande och tankeväckande språk som gör informationen enklare att ta in. Marias mål är att kunna få någon som är 16 år gammal att förstå forskningen och intressera sig för den.

Därför försöker hon presentera informationen på ett engagerande sätt – genom att berätta om människorna bakom forskningen. I ”On Thin Ice” får du möta forskare som arbetar med glaciärer, havsis och snö samt lära dig mer om deras arbete och drivkraften bakom forskningen.

”Genom mina möten med människor, fältstudier och frågor till forskare kommer läsarna att förstå vad som sker med is och snö i Arktis och hur det påverkar resten av jorden”, säger Maria Philippa Rossi.

Arktisk forskning i den offentliga debatten

I dagsläget delas en stor del av forskningen endast i vetenskapliga artiklar och undervisning, vilket gör att allmänheten missar denna viktiga – och mycket spännande – information. Maria hoppas att boken gör forskningen till en del av den offentliga debatten, men också att den övervägs innan politiska beslut fattas.

”Boken lyfter fram forskare och tar kanske kål på några fördomar. Forskarna gör ett otroligt jobb – de kan till och med sitta på lösningarna på världens klimatproblem! Förhoppningsvis ökar boken allmänhetens intresse och förståelse för den komplicerade men mycket viktiga forskningen i Arktis”, avslutar hon.

En perfekt partner för Hurtigruten

”On Thin Ice” är skriven med ett bidrag på 75 000 norska kronor från Hurtigruten Foundation för att öka medvetenheten kring miljön och lära vanliga människor mer om Arktis. Den andra delen av arbetet är föreläsningar där Maria ger ännu mer kontext och djup till sina berättelser.

Hurtigruten Expeditions lägger stor vikt vid att kommunicera vetenskapliga fynd ombord, vilket gör ”On Thin Ice” och Maria till den perfekta partnern för Hurtigruten Foundation. Boken ska hjälpa Hurtigrutens resenärer att bättre förstå forskningsarbete. Dessutom blir det något de kan ta med sig hem från resan för att lära sig mer och dela sin kunskap med familj och vänner.

Var kan jag läsa mer?

Läs mer om Maria Philippa Rossi på hennes webbplats och se foton från de resor hon gör på Instagram.

MPR.jpg