Räddning av näst intill utrotade fåglar genom att utrota råttor i Sydgeorgien


Sydgeorgien är en isolerad ö i Antarktis i Sydatlanten och tillhör en av de platser på jorden med störst biologisk mångfald med flera sällsynta fåglar och däggdjur, varav vissa endast finns här. Mänsklig aktivitet på ön under det tidiga 1900-talet ökade antalet gnagare, vilket ledde till ett permanent hot mot den biologiska mångfalden och balansen i de naturliga miljöerna på ön.

Det huvudsakliga målet med finansieringen från Hurtigruten Foundation har varit att utrota råttor och möss på ön för att återställa den sällsynta fågelpopulationen i Sydgeorgien. Den ständigt växande gnagarpopulationen attackerade fåglarna, och flera arter som är unika för ön har befunnit sig på gränsen till utrotning. Projektet har visat sig framgångsrikt och till och med kallats det mest omfattande projektet för utrotning av råttor av BBC News.

Hurtigruten Foundations stöd har bidragit till att se till att de inhemska arterna, bland annat sydgeorgisk piplärka och stjärtand, återigen är livsbeständiga på sina naturliga häckningsplatser. Nu hörs den sydgeorgiska piplärkans sång återigen över hela Sydgeorgien och stjärtandens ungar syns till runtom på ön. Under de kommande åren och årtiondena kommer många andra fåglar som havslöpare och antarktisvalfågel att återhämta sig efter att råttorna försvunnit. Den inhemska fågelpopulationen i Sydgeorgien kan öka med så mycket som 100 miljoner tack vare stödorganisationer som Hurtigruten Foundation, säger Alison Neil, vd för The South Georgia Heritage Trust.

Samarbetet mellan Hurtigruten och The South Georgia Heritage Trust består av donationer från privatpersoner och företag, hjälp med att transportera personal och utrustning till Sydgeorgien, auktioner för att samla in pengar till välgörenhet och naturligtvis också det arbete som görs av Hurtigruten Foundation. South Georgia Heritage Trust fick under 2016, 2018 och 2019 totalt 315 587 norska kronor som delades ut av Hurtigruten Foundation under de tre åren.

Var kan jag läsa mer?

Som passagerare på Hurtigruten kan du utforska Sydgeorgien på expeditionskryssningar med MS Fram. Du kan också läsa mer om stiftelsens arbete och kommande projekt på den här webbplatsen.

Om The South Georgia Heritage Trust

En välgörenhetsorganisation med säte i Dundee, Skottland som jobbar för bevarandet av det naturliga och ekologiska arvet på ön Sydgeorgien. Teamet samarbetar med företag inom upptäcktsresor, såsom Hurtigruten, och erbjuder passagerarna rundturer i Grytviken och berättar mer om sitt naturbevarande arbete.