Galápagospetrellen

Skydd av den akut utrotningshotade petrellen på Galápagosöarna

När invasiva arter hotar den magnifika biologiska mångfalden på Galápagosöarna gör Fundación de Conservación Jocotoco ett gediget arbete med stöd från Hurtigruten Foundation.

Galápagosöarna är kända för sitt fantastiska och skiftande djurliv. Men tyvärr hotas den biologiska mångfalden av invasiva arter som rubbar ekosystemet. Björnbärsbuskar som breder ut sig och rovdjur som inte förekommit naturligt på öarna har drabbat galápagospetrellen så hårt att den eleganta sjöfågeln nu riskerar utrotning.

Galápagospetrellen är en art som är unik för Galápagosöarna. Den tillbringar merparten av sin tid till havs och återvänder bara till tryggheten på öarna för att häcka, vilket den gör i hålor i marken. Men den trygghet fågeln tagit för given i generationer försvinner snabbt.

Invasiva arter förändrar balansen

Efter att nya rovdjur, råttor och vildkatter har kommit till öarna har galápagospetrellens bon plundrats i så stor utsträckning att 72 procent av fåglarna inte får några ungar. Samtidigt har växtlighet som inte hör hemma på ön, exempelvis björnbär, spridit sig där petrellerna bygger sina bon, vilket hindrar dem från att nå in till håligheterna i marken där deras ägg kan kläckas tryggt.

Detta dubbla hot har lett till att galápagospetrellen har minskat snabbt i antal under de senaste 60 åren. Med bara 6 000–15 000 fåglar kvar är arten nu akut utrotningshotad och finns med på Internationella naturvårdsunionens rödlista.

Fundación de Conservación Jocotocos arbete

För att skydda och sköta om galápagospetrellens viktiga häckningsplatser anlade Fundación Jocotoco år 2018 ett 101 hektar stort reservat i höglandet på ön San Cristobal. Här skyddar naturvårdarna ett flertal häckande kolonier. Utöver att registrera antalet fåglar i de 198 hålorna arbetar Fundación Jocotoco med att utrota de invasiva arterna.

För att minska antalet rovdjur använder naturvårdarna råttgift som läggs ut noggrant på rejält avstånd från vattenkällor. De fångar också in vildkatter på ett humant sätt och skickar dem sedan till den myndighet som ansvarar för att reglera den biologiska säkerheten på Galápagosöarna. Naturvårdarna genomför också regelbundet stora insatser för att få kontroll över invasiva björnbär och hallon i petrellernas kolonier i reservatet och hugger ner dem för att petrellerna ska komma åt de hålor som de är i så stort behov av.

Hurtigruten har stöttat detta viktiga naturvårdsarbete och bidragit med 84 168 NOK (9 500 USD) som går till naturvårdarnas löner, transporter på öarna och utrustning för att hantera invasiva växter och djur.

Återställning av habitat med inhemska arter

Utöver insatserna för att få bort växter och djur som inte hör hemma på öarna arbetar Fundación Jocotoco med att återplantera den endemiska busken Miconia. Den inhemska växten bidrar till att återskapa galápagospetrellens naturliga livsmiljö och hjälper samtidigt till med att hålla de invasiva växterna borta. Stödet från Hurtigruten Foundation bidrar på så sätt till att låta den inhemska faunan återhämta sig och undgå utrotning samtidigt som ekosystemet på ön San Cristobal blir mer hälsosamt så att det kan försörja sjöfåglar och människor för all framtid.

Var kan jag läsa mer?

Du kan läsa mer om de unika och fascinerande Galápagosöarna på Hurtigruten Expeditions webbplats här. Hurtigruten Expeditions erbjuder en mängd expeditionskryssningar till Galápagosöarna med fantastiska möjligheter till upptäckter och äventyr. Med ombord finns ett expeditionsteam som gärna delar med sig av sina expertkunskaper.

Om Fundación de Conservación Jocotocos

Fundación de Conservación Jocotoco grundades 1998 och är en ecuadoriansk icke-statlig organisation som skyddar några av världens mest utrotningshotade arter genom att bevara återstående naturliga habitat i Ecuador. De har skapat ett nätverk med 16 biologiska reservat som tillsammans täcker 30 000 hektar.