MS Fridtjof Nansen in Geiranger, Norway.

Vetenskap, innovation och teknik

Vi går in i en ny tid av äventyrsresor som drivs av hållbarhet och Hurtigruten är fokuserat på att etablera nya standarder för branschen. Hurtigrutens slutliga mål är att driva våra fartyg helt utan utsläpp.

Genom att introducera världens första hybriddrivna kryssningsfartyg tar vi ett stort steg.

Det finns fler än 300 kryssningsfartyg i världen. Dagliga utsläpp från ett enda kryssningsfartyg kan motsvara en miljon bilar. Detta måste förändras.

Bekämpa klimatförändring genom innovation

Hurtigrutens revolutionerande hybriddrivna fartyg är grunden i vad som kommer att bli världens grönaste kryssningsflotta för expeditioner. De har fått namn efter legender under polarresornas guldålder. Detta är ingen tillfällighet. Hurtigruten har rötter långt tillbaka i tiden till de stora polarhjältarna och har utforskat några av de mest spektakulära och krävande haven på vår planet sedan 1893.

Genom att driva teknik och innovation har vi klarat av alla hinder sedan dess och klimatförändring presenterar en ny utmaning som vi måste klara av. Vårt svar är ny teknik och innovation.

Vi bygger på 125 år av banbrytande arv och våra nya fartyg kommer att vara utrustade med stora batteripaket för att markant minska utsläpp. Dessutom är våra fartyg utrustade med banbrytande grön teknik, miljömässiga lösningar och förbättrad skrov- och bogdesign.

Samarbete, forskning och miljöbevakning

I vår strävan efter grönare resor samarbetar Hurtigruten med ett antal teknikdrivna företag. Från globala spelare till lokala nyetablerade företag. Hurtigruten är fast beslutet att höja standarder och flytta gränser. Och det har vi gjort med norska nyetablerade Blueye Robotics, undervattensdrönare – och öppnar nya horisonter för våra gäster.

Hurtigruten har också en lång historia av att delta i program för att övervaka och analysera de vatten och områden där företaget är verksamt. Tillsammans med våra gäster är vi involverade i viktig forskning, från registrering av isbjörnar på Svalbard och loggning av havsvattentemperatur längs med norska kusten, till oljebevakning och forskning i Antarktis.

Sedan 1932 har Hurtigruten uppmätt havstemperatur, salthalter och tillväxt av alger som del av ett pågående samarbete med Norwegian Institute for Marine Research och Norwegian Institute for Water Research. För 80 år sedan kastade vi en hink överbord för att samla in prover att ta med hem. Nu samlar vi in exakta vattenmätningar med det avancerade sensorsystemet Ferrybox. Information insamlad av Ferrybox överförs via satellit till NIVA och används av forskare för att bevaka naturlig variation i haven och mänsklig inverkan på haven, inklusive klimatförändring. 

Ocean Visuals är ett system för närvarande installerat ombord på MS Trollfjord. Med avancerad laserutrustning bevakar vi ständigt havet för oljespill. MS Trollfjord och MS Midnatsol har gjort mer än 5 miljoner mätningar hittills och har identifierat fler än 40 fall av oljespill och två läckor från installationer på land. Norska Kystverket underrättas omedelbart om sådana fall. All information från Ocean Visuals samlas in och görs tillgänglig för vem som helst att granska och undersöka.

Vi arbetar för att förbättra de områden vi besöker genom att bidra till brukarmedverkan. På Svalbard deltar vi till exempel i Norwegian Polar Institutes projekt för registrering av havsdäggdjur i Arktis (Marine Mammal Sightings Data Base). Informationen förbättrar vår förståelse för användning av livsmiljöer och säsongsrelaterade rörelsemönster.

Med år av erfarenhet i Arktis och Antarktis vatten har vi sett klimatförändringarnas effekter och påverkan på vildmark och natur – medan det händer.

Rederibranschen är en stor bidragande faktor till utsläpp av växthusgaser. Speciellt SOx, NOX och CO2. Dessutom bidrar andra föroreningar såsom partiklar och sot till växthuseffekten och miljöskador på olika sätt. Vi måste alla bli bättre.

Främja landström

Våra utsläpp minskar till noll när vi är anslutna till landström. Hela vår flotta som reser längs den norska kusten kommer att utrustas med denna kapacitet senast 2021. Landström har otroligt positiva effekter. Enbart den nya landbaserade elektricitetsanläggningen i hamnen i Bergen kommer att minska NOx-utsläpp med 2,5 ton och koldioxidutsläpp med 150 ton per fartyg, per år.

Kombinationen av batteripaket och landström kommer att minska koldioxidutsläpp med ytterligare 8 procent.

Förbjuda utsläpp i havet

Vi arbetar för att bibehålla stränga policyer gällande utsläpp i havet, inklusive förbud mot utsläpp av matavfall, gråvatten, slagvatten och avloppsvatten i Hjørundfjorden, Geirangerfjord/Storfjorden och Lyngenfjorden.

Våra fartyg producerar eget färskvatten genom avsaltnings- och reningsteknik ombord. Vi återanvänder värme från motorkylaren och fartygets avgassystem för att värma upp varmvattenberedare ombord. På så sätt sparar vi energi motsvarande förbrukningen i 6 700 hushåll per år. Vi har också introducerat ny automatisk teknik för att minska matavfall, som en del av våra program för hållbarhet och avfall.

Förbjuda tung eldningsolja

Tillsammans med ledande miljöorganisationer såsom Clean Arctic Alliance och European Climate Foundation, leder Hurtigruten en kampanj för att förbjuda användning av tung eldningsolja i arktiska vatten. Efter att ha varit verksamma i dessa vatten i 125 år ser vi inget annat alternativ. Det är inte rimligt att öka föroreningar och risker i områden som behöver mindre.

Om du är en av våra konkurrenter, klicka här för att skriva under Arctic Commitment – och delta i vår kamp för att göra drift med tung eldningsolja i arktiska vatten olagligt.