Personal

Lärlingsutbildning till sjöss

Hurtigruten erbjuder lärlingsplatser inom sju olika kompetensområden.

Lärlingstjänsterna vi erbjuder är:

  • sjöman
  • maskinist
  • skeppselektriker
  • kock
  • servitör
  • receptionist
  • turguide

Att ansöka om lärlingsplats

För att ansöka om en lärlingsplats hos oss måste du skicka din ansökan direkt till lärlingskontoret (Opplæringskontoret).

Om du är intresserad av en lärlingsplats som kock, servitör, receptionist eller turguide, skicka din ansökan till www.ormnn.no

För lärlingsplatser som sjöman, maskinist eller elektriker, skicka din ansökan till www.omf-nord.no

Praktiska upplysningar

Hurtigruten seglar längs rutten Bergen-Kirkenes-Bergen. Varje resa tar 11 dagar. Lärlingar arbetar i skift om 22 dagar, följt av 22 dagar i land. Alla som arbetar på våra fartyg måste ha ett godkänt hälsointyg från en auktoriserad sjömansläkare.

Alla anställda förväntas bära uniform på jobbet. Du kan få mer information om detta av din avdelningschef ombord.

Reskostnader från din landstigningshamn

Hurtigruten täcker dina reskostnader hem med det billigaste ressättet inom Norge.

Du kommer överens med din avdelningschef ombord om vilken som blir din in landstigningshamn.

Du kommer att motta lön och förmåner i enlighet med tariffen som bestämts av NHO/RLF och andra relevanta fackförbund.