Våra konferensrum

Vi har bekväma fartyg med charm, karaktär och ett varierat utbud av konferenslokaler och mötesrum som är anpassbara efter era behov.

Hurtigrutens fartyg har varit ett fast inslag längs kusten i Norge sedan 1893. På alla tretton fartyg i dagens flotta hittar du alla moderna faciliteter, pietetsfullt införlivade med fartygets karaktär.

Se översikten över våra konferensrum här

Läs mer om våra fartyg här