Norrsken: Myter och legender

Att se norrsken är sannerligen en storslagen upplevelse, därför är det inte så konstigt att denna ljusshow har påverkat folklore och berättelser genom tiderna. Tänk dig kolla upp i himlen och se grönt, rött och lila sken lysa upp rymden. Fängslande? Helt säkert! Skrämmande? Absolut!
Idag har vi fått en vetenskaplig förklaring till uppkomsten av norrsken, men tidigare har man försökt förklara dessa ljus på helt andra sätt...

Norrsken har har påverkat konst, historia och religion olika i olika delar av världen. Här kan du läsa mer om de mest kända myter och legender i Skandinavien, Europa och Nordamerika:

Norrsken: Nordiska myter och sagor

Norrskenet var inspiration för några av de mest dramatiska berättelserna i den nordiska mytologin. Norrskenet har inspirerat några av de mest dramatiska sagorna i nordisk mytologi.

Vikingarna firade ljuset i tron om att det var en jordisk manifestation av deras gudar. Andra nordiska folk fruktade skenet och berättade historier om dess faror och utvecklade olika vidskepelser för att skydda sig. Dessa nordiska myter och legender kommer från de nordiska länderna i norra Europa och Nordatlanten.

Hjältar lyser upp himlen

Odin var allfader och härskare i Asgård och vördad av alla vikingar. Enligt dem bodde han i Valhalla där han förberedde sig för Ragnarök, som genom en rad händelser skulle förebåda slutet för gudarnas tid och påbörja en ny värld. I vikingasagan var Ragnarök förutbestämt och skulle bli Odins största strid - han behövde således de modigaste krigarna vid sin sida. Under varje strid på jorden valde Odin de krigare som skulle dö och ansluta sig till honom i Valhalla. Valkyrierna, de hästburna kvinnliga krigarna som bar rustning, spjut och sköld, hade som uppgift att leda Odins utvalda krigare till Valhalla. Vikingarna trodde att norrskenet som lyste upp himlen var reflektioner av valkyriernas rustningar när de ledde krigarna till Odin.

Att dö i strid ansågs ärofullt för våra nordiska förfäder och många av deras sagor berättar om storslagna strider som ärar de krigare som dog stridande. I några berättelser framställs ljuset som de fallna, modiga kämparnas andetag. I andra sagor är ljuset Bifrost, en skimrande, pulserande bro som ledde de fallna krigarna till deras sista vila i Valhalla.

Fara i ljuset?

För Samerna, den finsk-ugriska ursprungsbefolkningen, berättade ljuset inte historier om hjältemod och tapperhet. Ljuset skulle istället fruktas och respekteras i lika delar - Norrskenet var ett dåligt omen.

Samerna ansåg att norrskenet var de dödas själar och därmed inget man skulle tala om. Det var också farligt att reta själarna genom att vinka, vissla eller sjunga under dem då detta kunde uppmärksamma ljuset på människornas närvaro. Den som fångade skenets uppmärksamhet kunde bli  helt enkelt bli bortförd och upplyft i himlen. I en mer ondskefull tolkning kunde norrskenet sträcka sig ner och skära huvudet av människorna på jorden! Än idag stannar många samer inomhus när norrskenet lyser upp himlen – för att vara på den säkra sidan.

Mytiska eldrävar

I Finland är ordet för norrsken revontulet, boktavligt översatt; ‘eldräv’. Ordet kommer från den ganska vackra myten om att det är fjällrävar som orsakar norrskenet. Eldrävarna sades springa så snabbt över himlen att deras stora, yviga svansar svepte över bergstopparna och skapade gnistor som lyste upp himlen. En liknande version av historien berättar att när eldrävarna sprang, svepte deras svansar upp snöflingor i himlen som fångade månskenet och på detta sätt skapade norrskenet. Denna version hjälper till att förklara varför ljuset bara uppstod under vintern, då det ju inte faller någon snö under sommarmånaderna.

En utbredd fascination

Dessa komplexa mytologier var inte de enda som slog rot i de nordiska samhällena.

I isländsk folktro ansåg man att norrskenet hjälpte till att lindra smärtan vid födsel, men gravida kvinnor skulle inte titta direkt på ljuset för då riskerade deras barn att födas skelögda. På Grönland levde människor i den bitterljuva tron att ljuset var andarna av barn som dött i barnsäng och som nu dansade över himlen. I Norge däremot, trodde man att norrskenet var själarna efter gamla ogifta kvinnor som dansade på himlavalvet och vinkade till människorna på jorden.

Oavsett vilken av dessa fantastiska sagor som tilltalar din fantasi så är en sak säker - norrskenet tilldelades stor kraft och betydelse av människorna i de gamla nordiska samhällena. Oavsett om det var ett förebud för något gott eller ont så var ljuset lika magiskt och vördat som det är än idag.

Norrsken: Nordamerikanska myter och legender

Inte alla ursprungssamhällen i Nordamerika fann norrskenets närvaro betryggande och för många var det till och med ett dåligt omen... I de nordamerikanska samhällena uppstod många historier om norrskenet kring tron om att ljuset var själarna från bortgångna förfäder. Man trodde även att ljuset var sammankopplat med andarna från de djur man jagade. Inte alla nordamerikanska legender framställde dock norrskenet lika positivt.

Norrskenet och livets gång

Några berättelser från den amerikanska ursprungsbefolkningen framställer norrskenet som ljuset från facklorna som andarna, som ledde själarna från de nyligen avlidna, bar. Andarna ledsagade själarna över avgrunden mot landet av ljus och välstånd. För att kommunicera med människor på jorden trodde man att norrskenet hade ett visslande ljud som människan kunde svara på med viskningar. Eskimåstammar trodde att de kunde tillkalla norrskenet för att tala med sina döda släktingar. Creeindianerna trodde starkt på ‘livscykeln’. De trodde också att ljuset var ett sätt att kommunicera med sina förfäder. När en hund skällde mot ljuset var det för att den kände igen sina förlorade följeslagare.

I Hudson Bay i Kanada trodde man att ljuset kom från lyktorna som demoner bar i sin jakt på förlorade själar. I Wisconsin ansåg Foxindianerna att norrskenet var de rastlösa andarna från slagna fiender som försökte resa sig igen för att ta hämnd, samt att det var ett förebud för pest och krig. Även i Alaska fruktade inuitstammarna ljuset och man bar kniv för att kunna beskydda sig mot de onda andarna i norrskenet.

Dessa myter levandegör den magiska kraft som norrskenet har haft genom tiderna. Även idag, med alla vetenskapliga förklaringar av norrskenet kan vi, precis som ursprungsbefolkningarna, titta upp på det mystiska ljuset och ta del av en spirituell upplevelse.

I Kanada och norra Michigan trodde Algonquin-stammarna att jordens skapare, Nanabozho, hade flyttat långt norrut och att han där tände en stor brasa. Norrskenet var en reflektion av denna brasa som brann för att hans folk skulle veta att han tänkte på dem även om han var mycket långt borta. Menomineeindianerna i Wisconsin trodde att det man såg var välvilliga jättar som fiskade under natten och att ljuset skapades av facklorna de använde för att lysa upp vattnet under fisket.

Inuiterna på norra Grönland trodde att ljuset var de dödas andar som spelade himmelska spel med en valrosskalle, medan man i andra inuitsamhällen trodde att det var valrossar som spelade med en människoskalle.

Norrsken och förebud om döden

Inte alla ursprungssamhällen i Nordamerika fann norrskenets närvaro betryggande och för många var det till och med ett dåligt omen.

Prärieindianerna trodde också att ljuset var en reflektion av stora eldar, men inte från eldar uppgjorda av en kärleksfull skapare. De trodde istället att ljuset var höga flammor under gigantiska kokkärl, tända av nordliga stammar för att tillaga sina fiender.

Europeisk mytologi och legender

Genom historien har många norrsken siktats i Europa och detta har gett upphov till en rik samling av myter och legender. Innan människan kunde förklara norrskenets uppkomst genom vetenskap hittade man på historier för att förstå dess existens. Norrskenet uppstår oftast och även starkast i norrskensovalen ovanför polcirkeln. Vid solaktivitetsutbrott kan norrskenet även framträda längre söderut. Genom historien har många norrsken siktats i Europa och detta har gett upphov till en rik samling av myter och legender.

Förebud om blodsutgjutelse

När polarskenet uppstår längre söderut i Europa tar ljuset ofta en djupt rödaktig nyans. Detta kan förklara varför man på kontinenten ansåg att polarskenets dansande röda strimmor var ett dåligt omen. När ljuset framträdde med sin illavarslande, blodröda närvaro på himlen över Europa tolkade man ofta detta som ett förebud om krig eller andra olyckor.

Under sent 1700-tal bidrog upptakten till den franska revolutionen till ett Frankrike i fullständigt kaos. Några veckor innan monarkin störtades sågs ett klarrött polarsken på himlen över England och Skottland och människor rapporterade att de hade hört stora arméer drabba samman på himlavalvet. De skrämda åskådarna trodde att detta var ett tecken på nära förestående krig och död.

I Skottland kallade man norrskenet “de muntra dansarna”. Men med sitt positiva namn till trots, föreställde man sig ‘dansarna’ som fallna änglar eller himlakrigare engagerade i en storslagen strid. På Hebriderna är blodstenar vanligt förekommande och dessa vackert gröna heliotroper är fläckade av rött. Man trodde där att dessa röda fläckar var bloddroppar som fallit ner på stenarna från de muntra dansarnas strider.

Positiva förebud

Det var dock inte alla som såg polarskenet som ett förebud om undergång eller förödelse. I många nordeuropeiska kulturer såg man det som ett positivt tecken. I Estland trodde man att norrskenet var ljuset från fantastiska slädar som drog gäster till ett spektakulärt bröllop på himlavalvet.

Ofta förklaras myterna om ljuset genom historier om djur och natur. En sägen berättar, till exempel, att norrsken uppstår när valar leker. I Danmark trodde man att ljuset skapades av svanar som tävlade om vem som kunde flyga längst norrut. Enligt denna sägen fastnade några av svanarna i isen och det var deras flaxande vingrörelser, när de försökte ta sig loss, som skapade ljusfenomenet på himlen.

Svenska fiskare såg fram emot att se norrskenet eftersom de trodde att ljuset var reflektioner av gigantiska sillstim som simmade i närheten. För dem bringade norrskenet lycka och löfte om god fångst. 

I grek-romersk mytologi personifierar norrskenet gryningen som är syster till solen och månen. De antika grekerna och romarna trodde att Aurora varje dag åkte över himlavalvet i sin vagn för att upplysa sin bror och syster om att en ny dag tog sin början. När man ser norrskenet sträcka sig över himlen är det lätt att föreställa sig hur denna berättelse kom till.

Detta är bara en del av alla de myter och legender som under århundraden har berättats runt om i Europa för att försöka förstå sig på norrskenet. Följ med på en av Hurtigrutens seglingar under vintermånaderna och se norrskenet med dina egna ögon, eller klicka här för att lära dig om vetenskapen bakom ljusfenomenet.