Vetenskapscentret ombord på Hurtigruten MS Roald Amundsen och MS Fridtjof Nansen
Vetenskapscentret ombord Foto: Agurtxane Concellon Foto

Vetenskapsprogrammet ombord

Vårt vetenskapsprogram har ett mål: Att öka din nyfikenhet, din kunskap och ditt intresse för de områden du reser till.

Våra expeditionsfartyg fungerar som den perfekta plattformen för vetenskaplig forskning. Med tillgång till avlägsna regioner i världen och experter ombord kan vi, med hjälp av våra gäster, förse det vetenskapliga samfundet med ovärderliga data.

Vi bjuder in våra gäster att delta i vetenskapliga aktiviteter, få en större förståelse för den region de reser till, bli verkliga miljöambassadörer och återvända hem för att kämpa för vår planets mest ömtåliga ekosystem.

Kärnan i programmen för medborgarforskning

 • Framförande av vårt eget föreläsningsprogram.
 • Interaktion med gäster i våra vetenskapscenter för att förstärka föreläsningsprogrammet med praktiska gästupplevelser.
 • Programmet för medborgarforskning involverar gäster i program för tredjepartsorganisationer.
 • Vetenskaplig utrustning för provinsamling på uppdrag av forskningsinstitut.
 • Vetenskaplig personal ombord för att genomföra gemensamma vetenskapsprogram.

Exempel på vetenskaplig forskning ombord

 1. Sjöfåglars utbredning med Antarctic Site Inventory – Undersökningar över hela Antarktiska halvön hjälper forskare att förstå hur sjöfåglar använder olika livsmiljöer och ger värdefull information om deras livscykel.

 2. Molnobservationer med Globe Program – Genom att observera och registrera molnighet som är tidsanpassad efter NASA:s överflygningar med satellit kan gästerna hjälpa forskare att förstå hur den globala yttemperaturen och lufttemperaturen påverkas av molnighet och hur moln kommer att reagera på klimatförändringar.

 3. Happywhale – Vi hjälper till att spåra enskilda valar i våra världshav genom att dra nytta av valskådningsentusiaster, dvs. våra gäster, för att vidga vår vetenskapliga kunskap om deras beteende och utbredning.

 4. Sea Leopard Project – En icke-vinstdrivande undersökning som syftar till att få en bättre förståelse för sjöleopardernas beteende, ekologi och populationsdynamik på Antarktiska halvön, för att främja deras bevarande och säkra interaktioner mellan människor och sjöleoparder.

 5. Fjord Phyto – Ett projekt som undersöker fytoplankton för att få en bättre förståelse för hur de reagerar på förändringar i vattentemperaturer i polarområdena, vilket tillhandahåller en lösning som kan bidra till att minska framtida miljöpåverkan.

Webinar: Delta i vetenskaplig forskning

Om du följer med Hurtigruten på en expeditionskryssning får du möjlighet att delta ett unikt vetenskapligt forskningsprogram ombord.

Lär du dig mer om:

 • Vad vetenskapsprogrammet handlar om
 • Experterna ombord
 • Hur vi forskar - och hur du kan bidra
 • Faciliteter, utrustning och aktiviteter

Verena Meraldi

Biolog/chefsforskare Mexico

Verena är född i Mexico City. Hon har studerat på Universidad Nacional Autónoma de México och tog sin doktorsexamen i immunologi på universitetet i Lausanne, Schweiz, 2002.

Verena har rest till Antarktis sedan 2007 och på norra halvklotet (Svalbard, Grönland, Island, Färöarna, Orknneyön) sedan 2014.

Som chefsforskare ombord pratar Verena med andra forskare och får dem att följa med på våra fartyg så att de kan göra sin forskning och engagera sig med våra gäster. Hon letar alltid efter nya samarbeten som förbättrar våra gästers upplevelser.