Följ oss och utforska med oss!

Den 31 december kommer en av våra lyckligt lottade Instagramföljare att vinna en resevoucher för en valfri expedition.

Hur funkar det?

Värdet på vouchern avgörs av antalet följare vi har. Detta innebär att om vi t.ex. har 50 000 följare i slutet av året så kan du vinna en voucher på 50 000 (NOK) hos oss. 50 000 NOK motsvarar 4 800 euro (baserat på växelkursen på tävlingens startdatum).

Fram till dess ser vi fram emot att inspirera dig med fantastiska fakta och berättelser från våra expeditioner över hela världen! Den här tävlingen varken sponsras eller administreras av Instagram på något sätt.

Gå till vår Instagramkanal här: instagram.com/hurtigrutenexpeditions

Allmänna villkor

Tävlingen startar den 9 augusti 2021. Varje följare räknas som en (1) post för en chans att vinna en resevoucher till en expedition med oss. Antalet följare vi har den 31 december kl. 12.00 (GMT+2) 2021, kommer att avgöra värdet på vouchern. En (1) krona (NOK) per följare. Vinnaren utses slumpmässigt den 3 januari 2022 ur det totala antalet följare. 21 år eller äldre. Vinnaren kontaktas genom Instagram och följs upp av vårt team. Vouchern kan användas för alla våra expeditioner som finns tillgängliga för tillfället. Hurtigruten förbehåller sig rätten att godkänna den önskade resan som vouchern ska användas för. Begränsningar kan komma att gälla.