Säkrare tillsammans

Läs om våra procedurer, se våra videoklipp eller läs igenom våra vanliga frågor och svar för att bättre förstå våra protokoll ombord

Före ombordstigning

För att skydda gäster och besättning måste vi se till att de som går ombord på våra fartyg inte är smittade med covid-19 eller andra smittsamma sjukdomar. Det är viktigt att du uppger sanningsenligt att du inte har några symtom på covid-19 innan du går ombord på våra fartyg.

 • Du måste fylla i ett självdeklarationsformulär innan du kan resa med oss. I formuläret ska du ange att du inte har några symtom på covid-19 och att du inte har haft kontakt med någon som haft viruset under de senaste 14 dagarna. Håll utkik efter ett e-postmeddelande med detta självdeklarationsformulär 24 timmar före avresan. Fyll i dina svar och skicka tillbaka dem till oss via e-post. Om du inte kan fylla i formuläret digitalt finns det papperskopior tillgängliga när du anländer till incheckningen. Var noga med att fylla i all nödvändig information. Vi kan utöva vår rätt att neka ombordstigning om delar av formuläret saknas eller är ofullständiga.
 • Du måste också bekräfta ditt samtycke till att följa alla relevanta och rådande reserestriktioner från de norska myndigheterna vid resetillfället.
 • Vid ombordstigning kommer du att genomgå en kontaktlös febermätning för att kontrollera din kroppstemperatur. Om du har symtom kan du nekas ombordstigning.
 • Du måste också samtycka till att bli testad när som helst under resan om du utvecklar symtom på covid-19.
 • Ta med dina officiella medicinska dokument om du är vaccinerad.
 • Vårt medicinska team kan alltid genomföra snabbtester när det behövs, som ger svar på bara 20 minuter. En hälso- och säkerhetssamordnare och sjuksköterska jobbar ombord på alla resor längs den norska kusten.

Cruise card

Tester för besättning och rutiner

Besättningen finns där för att se till att din resa blir så bekväm som möjligt. För att hålla alla säkra ber vi varje besättningsmedlem att följa ett antalstrikta protokoll.

 • Alla besättningsmedlemmar måste följa strikta riktlinjer från Norges folkhälsomyndighet och fylla i ett självdeklarationsformulär som fastslår att de inte har några symtom på covid-19 och att de inte har haft kontakt med någon som haft covid-19 under de senaste 14 dagarna.
 • Innan ombordstigning på fartyget måste alla besättningsmedlemmar genomgå ett utbildningsprogram om covid-19, hygienrutiner och hantering av infektioner. De har även genomgått en grundlig första hjälpen-utbildning.
 • Vår sjuksköterska ombord finns tillgänglig på alla våra resor längs den norska kusten om medicinska problem skulle uppstå.
 • Innan ombordstigning på fartyget kommer alla besättningsmedlemmar att genomgå en febermätning. Om mätningen visar en hög kroppstemperatur kommer vårt medicinska team att genomföra ett snabbtest för covid-19. Resultatet dröjer bara 20 minuter.

 • Endast friska besättningsmedlemmar kommer att stiga ombord på våra fartyg och om en besättningsmedlem utvecklar symtom under en resa kommer hen att isoleras tills vår sjuksköterska har genomfört ett snabbtest och resultatet är negativt.
 • Dagliga temperaturkontroller genomförs för samtliga besättningsmedlemmar.
En man som står framför ett berg

Ombordstigning och avstigning

Varje gång du går ombord eller stiger av fartyget ber vi alla att vidta ett antal försiktighetsåtgärder, såsom att bära munskydd, genomgå febermätningar och hålla en god handhygien. Detta gäller både gäster och besättningsmedlemmar. Du måste även hålla minst en meters avstånd från andra gäster.

 • När du stiger ombord på fartyget måste du bära munskydd, genomgå en kontaktlös feberkontroll och använda desinficeringsstationen vid entrén för att se till att dina händer är rena.
 • Om febertermometern visar att din kroppstemperatur är hög kommer vår sjuksköterska ombord att genomföra ett snabbtest för att kontrollera om du har covid-19. Det tar bara 20 minuter att få svar på testet. Om du har eventuella symtom kommer du inte att kunna gå ombord på fartyget.
 • Om du inte redan har skickat in självdeklarationsformuläret till oss via e-post ska du fylla i det och lämna in det i receptionen. Har du inte fyllt i formuläret kan du inte gå ombord på fartyget.

Städning

Städningen på våra fartyg har alltid utförts enligt högsta tänkbara standard. Den har förbättrats ytterligare med nya rengöringsprotokoll för att förhindra spridningen av covid-19.

 • Den senaste vetenskapliga tekniken används på alla våra fartyg för att eliminera covid-19. Hytter och gemensamma utrymmen desinficeras genom elektrostatisk besprutning med BarrierTech, ett desinfektionsmedel som är bevisat effektivt mot viruset.

 • Alla gemensamma utrymmen desinficeras med denna lösning, en metod som godkänts av det norska läkemedelsverket. Produkten erbjuder långvarigt skydd och är 99,999 % effektiv mot de flesta typer av bakterier och virus. Det är en alkoholfri, pH-neutral och ej brandfarlig vätska som är säker både för dig och miljön på våra fartyg.

 • Vi har strikta rengöringsrutiner och genomför regelbundna hygieninspektioner.
 • Vi har också externa partner som genomför både föranmälda och oanmälda inspektioner på samtliga fartyg.
 • Dessutom kontrollerar vi regelbundet värmesystemet, ventilationen och luftkonditioneringssystemet (VVS) och övervakar kvaliteten på dricksvattnet för att se till att du är trygg och säker under din resa.

Social distansering

Vi har lagt ut golvmarkeringar, utökat tjänsterna i hytten och anpassat vårt arbetssätt för att ge dig mer utrymme när du är ombord.

 • Vi har lagt ut golvmarkeringar i våra fartyg och minskat antalet gäster för att se till att våra passagerare ombord håller ett tryggt och säkert avstånd mellan varandra.

 • Du kommer att bli ombedd att bära munskydd i alla offentliga utrymmen, även utomhus, när du inte kan upprätthålla rekommenderad social distansering.
 • Vi har minskat antalet platser i våra restauranger och du måste boka bord. Du kan även beställa mat för avhämtning och njuta av den i din egen hytt.

 • Gymmet, bastun och badtunnorna (i förekommande fall) kommer att vara öppna, men för högst två personer i taget. Om fartyget har fler än 50 passagerare ombord kommer ett registreringsformulär att finnas tillgängligt i receptionen.

Munskyddspolicy

Åtgärder för social distansering har införts på alla våra resor. Vår besättning bär munskydd i alla offentliga utrymmen, när måltider förbereds i köken och när din hytt städas. Gästerna måste också bära munskydd i alla offentliga utrymmen på fartyget. Munskydd måste även bäras i situationer där social distansering inte är möjligt. Gästerna måste följa de rådande munskyddskraven vid resetillfället.

Du kommer att behöva bära munskydd vid ombordstigning och avstigning. På andra platser eller i andra situationer där social distansering inte är möjligt ber vi dig bära munskydd, särskilt när du besöker lokalsamhällen längs kusten.

Vi har placerat ut golvmarkeringar i fartyget för att ange rekommenderade sociala avstånd och hjälpa våra gäster att bibehålla ett avstånd på minst en meter mellan varandra.

Mat och dryck

Att kunna njuta av utsökt mat ombord är en stor del av upplevelsen när du reser med oss, så vi har omorganiserat våra restauranger för att se till att du är säker medan du äter.

Utflykter på land

Vi har även ett nära samarbete med våra lokala utflyktspartner för att se till att utflykterna alltid följer nationella riktlinjer och branschstandarder. Vi kräver att alla våra utflyktspartner följer de striktaste säkerhetsåtgärderna för att kunna erbjuda utflykter till våra gäster.

Medicinska team ombord

Våra fartyg som färdas längs den norska kusten har en sjuksköterska och en särskild hälso- och säkerhetssamordnare ombord. Detta team finns alltid till hands när du reser med oss. När vi åker längs den norska kusten har vi aldrig långt till land och kan på så sätt snabbt få tillgång till sjukvård och sjukhus om behov skulle uppstå.

Symtom ombord

Det är vårt ansvar att se till att våra gäster och besättningsmedlemmar skyddas mot infektioner när de reser med oss. Om du utvecklar symtom på covid-19 under resan ber vi dig därför att självisolera i din hytt och meddela oss omedelbart genom att kontakta receptionen. Vårt medicinska team kommer att komma till din hytt för att genomföra ett snabbtest för covid-19 som ger dig svar på endast 20 minuter. Ju tidigare du informerar oss, desto snabbare kan vi agera för att isolera möjlig spridning.

Om testresultatet är positivt kommer vi omedelbart att följa protokoll för spårning och tester i samarbete med lokala myndigheter. För att förhindra att viruset sprids till andra kommer du att behöva självisolera i din hytt och vi kommer att fortsätta att göra vårt yttersta för att din vistelse ska vara så bekväm som möjligt. Ventilationssystemen i våra fartyg återanvänder inte luften, vilket eliminerar luftöverföring av viruset.

Feberkontroll

Har du fler frågor?

Innan ombordstigning

Följande lättnader av restriktioner gäller för resor från och med 1 juni 2021:

 • Fartyg kommer att kunna öka antalet passagerare (till totalt 180 gäster).
 • Det minsta avståndet som krävs ombord reduceras från 2 meter till 1 meter.
 • Endast passagerare med symtom kommer att testas. Besättningen kommer fortsätta att testas oavsett symtom.
 • Utvalda utflykter kommer att vara tillgängliga för gäster.
 • Utvalda aktiviteter kommer att vara tillgängliga för gäster ombord. Högst 30 gäster kan samlas utomhus. 20 gäster kan samlas inomhus för välkomst-/säkerhetsmöten.
 • Gymmet, bastun och badtunnorna (i förekommande fall) kommer att vara öppna, men för högst två personer i taget. Om fartyget har fler än 50 passagerare ombord kommer ett registreringsformulär att finnas tillgängligt i receptionen.
 • Explorer Lounge & Bar håller öppet till midnatt. Alkohol kommer endast att finnas tillgängligt vid bordsservering.
 • Restaurangen Kysten kommer att vara öppen från 15 juni.

Om du planerar att resa och är osäker på om du är frisk ber vi dig att kontrollera ditt tillstånd hos en läkare och ta ett covid-19-test. Undvik att resa om du misstänker att du är sjuk.

Innan du tillåts kliva ombord måste du fylla i ett formulär för självdeklaration. Du måste svara uppriktigt på ett antal frågor om din covid-19-historik.

Vid ombordstigning kontrollerar vi samtliga gästers kroppstemperatur med en kontaktfri skanner. Det sker också vid ingångarna till restaurangerna. För att resa med oss måste du gå med på att din kroppstemperatur kontrolleras.

Det finns alltid ett medicinskt team ombord. Hela besättningen kommer att se till att åtgärder mot covid-19 efterlevs och noggrant hålla uppsikt över säkerhetsprotokollen ombord. En sjuksköterska finns också på plats ombord för att hålla dig säker.

Endast passagerare med symtom kommer att testas. Besättningen kommer fortsätta att testas oavsett symtom.

Om du får symptom under resan ska du isolera dig i din hytt och meddela receptionen omedelbart. Läkarteamet kommer att komma till din hytt och utföra ett snabbtest för covid-19.

Ombordstigning och avstigning

Det finns golvdekaler som indikerar ett lämpligt avstånd till andra. Vår besättning ser till att avstånd hålls, både när du går ombord och när du lämnar fartyget.

Ja, du kan resa utan att boka en hytt vid resor från hamn till hamn under en och samma dag.

Du måste boka en hytt om du befinner dig på fartyget mellan 23:00 och 06:00.
Du måste boka din resa i förväg. På grund av de förebyggande åtgärderna tillåter vi inte spontanbesök för tillfället.

Bekvämligheter ombord

Gymmet, bastun och badtunnorna (i förekommande fall) kommer att vara öppna, men för högst två personer i taget. Om fartyget har fler än 50 passagerare ombord kommer ett registreringsformulär att finnas tillgängligt i receptionen.

Munskydd

Bär munskydd i alla gemensamma utrymmen inomhus – förutom när du sitter ner i en av våra restauranger.
Ute på däck kommer du också att behöva bära munskydd tills vidare.
Vi övervakar noggrant hälsosituationen ombord. Kontakta vår besättning ombord för att få veta mer om nuvarande status och regleringar.

Restauranger/måltidserbjudanden

 • Explorer Lounge & Bar håller öppet till midnatt. Alkohol kommer endast att finnas tillgängligt vid bordsservering.
 • Restaurangen Kysten kommer att vara öppen från 15 juni.

Det är viktigt att du anländer i tid för din avtalade bokning. Om du är sen kan vi bli tvungna att göra en ombokning.

Följ golvmarkeringarna som visar det rekommenderade avståndet till andra gäster.
Du kommer att behöva desinficera dina händer vid sanitetsstationen vid dörren. Du måste använda feberskannern för att kunna gå in i restaurangen.

Ja, förutom när du sitter vid ditt bord. Gäster måste också bära munskydd ute på däck.

Utflykter och landstigningar

Lättnader av restriktioner för resor från och med 1 juni 2021

 • Utvalda utflykter kommer att vara tillgängliga för gäster.
 • Utvalda aktiviteter kommer att vara tillgängliga för gäster ombord. Högst 30 gäster kan samlas utomhus. 20 gäster kan samlas inomhus för välkomst-/säkerhetsmöten.

Du kan besöka lokala samhällen och röra dig fritt, förutom där lokala restriktioner gäller. Om ett virusutbrott har inträffat där vi lägger till kommer du inte att kunna besöka platsen.

Bär munskydd. Vid besök i lokalsamhällen under dessa prövande tider ber vi dig att alltid bära munskydd och följa lokala protokoll för infektionskontroll. Vi vidtar åtgärder för att undvika att virus tar sig ombord på fartyget, så att du kan slappna av och vara trygg när du reser med oss.

Nej. Just nu är det inte tillåtet att ta emot besök ombord.

Skada eller sjukdom ombord

Vi har snabbtester för covid-19 på alla våra fartyg. Testerna utförs av vårt läkarteam vid behov. Det finns en sjuksköterska ombord på alla seglingar längs den norska kusten.

Stanna i din hytt och meddela oss genast genom att ringa till receptionen. Ett läkarteam kommer till din hytt för att utvärdera ditt tillstånd. Om du har symptom på covid-19 kommer det medicinska teamet att utföra ett snabbtest för covid-19 för att bekräfta detta.

Om testet är positivt och du har smittats av covid-19 kommer du och de personer du har haft nära kontakt med att behöva isolera er i era hytter tills nationella hälsomyndigheter har informerats om situationen.

Det finns många sjukhus längs den norska kusten. Vi befinner oss aldrig långt från land eller sjukvården där. I nödsituationer reser vi till närmaste hamn som erbjuder medicinsk hjälp, eller så kommer en helikopter att skickas för att ta dig till närmaste sjukhus.

Ja, om vi har en bekräftad covid-19-infektion ombord kommer alla gäster att informeras. Om det sker kan vi komma att återinföra fler restriktioner ombord för att undvika att viruset sprids. Beslut om restriktioner kommer att fattas i samråd med nationella hälsomyndigheter.

Medlemmar av besättningen måste fylla i formulär för självdeklaration och måste vara friska för att kunna gå ombord på fartyget. Vi har snabbtester som ger svar på 20 minuter på alla våra fartyg. Vi kommer alltid att följa den norska regeringens riktlinjer för att hålla alla säkra.

Om någon i besättningen börjar må dåligt kommer hen att isoleras och testas för covid-19. Om besättningsmedlemmen testar positivt isoleras hen i en hytt som är avsatt för just detta användningsområde. Vi genomför ett särskilt testprogram för vår besättning för att upprätthålla säkerheten för alla.

Passagerar- och besättningskapacitet

Ja, vi seglar med färre passagerare. Vi kommer att segla med ett reducerat antal passagerare så länge som social distansering rekommenderas som en förebyggande åtgärd i en pågående, global pandemi. Vi har många fartyg i olika storlekar, så det exakta antalet medpassagerare varierar mellan våra olika fartyg. Detta låter dig hålla ett rimligt avstånd till andra. Dessutom får du ännu mer utrymme på ett redan rymligt fartyg.

Allmän information

Du måste boka din resa i förväg. På grund av rådande förebyggande åtgärder tillåter vi inte några spontanbesök för närvarande.

Innan du tillåts gå ombord måste du fylla i ett formulär för självdeklaration. Du måste svara uppriktigt på ett antal frågor om din covid-19-historik.

Du måste acceptera att din kroppstemperatur mäts vid avresa och innan du går in i våra restauranger.

Du måste också gå med på att testas för covid-19 om en temperaturkontroll visar på hög kroppstemperatur, eller om du har symtom som måste verifieras.

Du måste upprätthålla social distansering och bära munskydd i alla offentliga utrymmen på fartyget, förutom när du sitter ner i någon av våra restauranger.

Vi ber dig också att bära munskydd ute på däck.

Tvätta och desinficera dina händer ofta, och alltid innan du går in i restaurangerna.

Om du inte mår bra eller om du tror att du är sjuk ber vi dig att isolera dig i din hytt och ringa receptionen omedelbart. Det medicinska teamet kommer att kontrollera ditt tillstånd och genomföra ett covid-19-test.

Informationsskärmar är placerade på flera platser ombord och viktig säkerhetsinformation meddelas på dessa. Du kan alltid ringa till receptionen från din hytt.

Du kan fråga vår personal i receptionen eller någon av medlemmarna i vår besättning. De kommer att kunna assistera dig eller kontakta någon som kan hjälpa dig. Du kan även ringa till receptionen med hjälp av telefonen i din hytt.

Fartyget städas och desinficeras mellan varje resa och alla hytter städas och desinficeras efter att de använts.

Vi använder ett rengöringsmedel som bevisligen eliminerar virus på alla ytor som vidrörs. Vi använder elektrostatisk städning med starka desinficeringsmedel i alla områden på fartyget ofta. Alla offentliga utrymmen desinficeras med foggning, som bevisligen eliminerar virus.

Vi kontrollerar regelbundet våra system för uppvärmning, ventilation och luftkonditionering (HVAC). Vi granskar löpande kvaliteten på dricksvattnet ombord.
Externa partner anlitas för att genomföra annonserade och oannonserade hygieninspektioner på alla våra fartyg.

Luft cirkulerar inte mellan de olika hytterna på våra fartyg. Överföring av virus mellan hytter kan därför inte ske.

Utforska våra destinationer

Se våra specialerbjudanden