Villkor och förutsättningar för lojalitetsprogrammet 1893 Ambassador

1. Medlemskap i 1893 Ambassador-programmet

1.1 Medlemskap i Hurtigrutens lojalitetsprogram ”1893 Ambassador” upprättas mellan Hurtigruten Global Sales AS org. nr. 914 904 633 och den enskilda medlemmen (”medlemmen”). Medlemskap i lojalitetsprogrammet upprättas genom att registrera en profil och ge samtycke. Samtycke omfattar Hurtigrutens allmänna integritetsvillkor och de specifika villkoren anknutna till medlemskap i 1893 Ambassador-programmet.

Medlemskapet är personligt. Det är enbart den registrerade medlemmen som är berättigad till att utnyttja medlemskapet. Åldersgräns för medlemskap är 18 år.

1.2 Varje medlem får sitt eget personliga medlemsnummer. Enbart fysiska personer kan bli medlemmar. Det är inte tillåtet för en person att ha fler än en medlemsprofil. Medlemskapet är registrerat i medlemmens fullständiga namn med den e-postadress som medlemmen uppgivit. Användning av medlemskap för kommersiella ändamål är inte tillåten.

1.3 Det kostar inget att anmäla sig till 1893 Ambassador-programmet. Vissa befintliga och framtida medlemsförmåner kan erfordra köp av Hurtigrutens produkter och tjänster eller enbart användas genom sådana inköp.

1.4 Hurtigruten AS arbetar för att fortlöpande utöka omfattningen av medlemsförmåner och kommer ständigt att kunna lansera nya, utveckla och modifiera befintliga förmåner. Vissa förmåner kommer även att vara tidsbegränsade och andra kan komma att tas bort av olika skäl.

En sammanfattning över tillgängliga medlemsförmåner och erbjudanden med tillhörande förutsättningar kommer att finnas tillgänglig här.

1.5 Genom 1893 Ambassador-programmet kan medlemmarna få rabatter och erbjudanden hos Hurtigrutens samarbetspartner. Hurtigruten AS ansvarar inte för eventuella fel eller brister i några produkter eller tjänster som köps av samarbetspartnerna. Hurtigruten uppmanar dock medlemmar att informera Hurtigruten AS i händelse av problem med samarbetspartnerna.

1.6 Medlemskapet och de tillhörande förmånerna kan inte överlåtas. Förmåner i 1893 Ambassador gäller enbart den som är uppförd som medlem, om inget annat anges.

1.7 Som medlem kan du när som helst välja att avsluta ditt medlemskap. Avanmälning sker elektroniskt på ett separat registreringsformulär

1.8 Hurtigruten förbehåller sig rätten att godkänna, avvisa eller ogiltigförklara medlemskapet när som helst, av någon som helst eller ingen anledning, efter eget gottfinnande.

1.9 Överträdelse av dessa medlemsvillkor eller missbruk av medlemskapet ger Hurtigruten AS rätten att annullera medlemskapet med omedelbar verkan.

2. Integritetsskydd

Medlemskap kan enbart ingås om samtycke avges till elektronisk marknadsföring och förutsätter att medlemmen uppger namn, adress och andra nödvändiga personuppgifter vid registrering. Medlemmen accepterar att Hurtigruten registrerar personlig information och använder den för att hantera dess egen databas med medlemmar samt för kommunikationsändamål. Som huvudregel kommer Hurtigruten inte att dela uppgifter med tredje part. För att kunna skicka ut Hurtigruten-kampanjer till medlemmar delar Hurtigruten kunduppgifter med postorderföretag. Dessa företag får inte dela personuppgifter med andra.

2.1 Hurtigruten AS är personuppgiftsansvarig för medlemmarnas personuppgifter. Integritetsskyddspolicyn beskriver hur Hurtigruten samlar in, använder och presenterar personuppgifter.

Se sekretesspolicyn för mer information om vår hantering av personuppgifter.

2.2 Vi använder annonsnätverk som Google, Facebook, Instagram och Twitter. Dina kontaktuppgifter och andra relevanta uppgifter som vi har registrerat om dig kommer att kunna lämnas ut till dessa tjänsteleverantörer. Vi använder denna typ av tjänsteleverantörer för att ge dig exklusiv, anpassad och relevant reklam, erbjudanden och rekommendationer samt för analysarbete och utveckling av våra tjänster.

2.3 Medlemmar samtycker vid ingående av medlemskap till att regelbundet ta emot information om deras nuvarande medlemsstatus, programnyheter, medlemsförmåner och erbjudanden från Hurtigruten AS och våra partner. Samtycket kan när som helst dras tillbaka, men kommer då att innebära en avanmälning från 1893 Ambassador-programmet.

3. Allmänna förutsättningar

3.1 Hurtigruten förbehåller sig rätten att när som helst modifiera eller lägga ned programmet eller delar av det.

3.2 Hurtigruten förbehåller sig dessutom rätten att när som helst modifiera befintliga villkor och förutsättningar. Villkoren ska finnas tillgängliga på Hurtigrutens webbplatser. Vid betydande förändringar kommer medlemmarna att informeras. Om medlemmen inte accepterar ändringarna kan vederbörande avanmäla sig från programmet.

3.3 Hurtigruten har rätt att överföra medlemskapet med tillhörande rättigheter och skyldigheter till ett annat företag inom Hurtigruten-koncernen. Detta kan till exempel hända i samband med en omorganisation.

3.4 Hurtigruten har inget ansvar för personuppgifter som medlemmen själv delar med eller tillhandahåller till tredje part.

3.5 Det är medlemmens ansvar att behandla inloggningsuppgifter som användarnamn och lösenord konfidentiellt. Medlemmen ansvarar själv för att inte lämna ut sådan information till tredje part. Alla transaktioner som utförs med medlemmens inloggningsuppgifter anses som godkända av medlemmen. Hurtigruten tar inget ansvar för några transaktioner i händelse av missbruk eller obehörig åtkomst till medlemmens inloggningsuppgifter. Vid misstanke om eller vid missbruk måste medlemmen kontakta Hurtigruten snarast möjligt för att stoppa eller förhindra möjligt missbruk.

3.6 Frågor om 1893 Ambassador-programmet ställs till [email protected]