Vårt samhällsansvar

Att lämna ett mindre spår.

Att resa är en viktig del av människans moderna livsstil, och vår reslust har en stor effekt på miljön. Vår ambition är att bli världsbäst på upptäcktsresor, och med det följer ett stort ansvar: att skydda miljön längs vår väg. Vi seglar till områden där naturen är unik och känslig, och vi är väl medvetna om att varje resa vi gör lämnar vissa spår på miljön – på resmålet, dess djurliv och dess människor.

Vi strävar efter att minimera vår verksamhets negativa effekter. För oss är det viktigt att tillföra något till platserna vi besöker, att stärka våra miljöinitiativ och att bedriva en ansvarsfull och hållbar verksamhet. Detta blir än viktigare med tanke på att vi siktar på att bli världsledande på hållbara upptäcktsresor i arktiska farvatten. Våra gäster och alla andra intressenter ska kunna se vår strävan efter miljöskydd och hållbar verksamhet återspeglas i den högsta miljömedvetenheten – både ombord och i land.

Att minimera vår påverkan

Sedan 2009 har vi infört mer än 20 energibesparande åtgärder som har bidragit till att direkt minska våra årliga utsläpp av NOx med 370 ton och av CO2 med nästan 13 000 ton. Vi planerar kontinuerligt nya projekt för att minska utsläppen ytterligare.

Bidrar till våra resmål

Vi handlar lokalt och köper tjänster som exempelvis utflyktsarrangemang av lokala företag. På så vis bidrar vi till människornas levebröd i de små kustsamhällena. Vi strävar efter att göra något bra för ställena vi reser till, genom insatser för människor, miljö och säkerhet. Vi gör våra inköp lokalt, respekterar traditioner och värdesätter samarbetet med de människor och samhällen som välkomnar våra gäster, både längs den norska kusten och i de arktiska områdena. När vi tillför något till orterna bygger vi också en starkare grund för vår framtida verksamhet.

Meningsfulla resor – The Hurtigruten Foundation

Vi har stiftat The Hurtigruten Foundation för att se till att morgondagens passagerare kan få uppleva lika meningsfulla resor som de som reser idag. The Hurtigruten Foundation ökar medvetenheten om vilka möjligheter och problem som finns i områdena vi besöker – och samlar in pengar för att ta vara på respektive avhjälpa dessa.

Auktioner ombord har bidragit till världens kanske mest ambitiösa projekt för återställande av livsmiljöer: Sydgeorgien, skydd av albatrossen samt underhåll av forskningsstationer på Antarktis. Vi stödjer flera lokala initiativ som t.ex. Clean up Svalbard och Association of Greenlandic Children.

Donationer till The Hurtigruten Foundation mottages tacksamt till konto: NO2412506152184.

Skriva ut eller dela sidan?