En stor vattenförekomst

Norrskensgaranti

Får du inte syn på några Norrsken under resan, bjuder vi på din nästa segling!

Den som aldrig har sett norrsken har gått miste om något som är nästan obeskrivligt fascinerande. Och den som har sett det förr önskar alltid att få se det igen, så magnetiskt tilldragande som detta gröna ljus är. Det är kväll, det är mörkt ute. Vi rör oss sakta över det svarta vattnet. Men vi ser inte nedåt, och vi ser inte mot land, där kustlinjens holmar och skär bygder och fjäll sakta suddas ut av mörkret. Vi står på däck med våra huvuden riktade uppåt. Det är kyligt i luften och folk viskar mer än de pratar till varandra, och så… DÄR! DÄR ÄR DET! Det är aurora borealis, ljusfenomenet som den mörka polarnatten är så känd för. Norrsken uppstår när solvinden är kraftigare än normalt och slungar elektriskt laddade partiklar mot jorden. Dessa partiklar, elektroner och protoner bildar ett magiskt ljus när de kolliderar med gaserna i jordens atmosfär.

Norrsken-garanti

Gäller alla 12-dagars resor på den klassiska rundresan Bergen-Kirkenes-Bergen med avgångar från oktober till mars*

Om det inte dyker upp några norrsken under sjöresan och inga utrop dokumenteras i loggboken, bjuder vi på nästa sjöresa: 7-dagars-resa från Bergen till Kirkenes eller 6-dagars-resa från Kirkenes till Bergen – med avresa i oktober till mars.

Läs mer om det fantastiska fenomenet som lyser upp Norges vinterhimmel eller säkra dig en plats på första parkett till naturens egna fascinerande ljusshow.

Villkor

Gäller nya bokningar. Gäller endast om det inte dykt upp några norrsken alls under hela sjöresan (om Norrsken inte blivit loggade hos kaptenen). Resande måste inom 28 dagar efter sjöresa proaktivt höra av sig till oss för att boka sin 6- eller 7-dagars resa. Hurtigruten står för segling, halvpension och övernattning i invändig hytt, Hurtigruten väljer kabinnummer. Kan inte kombineras med andra erbjudanden. Kan inte överföras till annan person. Kan inte utbetalas. Andra kostnader, såsom resekostnader, fler måltider eller dryck ombord, är inte inklusive.