Formulär för självdeklaration för ombordstigande gäster och besättning

Vi arbetar för att förhindra och begränsa spridningen av covid-19. För att upprätthålla säkerheten och hälsan för alla passagerare och för besättningen på den här seglatsen måste samtliga gäster och besättningen ombord besvara frågorna nedan.

Syftet med formuläret är att säkerställa att samtliga passagerare och besättningen ombord uppfyller kraven för att resa med Hurtigruten: