Formulär för självdeklaration för ombordstigande gäster och besättning

Detta formulär behövs inte längre.

På grund av att den norska regeringen tar bort många covid-restriktioner är hälsodeklarationen inte längre nödvändig för avgångar efter den 15 februari 2022.