MS Fridtjof Nansen
13 dagar

Grönland – fantastiska fjordar och nationalparker